Păcătos prin naștere

  „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.” 1 Ioan 1:8.

  Noi toţi care ne naştem în această lume ne naştem separaţi, despărţiţi de Dumnezeu. Isus ne-a oferit o cale prin care putem fi aduşi înapoi la legătura cu Dumnezeu care a fost întreruptă când Adam a păcătuit.

  Primul simptom al separării noastre de Dumnezeu este că noi ne naştem egoişti. Aceasta este problema de bază. Noi toţi suntem egoişti. Din acest egoism izvorăşte tot ceea ce noi numim păcat. Si noi vom rămâne în această stare atâta vreme cât suntem despărţiţi de Dumnezeu. Poate că ar fi bine să medităm la următoarea declaraţie: „Niciunul dintre apostoli sau prooroci nu a pretins vreodată să fie fără păcat. Aceia care au trăit cât mai aproape de Dumnezeu, care ar fi sacrificat propria lor viaţă mai degrabă decât să comită un rău intenţionat, credincioşi pe care Dumnezeu i-a onorat cu lumină şi putere divină, au recunoscut păcătoşenia naturii lor” – Faptele Apostolilor, pag. 561. Noi suntem păcătoşi pentru că avem o fire păcătoasă, şi vom rămâne aşa până la a doua venire a lui Isus.

  Să subliniem faptul că noi suntem păcătoşi din naştere şi că noi vom continua să fim păcătoşi prin firea noastră, până când Isus va veni din nou, indiferent dacă păcătuim sau nu. Când apostolii şi proorocii au recunoscut şi au mărturisit păcătoşenia firii lor, ei nu au declarat prin aceasta că se complăceau în păcat. Când Pavel spune că el este cel dintâi dintre păcătoşi, el nu vrea să spună că păcătuia într-una. Chiar înainte de convertirea lui pe drumul Damascului, Pavel avea un comportament ireproşabil. Convertirea sa nu l-a dus la vreun abrupt declin moral. Însă pe măsură ce s-a apropiat tot mai mult de Isus, el şi-a dat seama tot mai limpede de păcătoşenia firii sale. „Cu cât de apropii mai mult de Isus cu atât îţi vezi mai bine greşelile; pentru că judecata ta va fi mai limpede, nedesăvârşirile tale vor apare în contrast izbitor faţă de natura desăvârşită a lui Isus. Aceasta va fi dovada că amăgirile Satanei şi-au pierdut puterea asupra ta.”- Calea către Hristos pag.64.65.

  Numai prin unirea noastră cu Hristos, printr-o continuă legătură cu El, printr-o dependenţă de fiecare moment faţă de puterea Lui, vom putea fi noi făcuţi în stare să ascultăm cu adevărat, în ciuda păcătoşeniei firii noastre.

  Păcătos prin naștere - 2017. Numai prin unirea noastră cu Hristos, printr-o continuă legătură cu El, printr-o dependenţă de fiecare moment faţă de puterea Lui, vom putea fi noi făcuţi în stare să ascultăm cu adevărat, în ciuda păcătoşeniei firii noastre.
  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Ștafeta credinței

  Tată ceresc, condu-ne acasă la Tine, alături de familiile noastre, generație lângă generație! PROVOCARE: Ia-ți în mod regulat timp să le povestești copiilor și nepoților tăi experiențele din viața ta în care ai avut parte de călăuzirea lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...