Esențialul în ispită

  „Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost ” Proverbe 18:10

  „Aceia care își dau seama de neputința lor, se încred într-o putere mai tare decât a lor înșile. Atâta vreme cât ei privesc la Dumnezeu, Satana nu are putere asupra lor. Dar cei care se încred în ei înșiși sunt ușor înfrânți.” Ellen G. White, Review and Herald, 16 decembrie 1902.

  Dacă Satana nu are putere asupra noastră, îndemnurile păcatului nu vor mai fi ademenitoare pentru noi. Noi nu vrem să spunem că natura păcătoasă va fi eradicată. Dar atâta vreme cât suntem stăpâniți de Duhul Sfânt, noi nu vom da răspuns la îndemnurile păcatului, deși suntem ispitiți.

  Ispita căreia îi dai piept chiar și atunci când nu te simți atras de păcat, este ispita de a te desprinde de controlul și stăpânirea forțelor cerești, și de a depinde de propria ta putere. Aceasta a fost marea ispită prin care a trecut Isus.

  Atunci când suntem în totală dependență de Dumnezeu, noi avem biruința asupra tuturor păcatelor. Dar creștinul aflat în creștere va fi foarte adesea abătut de la această stare.

  Iosua a fost unul dintre cei mai evlavioși oameni care a trăit pe acest pământ. El a fost unul dintre cei doi care, din acea mare mulțime de oameni, a avut destulă credință în Dumnezeu ca să fie gata să intre în țara Făgăduită. El a experimentat puterea lui Dumnezeu într-o asemenea măsură încât a putut să-și conducă armata în așa fel încât dușmanul să nu-i poată distruge. Prin credință, ei au trecut Iordanul în țara Făgăduită. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului. Dar când Iosua a depins de propria lui putere pentru a lupta împotriva micii cetățui Ai, forțele sale au fost înfrânte peste noapte.

  Așadar creștinul aflat în creștere este ușor de abătut. “Satana este foarte conștient de faptul că sufletul cel mai slab care rămâne în Hristos este mai tare decât un chibrit pentru oștirile întunericului… De aceea el încearcă să atragă pe ostașii crucii afară din întăriturile lor.” Marea Luptă, pag.530. Iacov vorbește despre aceasta în Iacov 1:14: “Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului; și păcatul odată înfăptuit, aduce moartea.” Pericolul în ispită constă în aceea că ea ne atrage de la Hristos și aceasta rezultă în nenumărate alte ispite. Dar atâta vreme cât noi suntem în dependență de puterea lui Dumnezeu noi nu putem fi biruiți.

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Tăria capului limpede

  Vezi ce te supără la cei mai tineri! Cu siguranță, vei putea găsi o rezolvare dacă vei gândi curat și limpede. PROVOCARE: Arată-i simpatie unui tânăr care a făcut alegeri greșite! Ajută-l să înțeleagă că, deși nu ești de acord cu ce a făcut, îl iubești și ești gata să îl ajuți cu ce poți!

  O singură variantă

  Când te vei ruga, pune în balanță moștenirea pregătită de tine pentru cei din generația tânără! PROVOCARE: Ia-ți un angajament în fața Cerului că nu vei lăsa să treacă nicio zi fără să le vorbești celor tineri despre Calea lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  A unsprezecea poartă – de Iacint

  La rândul nostru, și noi putem fi o reflexie a luminii care vine de la Dumnezeu spre cei ce trăiesc anonim sau ascunși de rușine ori de teamă. Dacă ei încă nu Îl văd pe Dumnezeu, noi am putea să le arătăm măcar puțin din ceea ce este El pentru viața noastră. Cu un mic efort și cu puțină bunăvoință, am putea să-i punem pe ceilalți în valoare mai mult decât o facem acum sau decât facem pentru noi înșine.

  Îngerii le-au păzit „coșul”

  Dumnezeu Și-a trimis îngerii să vegheze asupra „coșului” mătușilor mele la fel cum au vegheat asupra lui Moise pe fluviul Nil, cu mult timp în urmă. Slujim unui Dumnezeu uimitor! Va fi minunat să auzim în ceruri povestiri despre cum ne-au salvat îngerii noștri păzitori.

  De la bocet la bucurie

  Dumnezeu poate şi vrea să ne ia tristeţea, descurajarea şi amărăciunea, ca noi să ne putem bucura de viaţă şi să fim pregătiţi să-L primim cu bucurie. Domnul ne va binecuvânta dacă îi dăm voie.

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Isten minden cselekedetet megítél

  „Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen...