Articolul precedentSoluția la problema păcatului
  Articolul următorPuțin râs

  Isus descoperit prin judecată

  „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui. Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grâu şi a plecat” Matei 13:24-25

  Când sămânţa care a fost semănată în această parabolă a răsărit, slujitorii gospodarului au băgat de seamă că printre firele de grâu erau şi fire de neghină. Ei au venit la stăpânul lor şi i-au zis: „Doamne, n-ai semănat sământă bună în ţarina ta? De unde are dar neghină?” Stăpânul a recunoscut imediat lucrarea duşmanului. Dar El nu a răspuns în modul în care slujitorii Săi se aşteptau, prin a le porunci să smulgă neghina. El le-a spus să le lase să crească împreună până la timpul secerişului. În felul acesta ei urmau să fie în stare să deosebească grâul de neghină fără a comite vreo greşeală şi să le diferenţieze în siguranţă.

  Această parabolă a lui Isus vorbeşte despre judecată. Dumnezeu a plantat în lumea noastră o sămânţă bună, dar duşmanul a venit şi a adus răul. Timpul judecăţii este timpul în care se va efectua separarea finală între bine şi rău. Această parabolă ne spune ceva despre caracterul lui Isus şi anume că El oferă timp destul grâului şi neghinei pentru a se dezvolta. El oferă destul timp ambelor seminţe pentru a se manifesta pe deplin, faţă de ele însele şi faţă de restul lumii, pentru a se putea vedea limpede care este caracterul lor.

  Slujitorii puteau să recunoască destul de uşor prezenţa ierburilor şi a neghinei în holdele de grâu încă de la început. Dar ei nu aveau destule cunoştinţe ca să judece fiecare caz în mod corect. Aşa stau lucrurile şi în privinţa apariţiei păcatului în univers. Îngerii necăzuţi, şi toate fiinţele inteligente create de Dumnezeu, puteau să vadă că răzvrătirea Satanei adusese probleme. Dar pentru ca să nu existe nici un dubiu cu privire la cine constituia grâu şi cine constituia neghină, Dumnezeu a lăsat destul timp ambelor seminţe pentru a se dezvolta pe deplin, astfel încât calităţile lor să se manifeste pe deplin. Când atât binele cât şi răul urmau să se maturizeze, urma să se spulbere orice îndoială cu privire la caracterul şi valoarea fiecăreia dintre cele două părţi.

  La judecată, când grâul şi neghina sunt identificate pe baza caracteristicilor lor evidente, fiecare îşi va primi răsplata cuvenită. Neghina va fi legată în snopi pentru a fi arsă. Grâul va fi adunat în hambar. Judecata descoperă întregului univers dreptatea şi neprihănirea lui Dumnezeu, precum şi mila Sa, ce a oferit toate şansele posibile pentru pocăinţă.

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Ellen G. White (1827–1915)

  Doamne, ajută-ne să prețuim descoperirea profetică și să fim preocupați de voia Ta descoperită prin profeții Tăi! PROVOCARE: Oferă-i unui tânăr o carte scrisă de Ellen White! Ajută-l să înțeleagă de ce aceste scrieri ale ei sunt atât de importante!

  Redeșteptarea din Țara Galilor (1904)

  Roagă-te lui Dumnezeu să îți dea și astăzi Duhul Sfânt! PROVOCARE: Povestește-i unui tânăr experiența convertirii tale!

  A doua mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să te ajute să simți astăzi puterea cuvântului Său! PROVOCARE: Fă-i cadou unui tânăr o carte cu biografia unuia dintre pionierii adventiști de ziua a șaptea!

  A doua mare redeșteptare religioasă din SUA (I)

  Roagă-te pentru tinerii bisericii! PROVOCARE: Sugerează comitetului bisericii să organizeze o campanie evanghelistică în care vorbitorii să fie tinerii din biserică!

  Publicate astăzi

  Covrigul în formă de opt

  Cine nu caută decât exteriorul lucrurilor va descoperi că în interior nu primește nimic. Ceea ce face ca lucrurile să fie strălucitoare și ispititoare dispare odată cu lumina reflectoarelor, iar ceea ce rămâne este golul desenat de fosta lor strălucire, de cele mai multe ori un gol imens.

  După ce nu voi mai fi

  Concentrează-te mai puțin pe stresul care îți stă în față și scoate ce poți mai bun din tine. Lasă urme bune oriunde mergi. Despre tine să se spună cuvinte bune. Țintește excelența tot timpul. La final, tot ceea ce facem transmite ceva despre noi. Fă tot ce ține de tine ca să transmiți pozitivitate oriunde te conduce Dumnezeu.

  Eu n-o să mă las dominat

  Ţine minte, mai ales în timpul ispitei, că Dumnezeu însuşi te va întări, te va ajuta şi te va susţine cu mâna Sa neprihănită!

  Ellen G. White (1827–1915)

  Doamne, ajută-ne să prețuim descoperirea profetică și să fim preocupați de voia Ta descoperită prin profeții Tăi! PROVOCARE: Oferă-i unui tânăr o carte scrisă de Ellen White! Ajută-l să înțeleagă de ce aceste scrieri ale ei sunt atât de importante!

  Az egyetlen valódi kincs: az igaz jellem

  „Korall és kristály említni sem való, a bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél.” (Jób 28,18)„Az isteni...