Neprihănirea înseamnă Isus

  „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar.” Romani 3:10.

  Una dintre contradicțiile majore privitoare la tema mântuirii prin credință este că noi nu ajungem la neprihănire prin a căuta neprihănirea. Ea vine prin căutarea de către noi a lui Isus. A căuta neprihănirea în loc de a-L căuta pe Isus, reprezintă o capcană a diavolului. Neprihănirea este o chestiune mai profundă decât se poate dovedi prin niște acțiuni exterioare.

  Ecuația pentru neprihănire este N = I, Neprihănirea este egală cu Isus. Dacă ar fi să o raportăm la viețile noastre, ar arăta astfel: Omenirea + Isus = Neprihănire. Aceasta este ecuația pentru neprihănire, în ce ne privește.

  Într-o zi discutam despre aceasta în clasă, când un student la matematică ce stătea în rândul din spate și avea calculatorul în buzunar, a spus disperat: „Stai puțin. Noi tocmai am ajuns la concluzia că Neprihănirea = Isus. Dumneavoastră spuneți că Omenirea + Isus = Neprihănire. Dar dacă Isus = Neprihănire, atunci Omenirea = Zero!”

  Odată, conduceam o săptămână de rugăciune la o școală creștină de medicină. A fost o experiență teribilă. Studenții de la medicină au niște creiere care nu le mai încap în țeastă! Iar de la tine se așteaptă să ai ce să le spui! O parte din cursul săptămânii a fost marcată de reacția negativă a unora dintre ei, pentru că vorbeam despre faptul că despărțiți de Isus noi nu putem face nimic. Unii aveau impresia că procedând așa ne socotim fără valoare. Nu poți să le spui unora care au muncit atât de greu pentru profesia lor, că sunt fără valoare, fără să aștepți astfel de reacții negative. Există oameni în lumea aceasta care pot face lucruri mari și fără Dumnezeu, atâta timp cât El le păstrează inimile pulsând în piepturi. Dar Dumnezeu face să bată și inimile acelora care-L blesteamă.

  Chiar dacă suntem încă neajutorați în ce privește neprihănirea, pentru că ea se află doar în Isus, El a dovedit pe cruce că ființa omenească valorează cât întregul univers. Trebuie să recunoaștem că este o mare diferență între a fi neajutorat și a fi fără valoare. Când acceptăm premiza că nu suntem nimic, ne referim la ceea ce a spus Isus în Ioan 25:5: „Fără Mine nu puteți face nimic”, adică fără El nu putem da roadele neprihănirii. Dar, chiar fără El, noi valorăm mult și de aceea a venit El, ca să ne arate că prin El toate lucrurile sunt cu putință și ca să dovedească valoarea sufletului omenesc.

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Marele remediu pentru păcat

  Cunoașterea datoriei înseamnă îndeplinirea ei cu tot sufletul și fără teamă. Indiferent de consecințe, ei urmează lumina care le luminează cărarea. Adevărul lui Dumnezeu este de partea lor și nu-i va părăsi niciodată. GÂNDESC MAI DEPARTE Este viața mea o mărturie în favoarea sau împotriva păcatului? Cum pot afla răspunsul?

  Căpetenie a oștirii Domnului

  Ne-am pierde credința și curajul în luptă dacă nu am fi susținuți de puterea lui Dumnezeu. Orice formă a răului izbucnește într-o activitate intensă. GÂNDESC MAI DEPARTE Satana și armatele lui vor face tot posibilul să lupte împotriva oștirilor lui Dumnezeu. Sunt eu gata să-mi ocup locul în marea confruntare care urmează? Ce pot face astăzi ca să mă pregătesc?

  Publicate astăzi

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  Sursa iubirii

  Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi...