Rabșache

  Doamne, pleacă-Ți urechea și ascultă! Doamne, deschide-Ți ochii și privește! Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe Rabșache să batjocorească pe Dumnezeul cel Viu! (2 Împărați 19:16)

  Rabșache este un exemplu de aroganță împotriva lui Dumnezeu, îndreptată către poporul Său. Nu ne îndoim că el credea cu tărie ceea ce spunea. Ceea ce nu lua el în considerare era faptul că Domnul nu era ca dumnezeii neamurilor și aceasta se vede în întrebarea: „Oare dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare ţara lui din mâna împăratului Asiriei? (Isaia 36:18). Acest personaj se află în istoria sfântă nu doar ca o lecție a aroganței umane și a intervenției divine fără putință de tăgadă, ci mai ales ca o încurajare pentru cel care este prins în vârtejul situațiilor complicate și are nevoie de ajutor.

  Soluții când te confrunți cu situații asemănătoare: (a) În fața aroganței, taci: La aceste batjocuri, copiii lui Iuda „nu i-au răspuns o vorbă” (Isaia 36:21). (b) Încrede-te în Domnul: „Nimic altceva nu inspiră credinţa atât de repede ca exercitarea credinţei. Împăratul lui Iuda se pregătise pentru furtuna ce venea; iar acum, încrezător că prorocia împotriva asirienilor avea să se împlinească, şi-a întărit sufletul în Domnul” (Profeți și regi, p. 351). (c) Vino cu problema ta, aparent de nerezolvat, în sala de audiențe a cerului: „Împăratul Ezechia şi prorocul Isaia, fiul lui Amoţ, au început să se roage pentru lucrul acesta şi au strigat către cer.” (2 Cronici 32:20). (d) După ce te-ai rugat cu seriozitate și umilință, așteaptă răspunsul: Dumnezeu a răspuns la rugăciunile slujitorilor Săi. „Aşa vorbeşte Domnul: «Nu te speria de cuvintele pe care le-ai auzit şi prin care M-au batjocorit slujitorii împăratului Asiriei.»” (2 Împăraţi 19:6,7). (e) Urmărește rezolvarea: „În noaptea aceea, a ieşit îngerul Domnului şi a ucis în tabăra asirienilor o sută optzeci de mii de oameni” (2 Împăraţi 19:35).

  Concluzie: „Dumnezeul evreilor îl biruise pe asirianul cel mândru. Onoarea lui Iehova fusese apărată în ochii popoarelor înconjurătoare. În Ierusalim, inimile oamenilor erau pline de o bucurie sfântă. Rugăciunile lor stăruitoare pentru izbăvire fuseseră împletite cu mărturisirea păcatului şi cu multe lacrimi. În nevoia lor cea mare, se încrezuseră cu totul în puterea lui Dumnezeu de a salva, şi El nu-i părăsise. Acum, curţile templului răsunau de cântecele solemne, de laudă.” (Profeți și regi, p. 361)

  Laudă-L astăzi pe Dumnezeu pentru izbăvirea pe care ți-o poate da și ție!

  Marian Mihai, pastor, Uniunea de Conferințe

  Rabșache - 2018. Rugăciunile stăruitoare ale evreilor pentru izbăvire fuseseră împletite cu mărturisirea păcatului şi cu multe lacrimi. În nevoia lor cea mare, se încrezuseră cu totul în puterea lui Dumnezeu de a salva, şi El nu-i părăsise. Acum, curţile templului răsunau de cântecele solemne. Laudă-L astăzi pe Dumnezeu pentru izbăvirea pe care ți-o poate da și ție!
  365 repere
  Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...