Ei vor fi ai Mei

  „Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său, care-i slujeşte.” Maleahi 3:17.

  Una din acuzaţiile de bază pe care Satana a adus-o împotriva lui Dumnezeu pe parcursul mileniilor a fost că Dumnezeu este egoist. Satana a dorit să aibă ceea ce Dumnezeu avea, şi când aceasta i-a fost imposibil de dobândit, el a acuzat pe Dumnezeu ca fiind egoist şi cu toane. La prima vedere s-ar părea că Satana are o oarecare dreptate. Să luăm aminte la cele scrise în Hagai 2:8. Dumnezeu spune că aurul şi argintul sunt ale Lui. Să privim de asemenea la versetele din Psalmul 50:10-12. Dumnezeu zice: „Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munţi, şi tot ce se mişcă pe câmp este al Meu. Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie, căci a Mea este lumea şi tot ce cuprinde ea.” Aceste texte sună destul de posesiv, nu-i aşa? Dar acuzaţiei Satanei i s-a dat răspuns deplin la Golgota. Calvarul a dovedit că Dumnezeu nu este egoist. Acolo El s-a cheltuit pe Sine însuşi.

  Dar motivul pentru care Dumnezeu declară că toate sunt ale Lui este ca să ne trezească la realitate. El este Acela care a creiat totul şi care ne-a creiat şi pe noi. Noi suntem numai nişte creaturi. Pământul este al Său şi nu există nici un lucru care să nu fie al Său. Noi ca oameni nu suntem însă cu totul ai Săi. El ne-a dat libertatea alegerii, şi ceea ce Îi poate da lui Dumnezeu dreptul să spună că suntem ai Lui este ca noi să alegem să fim ai Lui. Există o făgăduinţă privitoare la acest subiect în textul nostru de astăzi. „Și ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu.” Va veni o zi în care aceia pe care Dumnezeu îi doreşte mai mult decât orice pe această lume – aceia care au mai mult preţ în ochii Lui, decât toate animalele şi tot aurul şi toţi munţii pământului acestuia – să devină din nou ai Săi. El are stăpânire asupra tuturor bogăţiilor acestor lumi. Dar există un grup de oameni care nu sunt cu totul ai Lui. Vrei tu astăzi să alegi să fii cu totul al Lui ? Când luăm în discuţie subiectul isprăvniciei noi nu vorbim numai despre dolari şi cenţi. Darul cel mai preţios pe care-l putem aduce Domnului nu constă în banii noştri, ci în însăşi fiinţa noastră. Dacă nu aducem pe altarul Său o inimă plină de iubire pentru El, darul banilor noştri nu are nici o valoare. Dumnezeu este deja stăpânul aurului şi argintului. Acestea i-au aparţinut Lui întotdeauna. Și în timp ce o inimă care este cu adevărat iubitoare nu poate să nu aducă şi daruri de acest fel, darul cel mai de preţ în ochii lui Dumnezeu este fiinţa noastră însăşi.

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Izvorul bunătății

  Roagă-te astăzi pentru tinerii care trec prin depresie! Mijlocirea îi poate susține să depășească momentul cu speranță. PROVOCARE: Cu siguranță în jurul nostru sunt persoane cărora nimeni nu le-a arătat bunătate de foarte multă vreme. Alege dintre aceste persoane un tânăr și, pe parcursul zilei, fă un gest care să-i arate bunătate!

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Nu putem fi neutri

  Să ne rugăm să îi putem atrage și aprecia pe tineri și pe copii așa cum a făcut-o Isus! PROVOCARE: Caută o modalitate prin care să implici un tânăr într-o activitate de binefacere!

  Adevăr relativ sau absolut?

  Să ne rugăm pentru puterea de a fi hotărâți și categorici, dar totodată blânzi și smeriți cu inima! PROVOCARE: Descoperă și ia măsuri în acel domeniu al vieții unde ți-ai permis să faci cum crezi tu, și nu cum vrea Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Opt plus unu egal B

  Nu îți dori ceva care te depășește, va fi doar un motiv de amărăciune, și nu unul de bucurie. Fii credincios mai întâi în lucrurile mici! Adevărata capacitate se demonstrează în lucruri nespectaculoase și în detalii, nu în misiunile răsunătoare.

  Calmă în furtună

  Dumnezeu cunoaște fiecare circumstanță și permite să fim în acea situație pentru a-L cunoaște mai bine.

  Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu

  Dacă îndoiala îţi copleşeşte viaţa, fă ce a făcut Isus! Adună toate dovezile că tu eşti fiul Său drag sau fiica Lui preaiubită. Contemplă prin credinţă la propriul tău caracter, care va deveni mai curat în lumina de la cruce.

  Izvorul bunătății

  Roagă-te astăzi pentru tinerii care trec prin depresie! Mijlocirea îi poate susține să depășească momentul cu speranță. PROVOCARE: Cu siguranță în jurul nostru sunt persoane cărora nimeni nu le-a arătat bunătate de foarte multă vreme. Alege dintre aceste persoane un tânăr și, pe parcursul zilei, fă un gest care să-i arate bunătate!

  Isten népe megszabadul

  „Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen...