Singur cu Dumnezeu

  „Doamne, auzi-mi glasul, dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine, și aştept” Psalm 5:3.

  Aş dori să împărtăşesc cu dumneata metoda pe care eu am găsit-o ca fiind cea mai bună în ce priveşte părtăşia zilnică cu Hristos. Eu am încercat o grămadă de alte metode, unele mai bune, altele mai puţin bune; nici una nu se poate compara însă cu aceasta.

  Ia-ţi la îndemână cartea Hristos Lumina Lumii, care descrie viaţa Domnului Hristos. Începe cu o scurtă rugăciune în care să ceri călăuzirea Duhului Sfânt şi apoi alege un capitol din cartea amintită. În partea de jos a primei pagini din capitolul respectiv stă scris: „Acest capitol se bazează pe cele relatate în… (de exemplu: Ioan 10,1-30)” Caută în Biblie pasajul respectiv şi citeşte-l cu atenţie. Apoi citeşte capitolul respectiv din HLL.

  Când citeşti caută să eviţi a privi cele relatate ca pe nişte simple fapte istorice. Nu te gândi la Nicodim numai ca fiind cineva care a trăit acum două mii de ani; nu privi pe lepros ca fiind un bolnav al antichităţii, şi pe ucenici ca pe nişte personaje ale trecutului îndepărtat. Consideră că eşti alături de Hristos. Nicodim? Tu eşti Nicodim. Leprosul? Tu eşti leprosul. Petru este întrebat de Isus: „Simone, fiul lui Iona, mă iubeşti?” Consideră că tu eşti Petru. Încadrează-te în tabloul respectiv. Tu, înaintea lui Dumnezeu. Tu nu trebuie să citeşti toate acestea numai pentru informare, ci în primul tind pentru a stabili o legătură cu Dumnezeu. De aceea, după ce ai terminat odată cartea, o poţi lua de la început. Tu nu citeşti pentru a te informa ci pentru a menţine o legătură.

  După ce ai terminat de citit capitolul respectiv, meditează la cele citite şi apoi înalţă o rugăciune privitoare la cele citite. Spune: „Doamne, astăzi am citit despre Nicodim. Mă recunosc în acest om. Îmi vine mult mai la îndemână să discut pe teme religioase decât să mă nasc din nou. Dar, Doamne, îmi dau seama că am nevoie de experienţa naşterii din nou. Eu încă nu înţeleg totul în privinţa aceasta, dar te rog să realizezi în mine această experienţă astăzi. Ia Tu în stăpânire fiinţa şi viaţa mea.” Vorbeşte-I dar lui Dumnezeu despre cele studiate. Astfel, vei avea un nou subiect de rugăciune în fiecare dimineaţă, fiindcă ai citit despre o problemă diferită.

  Dacă îţi vei lua timp în fiecare dimineaţă, ca să stabileşti o legătură şi o părtăşie vie cu Dumnezeu, şi dacă vei rămâne lângă El, indiferent ce s-ar întâmpla, tu vei găsi odihna şi pacea despre care vorbea Isus când a zis: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.”

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Model perfect

  Dacă ne mărturisim păcatele și le abandonăm, dacă venim la Isus în pocăință și în umilința sufletului, recunoscându-ne incapacitatea de a îndepărta chiar și un punct sau o pată de păcat și sprijinindu-ne numai pe meritele Mântuitorului crucificat, putem aștepta iertarea, căci cuvântul Lui e garantat. GÂNDESC MAI DEPARTE Se află ceva în viața mea care mă împiedică să-L urmez pe Hristos fără rezerve?

  Conducător divin

  Ca popor, noi nu suntem pregătiți pentru venirea Domnului. Dacă ar pune în practică adevărurile mari, înalte, superioare ale acestei perioade, fiecare membru al bisericii ar fi o lumină puternică, strălucitoare. GÂNDESC MAI DEPARTE La ce este bună cunoașterea adevărului dacă îmi lipsește iubirea pe care a arătat-o Hristos?

  Sfânt al lui Israel

  Conducătorii evrei nu L-au iubit pe Dumnezeu, de aceea s-au despărțit de El și I-au respins toate propunerile de soluționare corectă. Domnul Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, a venit să revendice drepturile Proprietarului viei, dar gospodarii L-au tratat cu un dispreț evident. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am încercat să înăbuș vocea lui Isus pentru că mustra un anumit păcat preferat din viața mea? Există vreo diferență între mine și mulțimea care striga: „Răstignește-L”?

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Publicate astăzi

  Sătul să fi bun

  A fi bun - a fi ascultător așa cum îți cere Dumnezeu - înseamnă a fi pregătit pentru ce are Dumnezeu mai bun să ofere.

  Totul va fi clar

  Poate niciodată nu vom înțelege motivul pentru multele lucruri care ni se întâmplă în această viață, dar știu că „Într-o zi, El îmi va explica totul”. Aștept cu nerăbdare acea zi.

  Model perfect

  Dacă ne mărturisim păcatele și le abandonăm, dacă venim la Isus în pocăință și în umilința sufletului, recunoscându-ne incapacitatea de a îndepărta chiar și un punct sau o pată de păcat și sprijinindu-ne numai pe meritele Mântuitorului crucificat, putem aștepta iertarea, căci cuvântul Lui e garantat. GÂNDESC MAI DEPARTE Se află ceva în viața mea care mă împiedică să-L urmez pe Hristos fără rezerve?

  A hűség követelménye

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.” (2Tim 2:3)Krisztus katonái vagyunk,...

  Un pas necontrolat

  "Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. "...