Ca să nu duceți lipsă de nici un fel de dar

  „În felul acesta mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru; aşa că nu duceţi lipsă de nici un fel de dar, în aşteptarea arătării Domnului nostru Isus Hrlstos.”1 Corinteni 6:7

  Este evident că Dumnezeu a avut un scop cu darul profeţilor sau al profeţiei, care era destinat să ajute poporul lui Dumnezeu în rămânerea lor în adevăr. Scopul lui Dumnezeu era ca acest dar să fie mereu prezent astfel ca poporul să poată avea sfaturi amănunţite cu privire la timpul şi locul în care îşi desfăşurau activitatea.

  Potrivit cu Scriptura, darul profeţiei este pentru biserică – aşadar nu căuta un profet adevărat al lui Dumnezeu în afara bisericii. Darul este pentru credincioşi (1 Corinteni 12:28; 14:22). Pavel face analogia dintre darurile destinate bisericii şi corpul omenesc. În această analogie darul profeţiei poate fi comparat cu ochii. O astfel de analogie datează de fapt din timpurile vechiului Testament (1 Samuel 9:9). În acele zile profetul era numit „văzător”. Profetul reprezenta ochii poporului lui Dumnezeu. Pe baza aceleiaşi analogii, este natural să te aştepţi ca profeţii să aibă vedenii sau viziuni. Numeri 12:6 spune că Dumnezeu se va descoperi pe Sine însuşi prin prooroci în vedenii şi viziuni.

  Este scopul lui Dumnezeu în aceste zile din urmă ca biserica să nu ducă lipsă de nici un dar (1 Corinteni 1:7). El nu vrea ca noi să ducem lipsă de apostoli, de pastori, de învăţători, de evanghelişti, şi de prooroci. Aş dori să vă sugerez că darul proorociei este destinat să includă mai mult decât o singură persoană. Acesta a fost adevărul în timpurile biblice. Şi este evident că aşa se va întâmpla şi în vremurile din urmă. Potrivit cu Scriptura darul profeţiei se va manifesta în biserică chiar înaintea revenirii lui Isus. De câte ori vorbim însă de un profet adevărat, atât în timpurile biblice cât şi în zilele din urmă, trebuie să ne aşteptăm şi la o contrafacere. Satana va avea grijă de această problemă. Aceasta a fost dintotdeauna metoda sa favorită de lucru. Noi am fost avertizaţi în Matei 24,24 că vor fi prooroci mincinoşi. Dar Matei 7,20 ne spune că-i putem deosebi după roadele lor. În 1 Tesaloniceni 5:21 suntem invitaţi să cercetăm toate lucrurile, păstrând ce este bun. Dumnezeu este foarte înteresat în a ne dărui tot ceea ce ne lipseşte astăzi, înclusiv darul profeţiei, pentru a limita cât mai mult posibilitatea de a fi amăgiţi.

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Ellen G. White (1827–1915)

  Doamne, ajută-ne să prețuim descoperirea profetică și să fim preocupați de voia Ta descoperită prin profeții Tăi! PROVOCARE: Oferă-i unui tânăr o carte scrisă de Ellen White! Ajută-l să înțeleagă de ce aceste scrieri ale ei sunt atât de importante!

  Redeșteptarea din Țara Galilor (1904)

  Roagă-te lui Dumnezeu să îți dea și astăzi Duhul Sfânt! PROVOCARE: Povestește-i unui tânăr experiența convertirii tale!

  A doua mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să te ajute să simți astăzi puterea cuvântului Său! PROVOCARE: Fă-i cadou unui tânăr o carte cu biografia unuia dintre pionierii adventiști de ziua a șaptea!

  A doua mare redeșteptare religioasă din SUA (I)

  Roagă-te pentru tinerii bisericii! PROVOCARE: Sugerează comitetului bisericii să organizeze o campanie evanghelistică în care vorbitorii să fie tinerii din biserică!

  Publicate astăzi

  Covrigul în formă de opt

  Cine nu caută decât exteriorul lucrurilor va descoperi că în interior nu primește nimic. Ceea ce face ca lucrurile să fie strălucitoare și ispititoare dispare odată cu lumina reflectoarelor, iar ceea ce rămâne este golul desenat de fosta lor strălucire, de cele mai multe ori un gol imens.

  După ce nu voi mai fi

  Concentrează-te mai puțin pe stresul care îți stă în față și scoate ce poți mai bun din tine. Lasă urme bune oriunde mergi. Despre tine să se spună cuvinte bune. Țintește excelența tot timpul. La final, tot ceea ce facem transmite ceva despre noi. Fă tot ce ține de tine ca să transmiți pozitivitate oriunde te conduce Dumnezeu.

  Eu n-o să mă las dominat

  Ţine minte, mai ales în timpul ispitei, că Dumnezeu însuşi te va întări, te va ajuta şi te va susţine cu mâna Sa neprihănită!

  Ellen G. White (1827–1915)

  Doamne, ajută-ne să prețuim descoperirea profetică și să fim preocupați de voia Ta descoperită prin profeții Tăi! PROVOCARE: Oferă-i unui tânăr o carte scrisă de Ellen White! Ajută-l să înțeleagă de ce aceste scrieri ale ei sunt atât de importante!

  Az egyetlen valódi kincs: az igaz jellem

  „Korall és kristály említni sem való, a bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél.” (Jób 28,18)„Az isteni...