Împărăteasa din Seba – un semn?

  Împărăteasa de la miazăzi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecăţii şi-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginea pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon. (Matei 12:42)

  Într-o anumită ocazie, interesaţi mai mult de show decât de pocăinţă, unii cărturari şi farisei au cerut de la Domnul Isus Hristos să vadă un semn. În răspunsul pe care Domnul Hristos îl oferă, aminteşte trei exemple din Vechiul Testament: profetul Iona, bărbaţii din Ninive şi împărăteasa din Seba.

  Cele trei exemple erau de fapt tot atâtea semne pe care cei interesaţi le aveau deja şi puteau fi mulţumiţi cu ele, fără să mai ceară un altul. Împărăteasa din Seba putea fi un semn? Categoric! Şi iată motivele:

  În primul rând, comportarea împărătesei din Seba îi condamnă pe cei necredincioşi pentru că ea a fost interesată de relatările despre înţelepciunea lui Solomon şi a parcurs o distanţă foarte mare ca să asculte înţelepciunea lui. Prin contrast, cărturarii şi fariseii Îl aveau pe Isus în mijlocul lor – „Unul mai mare decât Solomon” –, dar nu realizau acest lucru. Din păcate, şi astăzi se întâmplă la fel.

  În al doilea rând, exemplul reginei din Seba îi condamnă pe necredincioşi pentru că ea a crezut ce auzise despre înţelepciunea lui Solomon. În zilele noastre se pare că nu există ceva mai plăcut decât a pune la îndoială toate lucrurile sfinte.

  În al treilea rând, remarcabil este că împărăteasa de la miazăzi și-a părăsit scaunul de domnie, deși în ţinuturile peste care domnea ar fi fost posibile comploturi pentru detronarea ei în timpul cât ar fi fost plecată. Să se expună o femeie care trăia în lux la astfel de pericole în încăpăţânarea de a călători până la Solomon? Ea a făcut-o şi, prin aceasta, i-a condamnat pe toţi aceia care nu o fac.

  „La încheierea vizitei, împărăteasa fusese atât de deplin învăţată de Solomon cu privire la izvorul înţelepciunii şi priceperii lui, încât a exclamat: «Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul tău, care a binevoit să te pună pe scaunul de domnie al lui Israel! Pentru că Domnul iubeşte pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus împărat, ca să slujeşti şi să faci dreptate» (1 Împăraţi 10:9).” (Profeţi şi regi, cap. 4)

  Cu adevărat, împărăteasa din Seba va condamna pe mulţi. Domnul Hristos o va chema ca martor.

  Alex Jercan, pastor, Conferința Muntenia

  Împărăteasa din Seba - un semn? - 2018. Domnul Hristos aminteşte unor cărturari şi farisei interesaţi mai mult de show decât de pocăinţă trei exemple din Vechiul Testament: profetul Iona, bărbaţii din Ninive şi împărăteasa din Seba. Cu adevărat, împărăteasa din Seba va condamna pe mulţi. Domnul Hristos o va chema ca martor.
  365 repere
  Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...