Caută pe Isus pentru că-L iubești

  „Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă.” 2 Corinteni 4:17

  Persoana care întrerupe relaţia sa cu Dumnezeu atunci când necazuri şi încercări îi apar în cale, este acela care îl căutase pe Dumnezeu numai din motive egoiste. Noi suntem foarte adesea ispitiţi să-L căutăm pe Isus din motive egoiste. Numai când începem să întrezărim strălucirea dragostei lui Isus vom putea fi în stare să-L căutăm din motive neegoiste.

  Un creştin adevărat este mai puţin îngrijorat de propria lui mântuire şi este mai preocupat de mântuirea celor din jur. Să ne amintim de Moise care era gata să renunţe la propria lui mântuire pentru a mijloci în favoarea poporului care de fapt era în stare să-i spargă capul cu pietre şi să-l părăsească în pustiu.

  Noi nu avem în noi înşine o astfel de dragoste neegoistă. Ea vine de la Dumnezeu. Iubirea stârneşte iubire, şi când ne plecăm pe genunchi şi vedem lucrurile în adevărata lor lumină, noi putem ruga pe Dumnezeu să ne schimbe motivele. Noi Îl putem ruga să ne facă în stare să urmăm exemplul lui Iov, şi să iubim şi să ne încredem în Dumnezeu indiferent ce s-ar întâmpla cu noi – chiar dacă aceasta ne ar costa viata. Atunci greutăţile exterioare vor înceta să mai afecteze statornicia relaţiei noastre cu Dumnezeu. Noi vom continua să-L căutăm pe Isus pentru că merită şi pentru că Îl iubim.

  Dumnezeu a declarat că Iov Îl iubea, că El Îl slujea şi se încredea în El indiferent de împrejurări. Iov a dovedit că Dumnezeu avea dreptate. Este şi privilegiul nostru astăzi ca să dovedim că Dumnezeu are dreptate şi în privinţa noastră. Noi rămânem în legătură cu cerul din pricina iubirii noastre pentru Dumnezeu şi pentru ceea ce Isus a făcut pentru noi la cruce. Când vom face aceasta, ceea ce a urmat cu Iov după perioada încercării sale, se va împlini şi cu noi.

  Într-o zi Îl vedem pe Dumnezeu venind la Satana zicându-i: „Cum îţi mai merge?” Şi diavolul răspunde: „Fac tot ce-mi stă în putinţă.” Dumnezeu zice: „Ştiu. Am văzut. Dar el este încă în legătură cu Mine, nu-i aşa?” Şi Satana începe să se foiască. Dumnezeu zice: „Nu crezi că ar fi posibil ca această persoană să mă caute pentru că mă iubeşte, pentru că apreciază ceea ce Fiul Meu a făcut? Şi pentru că vrea să aducă slavă Numelui Meu?” Şi Satana o ia din loc. Nu mai poate zice nimic. Nu vrei tu să te alături astăzi acelora care au ales să continue a căuta pe Dumnezeu în fiecare zi, până la a doua Sa venire, indiferent de împrejurări?

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Ellen G. White (1827–1915)

  Doamne, ajută-ne să prețuim descoperirea profetică și să fim preocupați de voia Ta descoperită prin profeții Tăi! PROVOCARE: Oferă-i unui tânăr o carte scrisă de Ellen White! Ajută-l să înțeleagă de ce aceste scrieri ale ei sunt atât de importante!

  Redeșteptarea din Țara Galilor (1904)

  Roagă-te lui Dumnezeu să îți dea și astăzi Duhul Sfânt! PROVOCARE: Povestește-i unui tânăr experiența convertirii tale!

  A doua mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să te ajute să simți astăzi puterea cuvântului Său! PROVOCARE: Fă-i cadou unui tânăr o carte cu biografia unuia dintre pionierii adventiști de ziua a șaptea!

  A doua mare redeșteptare religioasă din SUA (I)

  Roagă-te pentru tinerii bisericii! PROVOCARE: Sugerează comitetului bisericii să organizeze o campanie evanghelistică în care vorbitorii să fie tinerii din biserică!

  Publicate astăzi

  Covrigul în formă de opt

  Cine nu caută decât exteriorul lucrurilor va descoperi că în interior nu primește nimic. Ceea ce face ca lucrurile să fie strălucitoare și ispititoare dispare odată cu lumina reflectoarelor, iar ceea ce rămâne este golul desenat de fosta lor strălucire, de cele mai multe ori un gol imens.

  După ce nu voi mai fi

  Concentrează-te mai puțin pe stresul care îți stă în față și scoate ce poți mai bun din tine. Lasă urme bune oriunde mergi. Despre tine să se spună cuvinte bune. Țintește excelența tot timpul. La final, tot ceea ce facem transmite ceva despre noi. Fă tot ce ține de tine ca să transmiți pozitivitate oriunde te conduce Dumnezeu.

  Eu n-o să mă las dominat

  Ţine minte, mai ales în timpul ispitei, că Dumnezeu însuşi te va întări, te va ajuta şi te va susţine cu mâna Sa neprihănită!

  Ellen G. White (1827–1915)

  Doamne, ajută-ne să prețuim descoperirea profetică și să fim preocupați de voia Ta descoperită prin profeții Tăi! PROVOCARE: Oferă-i unui tânăr o carte scrisă de Ellen White! Ajută-l să înțeleagă de ce aceste scrieri ale ei sunt atât de importante!

  Az egyetlen valódi kincs: az igaz jellem

  „Korall és kristály említni sem való, a bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél.” (Jób 28,18)„Az isteni...