Articolul precedentFântâna tinereţii
  Articolul următorPe aripile laudei

  Nici un avantaj față de noi

  „Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.” Evrei 2:17

  Isus S-a născut Dumnezeu. El S-a născut şi om totodată. De multe ori noi ne întrebăm în ce măsură a fost El om. A fost El am întocmai ca fiecare din noi? În Hristos Lumina Lumii, p. 117, ni se redau trei aspecte în care Hristos a fost întocmai ca şi noi. El a devenit om după patru mii de ani de degenerare a speciei umane. Oamenii degeneraseră în mod evident în ce priveşte puterea fizică. Isus a fost de statură mult mai mică decât Adam. El obosea la eforturi la care Adam n-ar fi obosit. Oamenii degeneraseră în privința capacităţilor mentale deasemenea. Ca urmare, Isus n-a avut capacități intelectuale atât de mari ca ale lui Adam. Acest lucru sună aproape ca un sacrilegiu, dar este adevărat. Isus a acceptat şi acest aspect al slăbiciunii la care specia ajunsese.

  Al treilea domeniu în care Isus a fost mai prejos decât Adam a fost acela al tăriei morale. El n-a avut o putere de voinţă inerentă (a Lui însuşi; neprimită de la Dumnezeu), şi o tărie personală în a-Şi controla acţiunile, tot atât de mare ca a lui Adam. În Sine însuşi Isus nu valora tot atât de mult cât Adam în ce priveşte tăria morală, hotărârea şi puterea de voinţă. Isus a acceptat toate aceste handicapuri care I-au fost transmise prin intermediul legii eredităţii (HLL, p. 49). Dar aceasta n-a afectat calitatea vieţii trăite de Isus, pentru că El nu depindea de puterea voinţei omeneşti care era în El. El depindea întrutotul de puterea lui Dumnezeu. Şi aceasta a produs o mare diferenţă.

  Legea eredităţii nu determină ca păcatul să fie transmis din generaţie în generaţie prin intermediul genelor şi cromozomilor. Cu alte cuvinte, dacă cineva are patima băutului nu înseamnă că fiul lui va avea o slăbiciune pentru băutură. Dar un astfel de om poate transmite slăbiciune fizică, mentală şi morală, din pricina cărora fiul său poate fi mai predispus la păcat în general.

  Satana nu va putea niciodată să-L acuze pe Dumnezeu de a-I fi dat lui Isus vreun avantaj în lupta împotriva păcatului, pentru că Isus a luat asupra Sa natura umană nu sub forma în care Adam a fost creat, ci şi cu slăbiciunile şi degenerarea care au fost aduse de păcat. El Şi-a trăit viaţa în aceleaşi condiţii în care trebuie s-o trăim şi noi, şi anume depinzând de puterea lui Dumnezeu. El n-a avut nici un avantaj faţă de noi.

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Răspunsul religiei

  Doamne, arată-ne mie și copiilor mei frumusețea vieții când ești Tu la cârmă! PROVOCARE: Alege astăzi un imn pe care nu l-ai mai cântat de mult și fredonează-l ori de câte ori poți!

  O religie atractivă

  Doamne, atrage-i pe tineri la Tine! PROVOCARE: Spune-i unui tânăr, când ai ocazia, de ce ești adventist și de ce aceasta te face atât de fericit!

  Nevoia de prieteni

  Ne rugăm ca aceia care își aleg acum drumul în viață să găsească frumusețea în oamenii lui Dumnezeu. PROVOCARE: Fă o listă cu toți tinerii și copiii din biserica ta pe care îi cunoști! Roagă-te săptămâna aceasta pentru fiecare dintre ei!

  Mai arzi?

  Doamne, lasă-mă să ard pentru Tine! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți un psalm sau măcar câteva versete!

  Publicate astăzi

  Douăsprezece luni ale anului

  O lună nu este un timp prea scurt, dar nici prea lung. Prin urmare, cum ar fi dacă ai găsi un mic proiect personal pe care să-l desfășori împreună cu un prieten sau cu mai mulți? Să aveți un motiv de sărbătoare în fiecare lună încă de aici.

  Iertarea

  Vom reuși să îi iertăm pe alții numai cerându-I lui Isus în fiecare dimineață să ne dea ajutor, putere și un duh de iertare.

  Greutăţile financiare

  A trebuit să trecem prin multe încercări, dar acestea ne-au dat mari lecții pentru caracter. Am învățat să apreciem puținul pe care îl aveam, să fim foarte flexibili cu hobby-urile, să ne descurcăm cu puțin și să economisim mult, să exersăm permanent autocontrolul și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.

  Răspunsul religiei

  Doamne, arată-ne mie și copiilor mei frumusețea vieții când ești Tu la cârmă! PROVOCARE: Alege astăzi un imn pe care nu l-ai mai cântat de mult și fredonează-l ori de câte ori poți!

  Sátánt a saját cselekedetei ítélik el

  „És énekelik Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és...