Răscumpărat pentru părtășie

  „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.” 2 Cor. 6:16

  Sunt unii care zic că mântuirea noastră depinde întru totul de lucrarea săvârşită de Hristos şi că, atunci când venim pentru prima oară la Isus suntem mântuiţi odată pentru totdeauna. Aceasta este adevărat. Mântuirea tâlharului de pe cruce a fost tot atât de sigură în ziua în care a venit la Hristos ca şi peste alţi 40 de ani, dacă ar mai fi trăit atâta. Însă el a avut un avantaj pe care mulţi dintre noi nu-l avem, de a fi murit chiar în acea zi.

  Dar deşi mântuirea noastră se bazează numai pe lucrarea lui Hristos, niciunul dintre noi nu este mântuit pentru un timp mai lung decât durata legăturii sale cu Hristos. „Omul păcătos poate găsi speranţă şi neprihănire numai la Dumnezeu; şi nici un om nu este considerat neprihănit în lipsa credinţei în Dumnezeu şi fără menţinerea unei legături vii cu El.” – Mărturii pentru predicatori, p. 377

  Ceea ce a făcut din mântuire o necesitate, a fost intrarea păcătului în această lume. Şi ce este păcatul? Păcatul este despărţirea de Dumnezeu, ruperea legăturilor cu El. Dumnezeu nu mai putea să umble cu omul în răcoarea zilei; El nu mai putea să comunice cu noi faţă către faţă. Isus a venit să trăiască şi să moară pentru noi ca să restaureze această legătură. Prin Isus noi putem avea din nou părtăşie cu Tatăl. Scopul mântuirii nu este numai ca noi să trăim veşnic, scutiţi de întristări în locuinţele pregătite pentru noi în ceruri. Scopul mântuirii este restaurarea părtăşiei noastre cu Dumnezeu.

  Noi nu suntem mântuiţi prin trăirea unei vieţi devoţionale. Noi suntem mântuiţi prin acceptarea iniţială şi continuă a sacrificiului săvârşit de Hristos în favoarea noastră. Dar care este scopul mântuirii noastre? Noi suntem mântuiţi pentru a fi ceea ce Dumnezeu a intenţionat încă de la început ca noi să fim: prietenii Lui. Noi suntem mântuiţi pentru părtăşie, comuniune şi legătură cu Dumnezeu.

  Această părtăşie cu El ne dă asigurarea vieţii veşnice. Prin această prietenie cu Hristos, prin admirarea caracterului Său, El poate produce în vieţile noastre schimbarea care ne va aduce din nou în armonie cu Dumnezeu. O astfel de legătură cu Hristos ne va aduce biruinţă, putere de ascultare, credinţă, roadele Duhului şi împuternicirea pentru slujirea semenilor.

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Marele remediu pentru păcat

  Cunoașterea datoriei înseamnă îndeplinirea ei cu tot sufletul și fără teamă. Indiferent de consecințe, ei urmează lumina care le luminează cărarea. Adevărul lui Dumnezeu este de partea lor și nu-i va părăsi niciodată. GÂNDESC MAI DEPARTE Este viața mea o mărturie în favoarea sau împotriva păcatului? Cum pot afla răspunsul?

  Căpetenie a oștirii Domnului

  Ne-am pierde credința și curajul în luptă dacă nu am fi susținuți de puterea lui Dumnezeu. Orice formă a răului izbucnește într-o activitate intensă. GÂNDESC MAI DEPARTE Satana și armatele lui vor face tot posibilul să lupte împotriva oștirilor lui Dumnezeu. Sunt eu gata să-mi ocup locul în marea confruntare care urmează? Ce pot face astăzi ca să mă pregătesc?

  Publicate astăzi

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  Sursa iubirii

  Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi...