Aravna – un străin de care Dumnezeu are milă

  Pe când îngerul întindea mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească, Domnul S-a căit de răul acela şi a zis îngerului care ucidea poporul: „Destul! Trage-ți mâna acum.” Îngerul Domnului era lângă aria lui Aravna Iebusitul. (2 Samuel 24:16)

  Capitolul 24 din 2 Samuel începe cu o afirmație greu de explicat: „Domnul S-a aprins de mânie.” Deşi nu ştim care sunt motivele mâniei lui Dumnezeu, cunoscând caracterul Său, descoperim că întotdeauna când El S-a mâniat pe popor, păcatele comise au fost extrem de grave. Evenimentele care au urmat şi care au adus moartea a şaptezeci de mii de oameni ne determină să credem că păcatul poporului a atins apogeul, iar harul lui Dumnezeu, care îşi face simțită prezența înainte de aplicarea oricărei sentințe, nu mai putea schimba consecințele.

  Lăsându-se pe mâna îndurării divine, David alege ca el şi poporul să fie loviți de ciumă, iar cele trei zile care au urmat aveau să devină zile de întuneric pentru Israel. Aşa cum nu putem explica motivul mâniei lui Dumnezeu, tot astfel nu putem explica motivele îndurării Sale. Adesea suntem uimiți de faptul că El are milă de oameni față de care noi nu am putea niciodată să manifestăm înțelegere sau toleranță. Aceşti oameni, inacceptabili pentru noi, devin motive ale speranței în ochii lui Dumnezeu.

  Aşa se face că un iebusit pe nume Aravna, unul dintre cei condamnați la moarte pentru că face parte dintre popoarele Canaanului, devine simbolul mântuirii pentru națiunea lui Israel. De ce a început Dumnezeu să privească din nou cu milă la poporul Său tocmai când plaga ajunsese în aria lui Aravna? Cu siguranță, umilul iebusit nu-l putea vedea pe îngerul morții deasupra sa, dar este sigur că ziua aceea ar fi putut fi ultima zi din viața lui. Privirile lui Dumnezeu ațintite asupra pământului ştiau că următoarea victimă a păcatului național era un străin, care ar fi murit din cauza ignoranței unui popor care nu şi-a respectat legământul. Oare câți evrei au fost salvați pentru sufletul unui străin nevinovat? Acum putem înțelege motivele îndurării lui Dumnezeu. El este gata să tolereze viața a mii de creştini nerecunoscători pentru a contribui la salvarea unui suflet sincer.

  Nu poți şti unde se află astăzi „îngerul morții”, dar dacă Dumnezeu a îngăduit să te trezeşti, este pentru că încă mai ai ceva de făcut; în jurul tău sunt oameni care au nevoie de Evanghelie, sunt persoane pe care, asemenea lui Aravna, Mântuitorul nu le lasă să piară în necunoştință. Nevoia lor de lumină înseamnă o nouă zi de har pentru tine. Deci roagă-te şi lucrează!

  Florentin Radu, pastor, Conferința Muntenia

  Aravna - un străin de care Dumnezeu are milă - 2018. Nu poți şti unde se află astăzi „îngerul morții”, dar dacă Dumnezeu a îngăduit să te trezeşti, este pentru că încă mai ai ceva de făcut; în jurul tău sunt oameni care au nevoie de Evanghelie, sunt persoane pe care Mântuitorul nu le lasă să piară în necunoştință. Nevoia lor de lumină înseamnă o nouă zi de har pentru tine. Deci roagă-te şi lucrează!
  365 repere
  Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Eroii din cotidian

  Doamne din cer, pune în sufletul nostru dorința sinceră de a insufla respect pentru părinți în copiii bisericii noastre! PROVOCARE: Ia-ți timp pentru a le povesti în Sabat copiilor bisericii impactul pe care părinții lor l-au avut asupra comunității sau localității voastre!

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Publicate astăzi

  Energie pierdută

  La ce folosește o aparență măreață care, în final, este respinsă de Dumnezeu? Deci, în timp ce vă îmbrăcați în vederea obținerii succesului, amintiți-vă că persoana cea mai impresionantă este cea care asortează frumusețea exterioară cu cea interioară.

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...

  Răsplata, la urmă

  ,,Eu, Domnul, cercetez inima, și cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtare lui, după...