În mâna mea n-aduc nimic

  „El ne-a mântuit nu pentru faptele tăcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui.” Tit 3:5

  Zece bărbaţi au venit să-L vadă pe Isus. Nouă dintre ei erau evrei şi unul era samaritean. Toţi aveau ceva in comun. Erau leproşi. Isus i-a trimis să se arate preotului la templu. Pe drum şi-au dat seama că fuseseră vindecaţi. Toţi au rupt-o la fugă – nouă către templu, şi unul înapoi către Isus. Samariteanul s-a întors să spună mulţumesc. Ni se spune că inimile celorlalţi nouă „n-au fost atinse de mila lui Dumnezeu” (Divina vindecare, p. 233).

  Fariseul Simon deasemenea avusese lepră şi fusese vindecat de Isus, „Dar el nu-L primise pe Domnul ca Mântuitor personal.” Hristos Lumina Lumii, p. 557. Simon n-a simţit nevoia ca Isus să-i vindece sufletul decât atunci, la ospăţ, când Isus i-a spus pilda cu cei doi datornici. Atunci l-a acceptat pe Isus ca Mântuitor al său.

  Doisprezece ucenici au fost trimişi ca evanghelişti. Unul dintre ei era Iuda. Isus „l-a dotat cu puterea de a vindeca pe bolnavi şi de a scoate demoni. Dar Iuda n-a ajuns acolo încât să se predea pe deplin Domnului.” Ibidem, p. 717.

  Cât de mult i-ar place firii omeneşti ca relatările de genul acesta să fi fost omise din istoria biblică. Este mult mai firesc să ai un Dumnezeu care răsplăteşte cu binecuvântări marea ta credinţă, şi marea ta neprihănire. Adesea noi nu ne simţim prea confortabil în prezenţa unui Dumnezeu care face să cadă ploaie şi peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Matei 5:45. Dar darurile lui Dumnezeu izvorăsc din bunătatea Sa şi din dorinţa Sa de a ne binecuvânta potrivit cu nevoile noastre.

  Studiind istoria biblică a vindecărilor, vei găsi exemple de vindecare a unor oameni care au avut o mare credinţă, cum ar fi sutaşul. Pe Isus L-a uimit credinţa acestui om. Dar găsim şi exemple de oameni care au fost vindecaţi fără să fi avut nici un pic de credinţă în Dumnezeu. Unii din cei vindecaţi erau buni, alţii erau răi. Singurul numitor comun era marea lor nevoie la care numai Isus putea răspunde, şi de asemenea faptul că ei veniseră la Isus fără a avea vreun merit care să-i recomande. Fariseii au sugerat lui Isus să vindece pe robul sutaşului deoarece acesta din urmă le zidise o sinagogă. Dar însăşi sutaşul a mărturisit că nu era vrednic. Pe măsură ce ajungem să cunoaştem dragostea lui Isus, noi Îi vom prezenta nevoile noastre şi nu presupusele noastre merite, şi ne vom încrede în El cu asigurarea că El va răspunde în modul cei mai potrivit cu înţelepciunea şi cu voia Sa.

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Marele remediu pentru păcat

  Cunoașterea datoriei înseamnă îndeplinirea ei cu tot sufletul și fără teamă. Indiferent de consecințe, ei urmează lumina care le luminează cărarea. Adevărul lui Dumnezeu este de partea lor și nu-i va părăsi niciodată. GÂNDESC MAI DEPARTE Este viața mea o mărturie în favoarea sau împotriva păcatului? Cum pot afla răspunsul?

  Căpetenie a oștirii Domnului

  Ne-am pierde credința și curajul în luptă dacă nu am fi susținuți de puterea lui Dumnezeu. Orice formă a răului izbucnește într-o activitate intensă. GÂNDESC MAI DEPARTE Satana și armatele lui vor face tot posibilul să lupte împotriva oștirilor lui Dumnezeu. Sunt eu gata să-mi ocup locul în marea confruntare care urmează? Ce pot face astăzi ca să mă pregătesc?

  Publicate astăzi

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  Sursa iubirii

  Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi...