Pierdut din neglijență

  „Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare.” Evrei 2:3

  „Dacă Iosif şi Maria s-ar fi menţinut în continuă legătură cu Dumnezeu, prin meditaţie şi rugăciune, ei nu L-ar fi putut pierde din vedere pe Isus. Printr-o neglijentă de o zi ei l-au pierdut pe Mântuitorul; şi le-au trebuit trei zile de îngrijorate căutări pentru a-L regăsi. Tot aşa se poate întâmpla şi cu noi. Noi putem pierde prezenţa Mântuitorului într-o singură zi şi apoi să petrecem multe zile de chinuitoare căutări pentru regăsirea păcii pierdute.” – Hristos Lumina Lumii, p. 83.

  Odată ce L-am pierdut pe Isus, Satana are metode foarte ingenioase de a ne împiedica să-L regăsim, nu-i aşa? Când atenţia mea este îndreptată în altă direcţie decât către Isus, Satana detonează întregul său arsenal pentru a mă determina să cad, să întâmpin nereuşite şi să păcătuiesc. Apoi el ne spune: „Hmm. L-ai cam supărat pe Dumnezeu de data asta. Mai bine-ţi vezi de treburi pentru vreo două săptămâni până I se mai domoleşte mânia. „După zece zile Satana îmi dă o altă lovitură şi eu iarăşi cad. Apoi el îmi sugerează să mai aştept vreo alte două săptămâni. Şi lucrul acesta poate continua multă vreme. Noi îl putem pierde pe Isus într-o singură zi şi apoi să ne ia un an întreg de lupte pentru a-L regăsi. De ce? Pentru că El ne-a părăsit? Nu, ci pentru că noi am fost neglijenţi.

  „Mulţi iau parte la servicii religioase fiind mângâiaţi şi reînvioraţi de Cuvântul lui Dumnezeu; dar pentru că ei neglijează apoi să mediteze, să vegheze şi să se roage, ei pierd binecuvântarea divină şi ajung într-o stare mai jalnică decât înainte.” – Ibidem.

  Ai fost vreodată martorul unei redeşteptări care să fie urmate de o teribilă apostazie? Ai observat vreodată vreo biserică în care a avut loc o reformă numai pentru ca ulterior starea de lucruri din acea biserică să devină mai rea decât cea de dinaintea reformei? Care este cauza? Neglijarea meditaţiei, studiului şi rugăciunii.

  Dacă Iosif şi Maria ar fi urmat exemplul lui Isus stăruind asupra învăţăturilor lui Dumnezeu, ei nu L-ar fi pierdut pe Isus. Aceasta a fost datoria lor atunci şi aceasta este şi datoria mea astăzi – să stau în preajma lui Isus. Mântuirea prin credinţă este bazată pe principiul troleibuzului, şi nu pe principiul bateriei. Există putere numai atâta vreme cât există legătura cu firele de sus. Nimeni nu poate avea o viaţă de credinţă vie şi dinamică în lipsa unei legături zilnice cu Dumnezeu.

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Marele remediu pentru păcat

  Cunoașterea datoriei înseamnă îndeplinirea ei cu tot sufletul și fără teamă. Indiferent de consecințe, ei urmează lumina care le luminează cărarea. Adevărul lui Dumnezeu este de partea lor și nu-i va părăsi niciodată. GÂNDESC MAI DEPARTE Este viața mea o mărturie în favoarea sau împotriva păcatului? Cum pot afla răspunsul?

  Căpetenie a oștirii Domnului

  Ne-am pierde credința și curajul în luptă dacă nu am fi susținuți de puterea lui Dumnezeu. Orice formă a răului izbucnește într-o activitate intensă. GÂNDESC MAI DEPARTE Satana și armatele lui vor face tot posibilul să lupte împotriva oștirilor lui Dumnezeu. Sunt eu gata să-mi ocup locul în marea confruntare care urmează? Ce pot face astăzi ca să mă pregătesc?

  Publicate astăzi

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  Sursa iubirii

  Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi...