Nădăjduind în Domnul

  „Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul!” Psalm 27:14.

  Unul dintre cele mai mari secrete care au ajutat pe mulţi dintre noi la o viaţă mai bună de rugăciune, este de a înceta să mai fii tot timpul grăbit! Dumnezeu comunică cu noi în două feluri. El ne vorbeşte prin Cuvântul Său, dar El ne vorbeşte de asemenea prin rugăciune. Dumnezeu are metoda Sa de a călăuzi gândirea noastră, de a aduce idei şi convingeri noi în atenţia ta, dacă binevoieşti să nădăjduieşti în El şi să-ţi iei timp pentru a-I da ocazia ca El să facă lucrul acesta pentru tine. Esenţa rugăciunii nu constă în a ne năpusti în prezenţa Sa, a spune ce avem pe suflet, şi apoi a ne continua imediat alergarea. „Mulţi, chiar atunci când se consacră, nu ajung să primească binecuvântarea unei adevărate comuniuni cu Dumnezeu. Ei sunt prea grăbiţi. Cu paşi repezi ei trec prin cercul prezenţei iubitoare a lui Hristos, poate rămânând pentru o clipă înlăuntrul acestui cerc sfânt, dar neaşteptând sfat. Ei nu au vreme să rămână cu învăţătorul divin. Ei se întorc la lucru tot cu poverile lor… Nu o rămânere de o clipă în prezenţa Sa, ci contactul personal cu Hristos, …aceasta este nevoia noastră.” Educaţie, p. 260, 261.

  După ce ai terminat de vorbit cu Dumnezeu despre ceea ce ai citit în timpul tău de devoţiune, şi după ce I-ai prezentat cererile şi rugăminţile tale, rămâi acolo. Nu te ridica imediat ca să pleci la muncă sau la şcoală. Continuă să mai rămâi în prezenţa Sa. Îngăduie ca mintea ta să aibă ocazia să primească mesajele pe care Duhul Sfânt poate că încearcă să ţi le transmită. Ascultă. Oferă lui Dumnezeu ocazia să-ţi inspire gânduri de care poate că ai nevoie pe parcursul zilei care-ţi stă în faţă. Dă-I şansa să-ţi reamintească lucruri pe care altfel poate că le-ai fi pierdut din vedere. Permite-I să comunice cu tine în mod direct prin a-I oferi câteva momente de linişte în care atenţia ta să poată fi concentrată asupra lucrurilor cărora El consideră că trebuie să le dai o atenţie deosebită.

  A încerca să descrii acest concept este destul de greu, dar eu cred că acesta este adevărul, şi că dacă noi am mai rămâne pe genunchi după ce am rostit micul nostru discurs, atunci am descoperi că Dumnezeu poate comunica cu noi într-un fel mult mai eficient decât noi îi permitem în mod obişnuit „Prin rugăciune sinceră noi putem fi puşi în legătură directă cu înţelepciunea infinită.” Calea către Hristos, p. 97.

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Marele remediu pentru păcat

  Cunoașterea datoriei înseamnă îndeplinirea ei cu tot sufletul și fără teamă. Indiferent de consecințe, ei urmează lumina care le luminează cărarea. Adevărul lui Dumnezeu este de partea lor și nu-i va părăsi niciodată. GÂNDESC MAI DEPARTE Este viața mea o mărturie în favoarea sau împotriva păcatului? Cum pot afla răspunsul?

  Căpetenie a oștirii Domnului

  Ne-am pierde credința și curajul în luptă dacă nu am fi susținuți de puterea lui Dumnezeu. Orice formă a răului izbucnește într-o activitate intensă. GÂNDESC MAI DEPARTE Satana și armatele lui vor face tot posibilul să lupte împotriva oștirilor lui Dumnezeu. Sunt eu gata să-mi ocup locul în marea confruntare care urmează? Ce pot face astăzi ca să mă pregătesc?

  Publicate astăzi

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  Sursa iubirii

  Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi...