Articolul precedentPuțin râs
  Articolul următorMori de sete?

  Dreptatea și mila

  „Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului Omului.”Luca 17,26

  Dumnezeu a chemat pe Noe să fie mesagerul Său. El l-a înstruit să avertizeze lumea despre venirea unui potop. Noe urma să construiască o corabie, şi i s-au dat 120 de ani ca să îndeplinească această sarcină. El a răspândit cu credincioşie dublul mesaj de avertizare şi speranţă în virtutea căii de scăpare care fusese oferită. Niciunul din cei ce au acceptat posibilitatea de scăpare nu a pierit. Păcătoşenia locuitorilor Sodomei şi Gomorei a fost atât de mare că Dumnezeu a trebuit să aplice judecata. Dar înainte de a trimite foc din cer ca să îi distrugă. El a venit la Avraam ca să-l înştiinţeze despre ceea ce urma să facă. Avraam a rugat pe Dumnezeu să le mai dea o şansă. Dumnezeu a ascultat cererea lui Avraam, şi a trimis îngeri ca să răspândească în cetate un mesaj de avertizare. Dar acesta nu a fost numai un mesaj de avertizare, îngerii au oferit lui Lot şi familiei lui şi o cale de scăpare. De fapt, în cele din urmă, ei au trebuit să ia de mână pe Lot şi familia sa ca să-i scoată afară din oraş. Chiar şi aşa, soţia lui Lot s-a întors spre Sodoma şi a refuzat calea de scăpare care i se oferise.

  Dumnezeu a spus lui Iona că cetatea Ninive urma să fie judecată. Probabil că Iona a fost profetul cu cea mai puţină bunăvoinţă din toate timpurile. El a încercat să scape de sarcina care i se încredinţase. Când şi-a dat seama că nu avea succes, el în sfârşit s-a dus, fără nici o tragere de inimă, să prezinte solia lui Dumnezeu, şi anume că cetatea Ninive urma să fie distrusă în 40 de zile. Oamenii din Ninive, de la cel mai mic până la cel mai mare, s-au îmbrăcat în sac şi cenuşă, şi s-au pocăit. Criza a fost rezolvată. Dar Iona era atât de supărat că dorea să moară! Pe el îl preocupa mai mult reputaţia lui de profet decât vieţile locuitorilor acelui oraş.

  Ori de câte ori Dumnezeu trebuie să exercite judecata, îngredientele prezente în aceste exemple biblice nu lipsesc. El întotdeauna trimite pe cineva cu un mesaj de avertizare, şi El de asemenea oferă o cale de scăpare. Aceasta este adevărat şi în privinţa judecăţii finale care urmează să vină asupra lumii. Timp de secole Domnul a trimis mesaj după mesaj ca să ne avertizeze, astfel ca noi să nu fim nepregătiţi. Întreita solie îngerească ne reaminteşte că a sosit ceasul judecăţii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea ca vreunul dintre noi să fie luat prin surpridere. Judecata de asemenea ne descoperă pe Isus. El este calea de scăpare ce ne este oferită. Niciunul nu trebuie să piară, pentru că El S-a jertfit pentru noi. Există nădejde. Există o corabie de salvare în Isus pentru toţi aceia care acceptă eliberarea pe care El vrea să ne-o dea.

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Răspunsul religiei

  Doamne, arată-ne mie și copiilor mei frumusețea vieții când ești Tu la cârmă! PROVOCARE: Alege astăzi un imn pe care nu l-ai mai cântat de mult și fredonează-l ori de câte ori poți!

  O religie atractivă

  Doamne, atrage-i pe tineri la Tine! PROVOCARE: Spune-i unui tânăr, când ai ocazia, de ce ești adventist și de ce aceasta te face atât de fericit!

  Nevoia de prieteni

  Ne rugăm ca aceia care își aleg acum drumul în viață să găsească frumusețea în oamenii lui Dumnezeu. PROVOCARE: Fă o listă cu toți tinerii și copiii din biserica ta pe care îi cunoști! Roagă-te săptămâna aceasta pentru fiecare dintre ei!

  Mai arzi?

  Doamne, lasă-mă să ard pentru Tine! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți un psalm sau măcar câteva versete!

  Publicate astăzi

  Douăsprezece luni ale anului

  O lună nu este un timp prea scurt, dar nici prea lung. Prin urmare, cum ar fi dacă ai găsi un mic proiect personal pe care să-l desfășori împreună cu un prieten sau cu mai mulți? Să aveți un motiv de sărbătoare în fiecare lună încă de aici.

  Iertarea

  Vom reuși să îi iertăm pe alții numai cerându-I lui Isus în fiecare dimineață să ne dea ajutor, putere și un duh de iertare.

  Greutăţile financiare

  A trebuit să trecem prin multe încercări, dar acestea ne-au dat mari lecții pentru caracter. Am învățat să apreciem puținul pe care îl aveam, să fim foarte flexibili cu hobby-urile, să ne descurcăm cu puțin și să economisim mult, să exersăm permanent autocontrolul și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.

  Răspunsul religiei

  Doamne, arată-ne mie și copiilor mei frumusețea vieții când ești Tu la cârmă! PROVOCARE: Alege astăzi un imn pe care nu l-ai mai cântat de mult și fredonează-l ori de câte ori poți!

  Sátánt a saját cselekedetei ítélik el

  „És énekelik Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és...