A cunoaște o persoană înseamnă a te încrede în ea

  „Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El.” Naum 1:7

  Mulţi oameni sunt nemulţumiţi de viaţa lor spirituală pentru că ei încearcă să facă binele pentru ca să devină creştini adevăraţi. Nu merge aşa! În Ioan 6 ni se spune că poporul evreu a venit la Isus cu întrebarea: „Ce să facem ca să săvârşim lucrările lui Dumnezeu?” Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El” (Ioan 6:28-29).

  Întrebarea este: ce înseamnă să crezi? Dacă lucrarea pe care o cere Dumnezeu este să credem, cum facem noi aceasta în mod practic? Cum căpătăm noi credinţă? Cum dobândim încredere? Oare prin a ne strădui din greu să fim mai încrezători?

  În relaţiile noastre cu semenii noştri, două lucruri sunt necesare pentru ca noi să căpătăm încredere în cineva. Mai întâi, persoana trebuie să fie într-adevăr vrednică de încredere. În al doilea rând, noi trebuie să ajungem să cunoaştem bine acea persoană. De obicei noi nu ne încredem într-o anumită persoană dacă nu o cunoaştem destul de bine. Apoi, după ce am cunoscut persoana, ne încredem în ea în mod spontan, fără să ne impunem lucrul acesta în mod voit. Dumnezeu este vrednic de toată încrederea. Dacă îl cunoşti te vei încrede în El în mod natural, spontan. Dacă nu-L cunoşti vei manifesta lipsă de încredere.

  Aşadar cum învăţăm noi să ne încredem în Dumnezeu? Noi realizăm acesta prin a căuta să-L cunoaştem cât mai bine. Dumnezeu te invită să fii mai mult decât unul care trăieşte bine viaţa de credinţă. El te invită să fii prietenul Lui, să-L cunoşti pe El şi puterea Lui. Acesta este adevăratul creştinism.

  Majoritatea membrilor bisericii de astăzi se bazează pe ceea ce ei pot realiza, în loc de a căuta acea legătură personală de prietenie cu Dumnezeu. Potrivit unor recente sondaje numai unul din cinci îşi iau zilnic timp ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Ceea ce încearcă ceilalţi, este să producă mere neavând la dispoziţie pomul respectiv. În lipsa unei legături continue cu Dumnezeu, încrederea, roadele şi în general o trăire cu adevărat creştină nu pot exista cu adevărat.

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Marele remediu pentru păcat

  Cunoașterea datoriei înseamnă îndeplinirea ei cu tot sufletul și fără teamă. Indiferent de consecințe, ei urmează lumina care le luminează cărarea. Adevărul lui Dumnezeu este de partea lor și nu-i va părăsi niciodată. GÂNDESC MAI DEPARTE Este viața mea o mărturie în favoarea sau împotriva păcatului? Cum pot afla răspunsul?

  Căpetenie a oștirii Domnului

  Ne-am pierde credința și curajul în luptă dacă nu am fi susținuți de puterea lui Dumnezeu. Orice formă a răului izbucnește într-o activitate intensă. GÂNDESC MAI DEPARTE Satana și armatele lui vor face tot posibilul să lupte împotriva oștirilor lui Dumnezeu. Sunt eu gata să-mi ocup locul în marea confruntare care urmează? Ce pot face astăzi ca să mă pregătesc?

  Publicate astăzi

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  Sursa iubirii

  Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi...