Mai mult decât un prooroc

  „Cum de nu v-aţi temut să vorbiţi împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?”Numeri 12:8

  În Scriptură se descriu trei manifestări ale darului proorociei. Prima este capacitatea de a vorbi despre Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Uneori noi limităm darul proorociei la preziceri şi împliniri. Dar proorocia include pe oricine vorbeşte despre adevărul lui Dumnezeu specific unei anumite perioade de timp.

  A doua manifestare include vise, viziuni, şi preziceri. Acest fel de manifestare nu este prea frecventă astăzi. Dar de fapt există o funcţie a proorocului care este şi mai rară. Aceasta are de a face cu o însărcinare profetică de tip mesager special care înclude mai mult decât proorocia. Sunt numai trei oameni în istoria poporului lui Dumnezeu care sunt cunoscuţi a fi fost mai mult decât prooroci.

  Numeri 12:6-8 ne vorbeşte despre primul dintre ei. Domnul S-a coborât în stâlpul de nor ca să vorbească poporului: „Ascultaţi bine ce vă spun! Când va fi printre voi un prooroc, Eu Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot aşa este însă cu robul Meu Moise… Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descopăr lui nu prin lucruri grele de înţeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-aţi temut deci să vorbiţi împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?” Aici Dumnezeu arată lui Aaron şi Mariei că Moise nu era numai un profet ci mai mult decât atât. Dumnezeu avea o legătură specială cu Moise, legătură ce includea mai mult decât semnifică noţiunea de profet.

  Al doilea exemplu este găsit în Luca 7:26-28. „Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un prooroc? Da, vă spun, şi mai mult decât un prooroc. El este acela despre care este scris: „Iată, trimit pe solul Meu înaintea Feţei Tale, care îţi va pregăti calea înaintea Ta.’” Isus se referea la Ioan Botezătorul, mesagerul lui Dumnezeu care fusese trimis să pregătească drumul pentru prima venire a lui Isus.

  Al treilea exemplu îl constituie o tânăra din secolul trecut căreia i s-a adus la cunoştinţă că ea va fi mesagera lui Dumnezeu. Solii Alese volumul 1, pagina 34-36: „Dacă alţii îmi dau numele de profet, eu nu vreau să-i contrazic. Dar lucrarea mea priveşte aspecte atât de diverse încât nu pot să mă consider altceva decât un mesager… Lucrarea mea include mult mai mult decât semnifică numele de prooroc. Eu mă consider un mesager, căruia Domnul i-a dat mesaje pentru poporul Său.”

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Ellen G. White (1827–1915)

  Doamne, ajută-ne să prețuim descoperirea profetică și să fim preocupați de voia Ta descoperită prin profeții Tăi! PROVOCARE: Oferă-i unui tânăr o carte scrisă de Ellen White! Ajută-l să înțeleagă de ce aceste scrieri ale ei sunt atât de importante!

  Redeșteptarea din Țara Galilor (1904)

  Roagă-te lui Dumnezeu să îți dea și astăzi Duhul Sfânt! PROVOCARE: Povestește-i unui tânăr experiența convertirii tale!

  A doua mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să te ajute să simți astăzi puterea cuvântului Său! PROVOCARE: Fă-i cadou unui tânăr o carte cu biografia unuia dintre pionierii adventiști de ziua a șaptea!

  A doua mare redeșteptare religioasă din SUA (I)

  Roagă-te pentru tinerii bisericii! PROVOCARE: Sugerează comitetului bisericii să organizeze o campanie evanghelistică în care vorbitorii să fie tinerii din biserică!

  Publicate astăzi

  Covrigul în formă de opt

  Cine nu caută decât exteriorul lucrurilor va descoperi că în interior nu primește nimic. Ceea ce face ca lucrurile să fie strălucitoare și ispititoare dispare odată cu lumina reflectoarelor, iar ceea ce rămâne este golul desenat de fosta lor strălucire, de cele mai multe ori un gol imens.

  După ce nu voi mai fi

  Concentrează-te mai puțin pe stresul care îți stă în față și scoate ce poți mai bun din tine. Lasă urme bune oriunde mergi. Despre tine să se spună cuvinte bune. Țintește excelența tot timpul. La final, tot ceea ce facem transmite ceva despre noi. Fă tot ce ține de tine ca să transmiți pozitivitate oriunde te conduce Dumnezeu.

  Eu n-o să mă las dominat

  Ţine minte, mai ales în timpul ispitei, că Dumnezeu însuşi te va întări, te va ajuta şi te va susţine cu mâna Sa neprihănită!

  Ellen G. White (1827–1915)

  Doamne, ajută-ne să prețuim descoperirea profetică și să fim preocupați de voia Ta descoperită prin profeții Tăi! PROVOCARE: Oferă-i unui tânăr o carte scrisă de Ellen White! Ajută-l să înțeleagă de ce aceste scrieri ale ei sunt atât de importante!

  Az egyetlen valódi kincs: az igaz jellem

  „Korall és kristály említni sem való, a bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél.” (Jób 28,18)„Az isteni...