Articolul precedentFântâna tinereţii
  Articolul următorPe aripile laudei

  Nici un avantaj față de noi

  „Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.” Evrei 2:17

  Isus S-a născut Dumnezeu. El S-a născut şi om totodată. De multe ori noi ne întrebăm în ce măsură a fost El om. A fost El am întocmai ca fiecare din noi? În Hristos Lumina Lumii, p. 117, ni se redau trei aspecte în care Hristos a fost întocmai ca şi noi. El a devenit om după patru mii de ani de degenerare a speciei umane. Oamenii degeneraseră în mod evident în ce priveşte puterea fizică. Isus a fost de statură mult mai mică decât Adam. El obosea la eforturi la care Adam n-ar fi obosit. Oamenii degeneraseră în privința capacităţilor mentale deasemenea. Ca urmare, Isus n-a avut capacități intelectuale atât de mari ca ale lui Adam. Acest lucru sună aproape ca un sacrilegiu, dar este adevărat. Isus a acceptat şi acest aspect al slăbiciunii la care specia ajunsese.

  Al treilea domeniu în care Isus a fost mai prejos decât Adam a fost acela al tăriei morale. El n-a avut o putere de voinţă inerentă (a Lui însuşi; neprimită de la Dumnezeu), şi o tărie personală în a-Şi controla acţiunile, tot atât de mare ca a lui Adam. În Sine însuşi Isus nu valora tot atât de mult cât Adam în ce priveşte tăria morală, hotărârea şi puterea de voinţă. Isus a acceptat toate aceste handicapuri care I-au fost transmise prin intermediul legii eredităţii (HLL, p. 49). Dar aceasta n-a afectat calitatea vieţii trăite de Isus, pentru că El nu depindea de puterea voinţei omeneşti care era în El. El depindea întrutotul de puterea lui Dumnezeu. Şi aceasta a produs o mare diferenţă.

  Legea eredităţii nu determină ca păcatul să fie transmis din generaţie în generaţie prin intermediul genelor şi cromozomilor. Cu alte cuvinte, dacă cineva are patima băutului nu înseamnă că fiul lui va avea o slăbiciune pentru băutură. Dar un astfel de om poate transmite slăbiciune fizică, mentală şi morală, din pricina cărora fiul său poate fi mai predispus la păcat în general.

  Satana nu va putea niciodată să-L acuze pe Dumnezeu de a-I fi dat lui Isus vreun avantaj în lupta împotriva păcatului, pentru că Isus a luat asupra Sa natura umană nu sub forma în care Adam a fost creat, ci şi cu slăbiciunile şi degenerarea care au fost aduse de păcat. El Şi-a trăit viaţa în aceleaşi condiţii în care trebuie s-o trăim şi noi, şi anume depinzând de puterea lui Dumnezeu. El n-a avut nici un avantaj faţă de noi.

  Nici un avantaj față de noi - 2017. Isus a luat asupra Sa natura umană nu sub forma în care Adam a fost creat, ci şi cu slăbiciunile şi degenerarea care au fost aduse de păcat. El Şi-a trăit viaţa în aceleaşi condiţii în care trebuie s-o trăim şi noi, şi anume depinzând de puterea lui Dumnezeu. El n-a avut nici un avantaj faţă de noi.
  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Publicate astăzi

  De la monoclu la ochelari

  Într-un sens figurat, fiecare dintre noi vede lumea prin propriile lentile. Din acest motiv o vedem atât de diferit. Nu uita acest lucru azi, când vei avea impresia că ceilalți au ceva, că nu văd lucrurile corect. Te va ajuta să manifești mai multă toleranță și înțelegere.

  Iar ei au locuit în mijlocul lor

  Mă rog ca și eu să plâng în pocăință când Dumnezeu trimite mustrarea Sa și apoi să procedez conform harului Său, ca să intru în moștenirea Canaanului ceresc. Fie ca aceasta să fie și experiența ta!

  Bunicuţa

  Despre bunici se spune că nepoţii sunt ca o coroană pentru el. Despre copii, textul spune că părinţii sunt mândri de ei. Toţi suntem incluşi în acest text, chiar dacă nu toţi suntem părinţi sau bunici, toţi suntem copii şi toţi trebuie să avem un respect profund faţă de generaţiile trecute.

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...