Darul credinței

  „Potrivit cu măsura de credinţă, pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.” Romani 12:3

  Am fost crescut într-un cămin de pastori. Tatăl meu obişnuia să împrumute cupe de măsurat din bucătăria mamei – o măsură de un litru, şi alta de un sfert de litru. El le lua cu el la amvon şi spunea: „Să presupunem că Dumnezeu mi-a dăruit mie o măsură de credinţă, şi ţie o măsură de credinţă. Să mai presupunem că ţie ţi-a dat măsura de un litru iar mie măsura de un sfert de litru. Aceasta nu prea pare corect, nu-i aşa?” Scriptura spune că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia suficientă credinţă. El a dat tuturor capacitatea de a crede în ceva nevăzut.

  Dar aceasta nu este credinţă mântuitoare. Pentru a avea credinţă mântuitoare, trebuie să ai mai mult decât acea iniţială măsură de credinţă pe care ţi-a dăruit-o Dumnezeu la început. O bună explicaţie a acestui punct de vedere îl găsim în cartea Educaţie la pagina 253-254: „Credinţa care ne face în stare să primim darurile lui Dumnezeu este ea însăşi un dar, din care fiecare primeşte o măsură. Această măsură de credinţă creşte atunci când este pusă la lucru spre a ne însuşi Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a se întări, credinţa noastră trebuie adusă adesea în contact cu Cuvântul.”

  Ţi-a trecut vreodată prin minte că modul în care credinţa poate fi exersată este de a pune întrebări grele lui Dumnezeu? Sau că credinţa poate fi dezvoltată prin a-ţi impune să ceri împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu cu tine? Indiferent dacă ai simţit sau nu că ele s-ar putea împlini? Ai auzit vreodată că credinţa se poate dezvolta prin a te băga singur la strâmtoare pentru ca să vezi dacă Dumnezeu te scoate sau nu de acolo? Dimpotrivă. Potrivit cu Scriptura, dezvoltarea credinţei vine ca rezultat al unei legături constante cu Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este singura modalitate prin care credinţa poate fi dezvoltată. „Credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10:17).

  Ce se întâmplă când venim în contact cu Cuvântul lui Dumnezeu? Noi facem cunoştinţă cu o Persoană: Omul Bibliei. Acest om este prezent în fiecare carte a Bibliei. Numele Său este Isus. Pe măsură ce noi învăţăm tot mai mult despre El, vom începe să experimentăm o legătură mântuitoare cu El. Credinţa adevărată vine printr-o legătură adevărată. Fără această legătură nu se poate vorbi despre o credinţă adevărată. Credinţa presupune existenţa a două partide, fiecare având încredere în cealaltă. Pe măsură ce vom cunoaşte dragostea lui Isus, comunicând cu El prin Cuvântul Său, credinţa în El va izvorî în mod spontan.

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Marele remediu pentru păcat

  Cunoașterea datoriei înseamnă îndeplinirea ei cu tot sufletul și fără teamă. Indiferent de consecințe, ei urmează lumina care le luminează cărarea. Adevărul lui Dumnezeu este de partea lor și nu-i va părăsi niciodată. GÂNDESC MAI DEPARTE Este viața mea o mărturie în favoarea sau împotriva păcatului? Cum pot afla răspunsul?

  Publicate astăzi

  Robul lui Dumnezeu

  Odată ce ești convins că Dumnezeu te iubește și că îți vrea binele, atunci nu ți se mai pare deloc nebunesc sau greu să Îl iubești la rândul tău.

  Cât de aproape este sfârșitul?

  Nimeni nu cunoaște exact răspunsul la întrebarea: „Cât de aproape este sfârșitul?” Totuși, David, vorbind cu Dumnezeu, ne lasă o mângâiere și o reasigurare: „Tu ești adăpostul și scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduința Ta” (Psalmii 119:114).

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Supărat pe instructor

  ”Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?” Iona 4:4Fusese o seară ploioasă în...