Articolul precedentPuțin râs
  Articolul următorMori de sete?

  Dreptatea și mila

  „Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului Omului.”Luca 17,26

  Dumnezeu a chemat pe Noe să fie mesagerul Său. El l-a înstruit să avertizeze lumea despre venirea unui potop. Noe urma să construiască o corabie, şi i s-au dat 120 de ani ca să îndeplinească această sarcină. El a răspândit cu credincioşie dublul mesaj de avertizare şi speranţă în virtutea căii de scăpare care fusese oferită. Niciunul din cei ce au acceptat posibilitatea de scăpare nu a pierit. Păcătoşenia locuitorilor Sodomei şi Gomorei a fost atât de mare că Dumnezeu a trebuit să aplice judecata. Dar înainte de a trimite foc din cer ca să îi distrugă. El a venit la Avraam ca să-l înştiinţeze despre ceea ce urma să facă. Avraam a rugat pe Dumnezeu să le mai dea o şansă. Dumnezeu a ascultat cererea lui Avraam, şi a trimis îngeri ca să răspândească în cetate un mesaj de avertizare. Dar acesta nu a fost numai un mesaj de avertizare, îngerii au oferit lui Lot şi familiei lui şi o cale de scăpare. De fapt, în cele din urmă, ei au trebuit să ia de mână pe Lot şi familia sa ca să-i scoată afară din oraş. Chiar şi aşa, soţia lui Lot s-a întors spre Sodoma şi a refuzat calea de scăpare care i se oferise.

  Dumnezeu a spus lui Iona că cetatea Ninive urma să fie judecată. Probabil că Iona a fost profetul cu cea mai puţină bunăvoinţă din toate timpurile. El a încercat să scape de sarcina care i se încredinţase. Când şi-a dat seama că nu avea succes, el în sfârşit s-a dus, fără nici o tragere de inimă, să prezinte solia lui Dumnezeu, şi anume că cetatea Ninive urma să fie distrusă în 40 de zile. Oamenii din Ninive, de la cel mai mic până la cel mai mare, s-au îmbrăcat în sac şi cenuşă, şi s-au pocăit. Criza a fost rezolvată. Dar Iona era atât de supărat că dorea să moară! Pe el îl preocupa mai mult reputaţia lui de profet decât vieţile locuitorilor acelui oraş.

  Ori de câte ori Dumnezeu trebuie să exercite judecata, îngredientele prezente în aceste exemple biblice nu lipsesc. El întotdeauna trimite pe cineva cu un mesaj de avertizare, şi El de asemenea oferă o cale de scăpare. Aceasta este adevărat şi în privinţa judecăţii finale care urmează să vină asupra lumii. Timp de secole Domnul a trimis mesaj după mesaj ca să ne avertizeze, astfel ca noi să nu fim nepregătiţi. Întreita solie îngerească ne reaminteşte că a sosit ceasul judecăţii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea ca vreunul dintre noi să fie luat prin surpridere. Judecata de asemenea ne descoperă pe Isus. El este calea de scăpare ce ne este oferită. Niciunul nu trebuie să piară, pentru că El S-a jertfit pentru noi. Există nădejde. Există o corabie de salvare în Isus pentru toţi aceia care acceptă eliberarea pe care El vrea să ne-o dea.

  Dreptatea și mila - 2017. Întreita solie îngerească ne reaminteşte că a sosit ceasul judecăţii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea ca vreunul dintre noi să fie luat prin surpridere. Judecata de asemenea ne descoperă pe Isus. El este calea de scăpare ce ne este oferită. Niciunul nu trebuie să piară, pentru că El S-a jertfit pentru noi. Există nădejde.
  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Eroii din cotidian

  Doamne din cer, pune în sufletul nostru dorința sinceră de a insufla respect pentru părinți în copiii bisericii noastre! PROVOCARE: Ia-ți timp pentru a le povesti în Sabat copiilor bisericii impactul pe care părinții lor l-au avut asupra comunității sau localității voastre!

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Publicate astăzi

  Ceaiul de la ora cinci

  Tu ai un cerc de câțiva apropiați cu care te poți întâlni din când în când pentru o conversație și o prăjitură sau o salată de fructe? Consideri cumva că o astfel de prietenie ar fi necreștinească sau inutilă? Să știi că nu doar prieteniile virtuale pot aduce satisfacții; cele de-adevăratelea, la o ceașcă de ceai și un fursec, sunt cu mult mai prețioase și mai satisfăcătoare.

  Energie pierdută

  La ce folosește o aparență măreață care, în final, este respinsă de Dumnezeu? Deci, în timp ce vă îmbrăcați în vederea obținerii succesului, amintiți-vă că persoana cea mai impresionantă este cea care asortează frumusețea exterioară cu cea interioară.

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...