Articolul precedentDin cenuşa vieţii mele
  Articolul următorCine m-a învaţat să mă tem

  Taina întrupării

  „Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat” Evrei 4:15

  Deşi Hristos a luat asupra Sa toate infirmităţile şi slăbiciunile noastre, El a trăit o viaţă fără păcat, făcând fapte care au plăcut întotdeauna Tatălui Său. Nu numai că n-a avut păcat, dar El nu a fost un păcătos. El a iubit neprihănirea şi a urât fărădelegea. El a fost ispitit mai mult decât orice om care a trăit vreodată, dar El a biruit în acelaşi fel în care şi noi putem birui. Mulţi pun întrebarea: „Oare n-a avut Isus nici un avantaj faţă de noi?” Bineînţeles că da. El S-a născut pe acest pământ ca fiind încă Dumnezeu. Dar, El nu a folosit niciodată acest avantaj, pentru că El a lăsat deoparte puterea divinităţii care era în El, şi Şi-a trăit viaţa ca oricare alt om, prin putere primită de sus de la Tatăl. El ne-a lăsat un exemplu despre biruinţa prin putere câştigată de sus, nu prin putere dinlăuntru.

  Este evident că începutul este diferit pentru omul ce se naşte azi decât pentru Isus. Aceasta îi determină pe unii să insiste că ar trebui să avem o doctrină care să explice cum a putut Isus să se nască într-o natură nepăcătoasă din părinţi păcătoşi. Dar sunt anumite lucruri pe care noi nu putem, şi nu este necesar, să le explicăm. „Întruparea lui Hristos a fost şi va rămâne pentru veşnicie o taină. Aceea ce este descoperit, este pentru noi şi pentru copiii noştri; dar niciun om să nu îndrăznească să-L considere pe Isus ca fiind pe de-a-ntregul om, pentru că nu este aşa” (Comentarii Biblice AZS, comentariu de Elena White la Ioan 1,1-3,14, p. 1129).

  O altă taină în privinţa căreia noi petrecem nenumărate ore de discuţii este cuprinsă în întrebarea: Cum a putut fi Hristos ispitit în orice lucru întocmai ca şi noi? „Modul în care Hristos a putut fi ispitit în toate privinţele întocmai cum noi suntem ispitiţi, este o taină rămasă neexplicată muritorilor” (ibid., p. 1128 – 1129).

  Cele două taine privitoare la natura Domnului Hristos sunt: (l) cum a fost posibil ca El să Se nască într-o natură nepăcătoasă din părinţi păcătoşi, şi (2) cum a putut El fi ispitit în toate privinţele întocmai ca şi noi.

  Sunt două aspecte de importanţă majoră de care noi trebuie să ţinem cont în privinţa naturii lui Hristos. Mai întâi, El nu a avut nici un avantaj faţă de noi în lupta cu păcatul şi cu diavolul, şi, în al doilea rând, El a biruit păcatul şi pe diavolul în acelaş fel în care şi noi o putem face. Prin moartea Sa, Isus ne-a oferit o poartă de scăpare, iar prin viaţa Sa El ne-a lăsat un exemplu de vieţuire pe care să-l urmăm.

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Ellen G. White (1827–1915)

  Doamne, ajută-ne să prețuim descoperirea profetică și să fim preocupați de voia Ta descoperită prin profeții Tăi! PROVOCARE: Oferă-i unui tânăr o carte scrisă de Ellen White! Ajută-l să înțeleagă de ce aceste scrieri ale ei sunt atât de importante!

  Redeșteptarea din Țara Galilor (1904)

  Roagă-te lui Dumnezeu să îți dea și astăzi Duhul Sfânt! PROVOCARE: Povestește-i unui tânăr experiența convertirii tale!

  A doua mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să te ajute să simți astăzi puterea cuvântului Său! PROVOCARE: Fă-i cadou unui tânăr o carte cu biografia unuia dintre pionierii adventiști de ziua a șaptea!

  A doua mare redeșteptare religioasă din SUA (I)

  Roagă-te pentru tinerii bisericii! PROVOCARE: Sugerează comitetului bisericii să organizeze o campanie evanghelistică în care vorbitorii să fie tinerii din biserică!

  Publicate astăzi

  Covrigul în formă de opt

  Cine nu caută decât exteriorul lucrurilor va descoperi că în interior nu primește nimic. Ceea ce face ca lucrurile să fie strălucitoare și ispititoare dispare odată cu lumina reflectoarelor, iar ceea ce rămâne este golul desenat de fosta lor strălucire, de cele mai multe ori un gol imens.

  După ce nu voi mai fi

  Concentrează-te mai puțin pe stresul care îți stă în față și scoate ce poți mai bun din tine. Lasă urme bune oriunde mergi. Despre tine să se spună cuvinte bune. Țintește excelența tot timpul. La final, tot ceea ce facem transmite ceva despre noi. Fă tot ce ține de tine ca să transmiți pozitivitate oriunde te conduce Dumnezeu.

  Eu n-o să mă las dominat

  Ţine minte, mai ales în timpul ispitei, că Dumnezeu însuşi te va întări, te va ajuta şi te va susţine cu mâna Sa neprihănită!

  Ellen G. White (1827–1915)

  Doamne, ajută-ne să prețuim descoperirea profetică și să fim preocupați de voia Ta descoperită prin profeții Tăi! PROVOCARE: Oferă-i unui tânăr o carte scrisă de Ellen White! Ajută-l să înțeleagă de ce aceste scrieri ale ei sunt atât de importante!

  Az egyetlen valódi kincs: az igaz jellem

  „Korall és kristály említni sem való, a bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél.” (Jób 28,18)„Az isteni...