Duhul Sfânt, călăuza noastră

  „El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.” Ioan 16:14

  Duhul Sfânt ne este dat pentru a ne conduce la Isus. Lucrarea Sa este de a-L proslăvi pe Hristos. Când devenim mai interesaţi şi mai preocupaţi de manifestările Duhului Sfânt decât de Isus, Duhul Sfânt însuşi nu este mulţumit. Si aceasta se întâmplă pentru că lucrarea Lui este de a da mărturie despre Isus. Când auzi pe cineva vorbind în primul rând despre Duhul Sfânt şi lucrările Sale supranaturale, şi prea puţin despre Isus, putem suspecta, bazaţi pe Cuvântul lui Dumnezeu, că acea persoană nu este condusă de un spirit bun. Dacă este un spirit rău cum ar fi unul prezent în manifestările spiritiste, putem fi siguri că lui nu-i va place ca Isus să fie proslăvit. Doar o manifestare falsă a Duhului va atrage atenţia mai mult la duh, decât la Hristos. „Duhul Sfânt nu va vorbi de la El” (Ioan 16:13).

  Duhul Sfânt de asemenea ne călăuzeşte în ce priveşte adevărul. „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul” (versetul 13). Noi nu depindem în nici o situaţie de slaba noastră înţelegere omenească. Duhul Sfânt este doritor şi gata să asigure călăuzire divină, să ne conducă gândurile, să ne insufle rugăciunile, să ne arate mai mult despre Isus şi voinţa Sa cu privire la noi. „Nu stă în puterea omului, când umblă, să-şi îndrepte paşii spre ţintă” (Ieremia 10:23). Despărţiţi de conducerea Duhului Sfânt, noi nu avem înţelepciunea de a face alegeri corecte. În măsura în care depindem de El ca să ne conducă, Duhul Sfânt ne ajută să înţelegem voia lui Dumnezeu pentru noi.

  Duhul Sfânt doreşte să ne conducă nu numai în trăirea vieţii creştine ci şi în mărturisirea adevărului. Dacă suntem în sfera Sa de influenţă. Duhul Sfânt poate să ne dea sensibilitatea pe care o avea Isus, de a şti când să vorbim şi ce să spunem. Noi nu trebuie să ne bazăm pe puterea noastră proprie, ci să fim încredinţaţi că Duhul Sfânt ne va da putere de la El pentru a şti cum „să înviorezi cu vorba pe cel doborît de întristare” (Isaia 50:4).

  Cel mai de seamă lucru în legătură cu felul în care Isus a mărturisit adevărul este acela că El a depins de putere de sus pentru a putea şti cum să ajungă la alţii. El nu s-a bazat pe înţelepciunea Lui de Dumnezeu, ci ne-a dat un exemplu ca şi noi să ne lăsăm conduşi şi călăuziţi de Duhul Sfânt pentru a ajunge la inimile oamenilor.

  Duhul Sfânt, călăuza noastră - 2017. Când auzi pe cineva vorbind în primul rând despre Duhul Sfânt şi lucrările Sale supranaturale, şi prea puţin despre Isus, putem suspecta, bazaţi pe Cuvântul lui Dumnezeu, că acea persoană nu este condusă de un spirit bun.
  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Publicate astăzi

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Crede și nu te îndoi niciodată!

  Câteva săptămâni mai târziu, El a trimis un cec pe care nu îl așteptam. Dumnezeu Își ține făgăduințele, însă noi suntem „puțin credincioși”!

  Beneficiul încercării

  Dacă ai de-a face cu greutăți în viață, gândește-te la aceste texte și subscrie la ideea că nici încercarea, nici îngrijorarea, nici persecuția, nici foamea, nici lipsa hainelor, niciun pericol și nici sabia nu te va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:35-39).

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...