Stăruința în rugăciune

  „Şi iată că o femeie cananeancă… a început să strige către El: Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David” Matei 15:22.

  Se părea că Isus nici măcar nu o băga în seamă pe acea femeie care-L urmărea. El n-a dat nici un răspuns cererii ei, şi în cele din urmă ucenicii L-au rugat s-o gonească pentru că-i sâcâia. Când în cele din urmă i-a vorbit, Isus i-a spus că ei nu-i putea fi oferit nici un fel de ajutor, şi când ea a insistat, El a făcut referire la câini. Dar ea a continuat cu cererea ei, şi în cele din urmă i s-a dat răspuns.

  Iată o văduvă săracă, zdrenţăroasă şi neajutorată. Ea se prezentase de multe ori în faţa judecătorului care ar fi putut s-o ajute într-o clipită dacă ar fi vrut. Dar el refuză s-o ajute. Ea vine înaintea lui din nou şi din nou, cerându-i ajutorul, şi în cele din urmă îl primeşte.

  De ce au fost imortalizate aceste istorisiri? Ni se spune că „stăruinţa în rugăciune este o condiţie a ascultării ei” (Calea către Hristos, p. 97), dar de ce? Nu este oare Dumnezeu binevoitor să ne vină în ajutor? Trebuie oare să-L convingem că avem nevoie de ajutor?

  În ambele exemple de mai sus, Dumnezeu ne este descoperit prin contrast, şi nu prin comparaţie. Femeia siro-feniciană a fost tratată de Isus în felul în care iudeii ar fi tratat-o. El dorise să trezească simpatie pentru această femeie în inimile ucenicilor Săi, deşi pe vremea aceea ucenicii simpatizau mai mult cu iudeii în privinţa relaţiilor cu neamurile. Dar femeia, văzând că compasiunea lui Isus nu putea fi ascunsă pe de-a-ntregul, a continuat să-şi prezinte cererea până când a primit răspuns.

  Judecătorul nedrept este de asemenea un exemplu contrastant al modului în care Dumnezeu tratează cu noi. Dumnezeu este mai binevoitor în a ne da daruri bune decât suntem noi cu copiii noştri. El arată către judecătorul nedrept şi ne spune că dacă chiar şi acel om a putut fi câştigat prin persistenţă, cu cât mai mult va avea Dumnezeu bunăvoinţă faţă de noi.

  Cum putem dobândi perseverenţă? „Domnul Hristos însuşi a fost Acela care a pus în inima mamei stăruinţa ce nu putea fi respinsă. Domnul Hristos a fost Acela care a dat văduvei curajul şi hotărârea în cererea ei adresată judecătorului… Şi credinţa pe care El însuşi a sădit-o în inimă, nu putea ca să n-o răsplătească.” Parabole, p. 175.

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Tăria capului limpede

  Vezi ce te supără la cei mai tineri! Cu siguranță, vei putea găsi o rezolvare dacă vei gândi curat și limpede. PROVOCARE: Arată-i simpatie unui tânăr care a făcut alegeri greșite! Ajută-l să înțeleagă că, deși nu ești de acord cu ce a făcut, îl iubești și ești gata să îl ajuți cu ce poți!

  O singură variantă

  Când te vei ruga, pune în balanță moștenirea pregătită de tine pentru cei din generația tânără! PROVOCARE: Ia-ți un angajament în fața Cerului că nu vei lăsa să treacă nicio zi fără să le vorbești celor tineri despre Calea lui Dumnezeu!

  Nicio negociere

  Generația de mâine se clădește prin generația de astăzi. Tu poți fi azi un arhitect al celor ce Îi vor sluji mâine lui Dumnezeu. PROVOCARE: Ia-ți timp să te ocupi de viața spirituală a copiilor sau a nepoților tăi! Ajută-i să Îl cunoască pe Isus în mod personal!

  Publicate astăzi

  Luna Șebat

  Orice s-ar întâmpla în viața cuiva de lângă noi, să nu facem niciodată presupuneri grăbite și să considerăm că necazul lui se datorează faptului că e părăsit de Dumnezeu. Trebuie să fim conștienți că, atunci când cineva trece prin experiențe triste sau dureroase, acel om e poate cel mai aproape de Dumnezeu. Sub nicio formă să nu ne erijăm noi în unelte de pedeapsă pentru cineva, ci, dimpotrivă, să ne aplecăm și să-l ridicăm pe cel căzut sub povară chiar și în cazul unei vinovății evidente. Dacă nu cel căzut, atunci cine să aibă nevoie de ajutor și de înțelegere din partea cuiva care se consideră copil al lui Dumnezeu?

  Totul strălucește

  În ziua aceea, când va veni să Își ia pietrele prețioase, ne vom putea așeza cu bucurie alături de ceilalți care au trecut prin procesul de lustruire, ca să strălucim ca stelele, pentru totdeauna.

  Cea mai mare speranță

  În momentele de descurajare, spune alături de psalmist: „Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire”. Apoi continuă să-ţi imaginezi şi să meditezi asupra stării de bucurie eternă promisă de versetul de astăzi. Această promisiune este validă nu numai pentru veşnicie, ci şi pentru astăzi.

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Krisztus a Bíró

  „Az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta.” (Ján 5,22)„Tanításaiban Krisztus...