Adevărul amestecat cu minciuna

  „Dar Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă, unii se vor lăsa de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor” 1 Timotei 4:1

  Credeţi că ar trebui să judecaţi Biblia în lumina experienţei pe care o aveţi sau ar trebui să vă judecaţi experienţa în lumina Bibliei? Când vi s-a întâmplat ceva, când aţi experimentat ceva, este foarte greu să nu credeţi în acel lucru. Este foarte greu să nu accepţi ceva pe care l-ai experimentat ca fiind adevărat. Şi cu toate acestea, doar experienţa singură nu este o călăuză de încredere, oricât de adevărată şi convingătoare ni s-ar părea ea.

  Când Saul a căutat să afle prin vrăjitoarea din Endor ce urma să se întâmple în bătălia pe care tocmai urma să o aibă, el a experimentat ceva foarte real. Şi nu numai atât, dar, prezicerea care i s-a dat prin duhul care pretindea a fi al lui Samuel, s-a dovedit a fi corectă. Însă aceasta nu însemnă că prezicerea a fost de la Dumnezeu.

  Satana „îşi va prezenta ispitele în faţa oamenilor în aşa fel încât să pervertească simţurile tuturor celor ce nu sunt sub adăpostul puterii divine” – Marea Luptă, p. 554. Ni se spune că la sfârşitul timpului se vor face minuni, că bolnavii vor fi vindecaţi.

  Satana este o fiinţă reală şi lucrările lui sunt adevărate. Mai sunt însă şi multe farse făcute de vrăjitori sau alte persoane, care pot să facă ca lucruri care nu sunt reale să pară ca şi cum ar fi. Dar, chiar dacă am fi în stare să dovedim absenţa farsei, şi prezenţa supranaturalului, aceasta nu dovedeşte că supranaturalul vine de la Dumnezeu. Cea mai primejdioasă situaţie este atunci când adevărul este amestecat cu minciuna. Dacă avem un borcan maro care conţine otravă, cu simbolul morţii pe etichetă arătând clar că este otravă, credeţi că ea va fi tot atât de periculoasă ca şi când am avea-o într-o sticlă verde cu eticheta „Pepsi”?

  Satana este prea şiret ca să se prezinte în mod deschis cu şiretlicurile sale. El ştie că cele mai bune minciuni sunt acelea doar pe jumătate neadevărate. El mai ştie că cea mai sigură cale de a ajunge la oameni este să se prezinte deghizat, aşa încât să pară un înger de lumină. Atunci noi suntem mult mai predispuşi să îi acceptăm şiretlicurile.

  Singurul mod sigur prin care putem face faţă uneltirilor Satanei este prin dependenţa faţă de Hristos, prin cunoaşterea şi prietenia cu El, printr-o relaţie neîntreruptă bazată pe Cuvântul Său.

  Adevărul amestecat cu minciuna - 2017. Singurul mod sigur prin care putem face faţă uneltirilor Satanei este prin dependenţa faţă de Hristos, prin cunoaşterea şi prietenia cu El, printr-o relaţie neîntreruptă bazată pe Cuvântul Său.
  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...