Articolul precedentFântâna tinereţii
  Articolul următorPe aripile laudei

  Nici un avantaj față de noi

  „Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.” Evrei 2:17

  Isus S-a născut Dumnezeu. El S-a născut şi om totodată. De multe ori noi ne întrebăm în ce măsură a fost El om. A fost El am întocmai ca fiecare din noi? În Hristos Lumina Lumii, p. 117, ni se redau trei aspecte în care Hristos a fost întocmai ca şi noi. El a devenit om după patru mii de ani de degenerare a speciei umane. Oamenii degeneraseră în mod evident în ce priveşte puterea fizică. Isus a fost de statură mult mai mică decât Adam. El obosea la eforturi la care Adam n-ar fi obosit. Oamenii degeneraseră în privința capacităţilor mentale deasemenea. Ca urmare, Isus n-a avut capacități intelectuale atât de mari ca ale lui Adam. Acest lucru sună aproape ca un sacrilegiu, dar este adevărat. Isus a acceptat şi acest aspect al slăbiciunii la care specia ajunsese.

  Al treilea domeniu în care Isus a fost mai prejos decât Adam a fost acela al tăriei morale. El n-a avut o putere de voinţă inerentă (a Lui însuşi; neprimită de la Dumnezeu), şi o tărie personală în a-Şi controla acţiunile, tot atât de mare ca a lui Adam. În Sine însuşi Isus nu valora tot atât de mult cât Adam în ce priveşte tăria morală, hotărârea şi puterea de voinţă. Isus a acceptat toate aceste handicapuri care I-au fost transmise prin intermediul legii eredităţii (HLL, p. 49). Dar aceasta n-a afectat calitatea vieţii trăite de Isus, pentru că El nu depindea de puterea voinţei omeneşti care era în El. El depindea întrutotul de puterea lui Dumnezeu. Şi aceasta a produs o mare diferenţă.

  Legea eredităţii nu determină ca păcatul să fie transmis din generaţie în generaţie prin intermediul genelor şi cromozomilor. Cu alte cuvinte, dacă cineva are patima băutului nu înseamnă că fiul lui va avea o slăbiciune pentru băutură. Dar un astfel de om poate transmite slăbiciune fizică, mentală şi morală, din pricina cărora fiul său poate fi mai predispus la păcat în general.

  Satana nu va putea niciodată să-L acuze pe Dumnezeu de a-I fi dat lui Isus vreun avantaj în lupta împotriva păcatului, pentru că Isus a luat asupra Sa natura umană nu sub forma în care Adam a fost creat, ci şi cu slăbiciunile şi degenerarea care au fost aduse de păcat. El Şi-a trăit viaţa în aceleaşi condiţii în care trebuie s-o trăim şi noi, şi anume depinzând de puterea lui Dumnezeu. El n-a avut nici un avantaj faţă de noi.

  Nici un avantaj față de noi - 2017. Isus a luat asupra Sa natura umană nu sub forma în care Adam a fost creat, ci şi cu slăbiciunile şi degenerarea care au fost aduse de păcat. El Şi-a trăit viaţa în aceleaşi condiţii în care trebuie s-o trăim şi noi, şi anume depinzând de puterea lui Dumnezeu. El n-a avut nici un avantaj faţă de noi.
  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Eroii din cotidian

  Doamne din cer, pune în sufletul nostru dorința sinceră de a insufla respect pentru părinți în copiii bisericii noastre! PROVOCARE: Ia-ți timp pentru a le povesti în Sabat copiilor bisericii impactul pe care părinții lor l-au avut asupra comunității sau localității voastre!

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Publicate astăzi

  Ceaiul de la ora cinci

  Tu ai un cerc de câțiva apropiați cu care te poți întâlni din când în când pentru o conversație și o prăjitură sau o salată de fructe? Consideri cumva că o astfel de prietenie ar fi necreștinească sau inutilă? Să știi că nu doar prieteniile virtuale pot aduce satisfacții; cele de-adevăratelea, la o ceașcă de ceai și un fursec, sunt cu mult mai prețioase și mai satisfăcătoare.

  Energie pierdută

  La ce folosește o aparență măreață care, în final, este respinsă de Dumnezeu? Deci, în timp ce vă îmbrăcați în vederea obținerii succesului, amintiți-vă că persoana cea mai impresionantă este cea care asortează frumusețea exterioară cu cea interioară.

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...