O lucrare mai însemnată decât ajungerea noastră la cer

  „Îmi înviorează sufletul, şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.” Psalmul 23:3

  „În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut în picioare, şi a strigat: ‘Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râori de apă vie, cum zice Scriptura.’ Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El” (Ioan 7:37-39). Aşadar râurile de apă vie au legătură cu Duhul Sfânt. Isus, care încă de la naşterea Sa fusese umplut cu Duhul Sfînt, este de asemenea inclus în simbol. El a zis: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine, şi să bea.” Dar prezentarea Duhului Sfânt sub simbolul apei are de a face cu curăţirea.

  Unul din aspectele lucrării Duhului Sfânt este curăţirea inimii creştinului. Ce înseamnă să ai o inimă curată? Se pot da două răspunsuri. Comportamentalistul va defini o inimă curată ca fiind biruirea faptelor rele prin fapte ale neprihănirii. De cealaltă parte, acela care se bazează pe legătura sa cu Dumnezeu va defini o inimă curată în termenii unei legături corespunzătoare cu Domnul Isus. A avea o inimă întinată, înseamnă să trăieşti în separare conştientă de Dumnezeu. Inima curată nu poate exista în mod independent de legătura cu Dumnezeu. Relaţia este cu mult mai importantă decât faptele.

  Toate frământările luptei noastre cu păcatul şi ispita, toate căderile şi lipsurile noastre se datorează trăirii unei vieţi independente de Domnul Isus şi faptului că noi încercăm să dăm piept duşmanului prin propria noastră putere. Lucrul acesta nu se poate realiza. Numai după ce ne vom da seama de acest adevăr, şi după ce ne vom pune sub controlul zilnic al lui Dumnezeu, va putea Duhul Sfânt să ne conducă la starea în care să fim în continuă dependenţă de El şi de puterea Lui.

  Lucrarea Duhului Sfânt în noi nu este un lucru care ne dă mântuirea veşnică. Ceea ce ne oferă mântuire veşnică este acceptarea jertfei şi sângelui lui Hristos. Odată născuţi din nou aceasta devine o lucrare a trecutului. De aici încolo Dumnezeu are o lucrare şi mai importantă pentru noi, şi anume de a-I aduce Lui slavă prin vieţuirea noastră, înaintea întregului univers. Este o dovadă de egoism a crede că lucrul cel mai important în planul lui Dumnezeu este de a ne asigura intrarea noastră în ceruri. Este privilegiul nostru să cooperăm cu Duhul Sfânt în a aduce slavă şi cinste lui Hristos astăzi. Acesta este lucrul de cea mai mare importanţă în viaţa noastră.

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Ellen G. White (1827–1915)

  Doamne, ajută-ne să prețuim descoperirea profetică și să fim preocupați de voia Ta descoperită prin profeții Tăi! PROVOCARE: Oferă-i unui tânăr o carte scrisă de Ellen White! Ajută-l să înțeleagă de ce aceste scrieri ale ei sunt atât de importante!

  Redeșteptarea din Țara Galilor (1904)

  Roagă-te lui Dumnezeu să îți dea și astăzi Duhul Sfânt! PROVOCARE: Povestește-i unui tânăr experiența convertirii tale!

  A doua mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să te ajute să simți astăzi puterea cuvântului Său! PROVOCARE: Fă-i cadou unui tânăr o carte cu biografia unuia dintre pionierii adventiști de ziua a șaptea!

  A doua mare redeșteptare religioasă din SUA (I)

  Roagă-te pentru tinerii bisericii! PROVOCARE: Sugerează comitetului bisericii să organizeze o campanie evanghelistică în care vorbitorii să fie tinerii din biserică!

  Publicate astăzi

  Covrigul în formă de opt

  Cine nu caută decât exteriorul lucrurilor va descoperi că în interior nu primește nimic. Ceea ce face ca lucrurile să fie strălucitoare și ispititoare dispare odată cu lumina reflectoarelor, iar ceea ce rămâne este golul desenat de fosta lor strălucire, de cele mai multe ori un gol imens.

  După ce nu voi mai fi

  Concentrează-te mai puțin pe stresul care îți stă în față și scoate ce poți mai bun din tine. Lasă urme bune oriunde mergi. Despre tine să se spună cuvinte bune. Țintește excelența tot timpul. La final, tot ceea ce facem transmite ceva despre noi. Fă tot ce ține de tine ca să transmiți pozitivitate oriunde te conduce Dumnezeu.

  Eu n-o să mă las dominat

  Ţine minte, mai ales în timpul ispitei, că Dumnezeu însuşi te va întări, te va ajuta şi te va susţine cu mâna Sa neprihănită!

  Ellen G. White (1827–1915)

  Doamne, ajută-ne să prețuim descoperirea profetică și să fim preocupați de voia Ta descoperită prin profeții Tăi! PROVOCARE: Oferă-i unui tânăr o carte scrisă de Ellen White! Ajută-l să înțeleagă de ce aceste scrieri ale ei sunt atât de importante!

  Az egyetlen valódi kincs: az igaz jellem

  „Korall és kristály említni sem való, a bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél.” (Jób 28,18)„Az isteni...