Curățit pentru împărtășire

  „Isus I-a zis: Cine s-a scăldat, n-are trebuinţă să-şi spele decât picioarele, ca să fie curat de tot…” Ioan 13:10.

  „A venit deci la Simon Petru. Si Petru I-a zis: ‘Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?’ Drept răspuns, Isus i-a zis: ‘Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.’ Petru I-a zis: ‘Nicioadată nu-mi vei spăla picioarele!’Isus i-a răspuns: ‘Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.’” (Ioan 13,6-8). Lui Petru îi venea greu să lase ca să-i fie spălate picioarele. De ce? Care este părerea ta cu privire la acest subiect? Crezi că el gândea că Isus ca Fiu al lui Dumnezeu era într-o poziţie prea înaltă ca să înfăptuiască această slujbă umilitoare? Se simţea el oare vinovat pentru că nu s-a oferit să facă el această lucrare? Era obiceiul ca un rob să spele picioarele oaspeţilor şi dacă un rob nu era la îndemână atunci cineva trebuia să se ofere voluntar. Dar poţi aştepta oare voluntari dintr-un grup de ucenici care până atunci se certaseră şi se târguiseră cu privire la cine va fi mai mare în împărăţia cerurilor?

  Isus i-a zis: „Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.” „Doamne”, I-a zis Simon Petru, „nu numai picioarele, dar şi mâinile şi capul!” Isus I-a zis: „Cine s-a scăldat, n-are trebuinţă să-şi spele decât picioarele, ca să fie curat de tot…” (Ioan 13,8-10). Petru fusese deja curăţat prin puterea curăţitoare a lui Isus. Botezul, în care atât capul, cât şi mâinile şi picioarele sunt spălate, este un simbol al curăţirii întregii persoane. Actul împărtăşirii este un simbol al curăţirii ulterioare, de care avem nevoie din cauza căderilor şi lipsurilor ce se manifestă în procesul creşterii noastre creştine. Când noi ÎI acceptăm pe Isus ca Mântuitor al nostru personal, în virtutea neprihănirii Sale, noi stăm înaintea lui Dumnezeu ca şi cum n-am fi păcătuit niciodată. Si harul Său îndreptăţitor este la dipoziţia noastră în fiecare zi potrivit cu nevoile noastre.

  În virtutea exemplului lui Hristos în acest act al umilinţei, noi ştim că dacă vrem să avem parte cu El, ne vom implica şi noi în toate fazele acestui serviciu al împărtăşirii. Dacă El nu ne spală, nu putem avea nici o parte cu El.

  Credincioşii din biserica primară au urmat această practică pentru o vreme, dar apoi unii au găsit că aceasta era un inconvenient şi practica a fost în mare parte abandonată. Totuşi simbolistica este incompletă dacă nu se dă atenţia cuvenită serviciului spălării picioarelor. Numai după ce vom fi spălaţi prin sângele Lui, curăţiţi din nou, suntem pregătiţi pentru a ne împărtăşi cu pâinea şi cu vinul care sunt simbolurile legăturii cu Hristos.

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Tăria capului limpede

  Vezi ce te supără la cei mai tineri! Cu siguranță, vei putea găsi o rezolvare dacă vei gândi curat și limpede. PROVOCARE: Arată-i simpatie unui tânăr care a făcut alegeri greșite! Ajută-l să înțeleagă că, deși nu ești de acord cu ce a făcut, îl iubești și ești gata să îl ajuți cu ce poți!

  O singură variantă

  Când te vei ruga, pune în balanță moștenirea pregătită de tine pentru cei din generația tânără! PROVOCARE: Ia-ți un angajament în fața Cerului că nu vei lăsa să treacă nicio zi fără să le vorbești celor tineri despre Calea lui Dumnezeu!

  Nicio negociere

  Generația de mâine se clădește prin generația de astăzi. Tu poți fi azi un arhitect al celor ce Îi vor sluji mâine lui Dumnezeu. PROVOCARE: Ia-ți timp să te ocupi de viața spirituală a copiilor sau a nepoților tăi! Ajută-i să Îl cunoască pe Isus în mod personal!

  Publicate astăzi

  Luna Șebat

  Orice s-ar întâmpla în viața cuiva de lângă noi, să nu facem niciodată presupuneri grăbite și să considerăm că necazul lui se datorează faptului că e părăsit de Dumnezeu. Trebuie să fim conștienți că, atunci când cineva trece prin experiențe triste sau dureroase, acel om e poate cel mai aproape de Dumnezeu. Sub nicio formă să nu ne erijăm noi în unelte de pedeapsă pentru cineva, ci, dimpotrivă, să ne aplecăm și să-l ridicăm pe cel căzut sub povară chiar și în cazul unei vinovății evidente. Dacă nu cel căzut, atunci cine să aibă nevoie de ajutor și de înțelegere din partea cuiva care se consideră copil al lui Dumnezeu?

  Totul strălucește

  În ziua aceea, când va veni să Își ia pietrele prețioase, ne vom putea așeza cu bucurie alături de ceilalți care au trecut prin procesul de lustruire, ca să strălucim ca stelele, pentru totdeauna.

  Cea mai mare speranță

  În momentele de descurajare, spune alături de psalmist: „Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire”. Apoi continuă să-ţi imaginezi şi să meditezi asupra stării de bucurie eternă promisă de versetul de astăzi. Această promisiune este validă nu numai pentru veşnicie, ci şi pentru astăzi.

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Krisztus a Bíró

  „Az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta.” (Ján 5,22)„Tanításaiban Krisztus...