Cain

  Şi Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. (Geneza 4:15)

  În istoria lui Cain vedem mai întâi iubirea inegalabilă a lui Dumnezeu pentru cei care nu-L iubesc, căci sunt orbiţi de iubirea şi înălţarea de sine! Nicio robie nu este mai cumplită decât stăpânirea îngrozitoare a propriului eu. Cu toţii putem observa că lucrurile pe care le stăpânim cu gândirea noastră sunt cele care ne stăpânesc pe noi. Tragedia lui Cain a fost aceea că s-a concentrat asupra lui însuşi şi, astfel, a ajuns sclavul celui mai crunt tiran: EUL. Un stăpân ne face să fim mereu neliniştiţi, temători şi nefericiţi. Este oare aceasta şi starea noastră? Dacă vrem să fim stăpâniţi de Hristos, să-L avem pe El în gândirea noastră, căci ceea ce este obiectul gândirii noastre, aceea va stăpâni fiinţa noastră.

  Al doilea aspect relevant este eşecul mântuirii prin noi înşine, prin fapte. Câtă invidie, răutate, dorinţă de întâietate, pofte senzuale, lăcomie sunt în inima noastră „nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea” (Ieremia 17:9)! Fără „Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii”, cum am putea să scăpăm de vina noastră şi să biruim forţa colosală a poftelor rele din noi? În experienţa religioasă a lui Cain, „partea esenţială, recunoaşterea nevoii unui Mântuitor, a fost trecută cu vederea.” (Patriarhi şi profeţi, ed. 1999, p. 60)

  Dacă dorim să ajungem, așa cum spunea David, „pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!” (Psalmii 61:2), să recunoaştem că singura noastră salvare este prezenţa continuă a Domnului Isus în inima noastră.

  Cum am putea realiza acest lucru? Căutându-L pe Isus pentru o schimbare a inimii, însetând şi flămânzind după Isus clipă de clipă, căutându-L zilnic în rugăciune, auzind glasul Lui din Scriptură, dedicându-ne Lui şi slujindu-le tuturor semenilor noştri. „Căci aşa vorbeşte Domnul către casa lui Israel: «Căutaţi-Mă, şi veţi trăi!»” (Amos 5:4)

  Ioan Grama, pastor, Conferinţa Transilvania de Sud

  Cain - 2018. Căutându-L pe Isus pentru o schimbare a inimii, însetând şi flămânzind după Isus clipă de clipă, căutându-L zilnic în rugăciune, auzind glasul Lui din Scriptură, dedicându-ne Lui şi slujindu-le tuturor semenilor noştri vom putea recunoaște că singura noastră salvare este prezența Lui în inima noastră.
  365 repere
  Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Exemple mici, lecții mari

  Doamne, Te rog să mă ajuți să mă văd așa cum mă vezi Tu și să pot să văd lecțiile Tale și în cei mai mici! PROVOCARE: Caută astăzi să descoperi ce poți învăța de la un copil sau de la un tânăr!

  Ce cadou mi-ai adus?

  Tată ceresc, arată-ne cum să ne bucurăm de timpul petrecut împreună cu nepoții noștri! Învață-ne să ne exprimăm creativ dragostea față de ei și să le oferim lecții bogate de înțelepciune și experiență a credinței! PROVOCARE: Meditează astăzi la moștenirea pe care o lași celor ce vin după tine!

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...