Credință pe patul de suferință

  „Şi El mi-a zis: ’Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” 2 Corinteni 12:9

  În primul meu an de pastoraţie am fost chemat la patul unui om care se afla pe moarte. Pe atunci gândeam că dacă cineva credea cu destulă tărie în punerea mâinilor şi chemarea Numelui lui Isus asupra unui bolnav, acesta putea fi vindecat.

  După ce ne-am rugat şi l-am uns, mi-am aruncat privirile în jur ca să găsesc un bătrân care ar fi avut curajul să facă lucrul acesta, dar când colo, către cine credeţi că erau aţintite toate privirile? Către mine! Mi s-a făcut negru în faţa ochilor. Nu mă simţeam în stare să fac aşa ceva. Am bâiguit câteva fraze pioase cum că Dumnezeu nu dă întotdeauna răspuns imediat la rugăciunile noastre şi m-am făcut nevăzut. Omul a murit şi mie mi se părea că-l omorâsem eu.

  Probabil că nu există nici o altă ocazie în viaţa unui pastor când legătura sa personală cu Dumnezeu este pusă la probă mai mult decât atunci când i se cere să se roage pentru vindecarea unui bolnav. Mulţi oameni cred că factorul determinant în ascultarea rugăciunii de mijlocire pentru vindecarea unui bolnav constă în întregime în credinţa pe care o poate dovedi cel ce se roagă. De multe ori noi credem că dacă o rugăciune pentru vindecare nu este ascultată, aceasta s-a întâmplat din cauza faptului că cel ce a mijlocit n-a avut destulă credinţă.

  Probabil că această idee îşi are originea în acele câteva întâmplări din viaţa lui Hristos când El a lăudat credinţa bolnavilor vindecaţi. Dar noi trebui să ne amintim întotdeauna că credinţa constă în a te încrede într-o Persoană şi nu în răspunsuri la diverse cereri.

  Apostolul Pavel a cerut de trei ori ca Domnul să-l vindece, dar fără succes. Aceasta nu s-a întâmplat pentru că Pavel nu avea destulă credinţă; ci pentru că Dumnezeu a considerat că Pavel putea primi beneficii şi binecuvântări mai mari dacă i se dădea ocazia să depindă de puterea lui Dumnezeu în compensarea slăbiciunii sale.

  Moise a avut o credinţă tare în Dumnezeu, şi totuşi Dumnezeu a refuzat să-i prelungească viaţa şi l-a chemat la odihnă. Dumnezeu avea binecuvântări mai mari pentru Moise. Rezultatul este că Moise e azi în ceruri. „Nici Enoh, care a fost înălţat la cer, nici Ilie care a fost ridicat într-un car de foc, n-au fost mai mari sau mai onoraţi decât Ioan Botezătorul care a pierit singur în închisoare.” Hristos Lumina Lumii, p. 225. Cel care are credinţă adevărată se încrede în Dumnezeu tot atât de mult la rău ca şi la bine.

  Credință pe patul de suferință - 2017. Noi trebui să ne amintim întotdeauna că credinţa constă în a te încrede într-o Persoană şi nu în răspunsuri la diverse cereri. Cel care are credinţă adevărată se încrede în Dumnezeu tot atât de mult la rău ca şi la bine.
  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Eroii din cotidian

  Doamne din cer, pune în sufletul nostru dorința sinceră de a insufla respect pentru părinți în copiii bisericii noastre! PROVOCARE: Ia-ți timp pentru a le povesti în Sabat copiilor bisericii impactul pe care părinții lor l-au avut asupra comunității sau localității voastre!

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Publicate astăzi

  Energie pierdută

  La ce folosește o aparență măreață care, în final, este respinsă de Dumnezeu? Deci, în timp ce vă îmbrăcați în vederea obținerii succesului, amintiți-vă că persoana cea mai impresionantă este cea care asortează frumusețea exterioară cu cea interioară.

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...

  Răsplata, la urmă

  ,,Eu, Domnul, cercetez inima, și cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtare lui, după...