Isaia

  Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. (Isaia 53:11)

  De câte ori nu v-aţi lăsat fascinaţi de îndrăzneala, profunzimea şi eleganţa scrierilor profetului Isaia? El este ales de Dumnezeu să dea lumii cea mai luminoasă carte de profeţie mesianică şi de aceea este supranumit „evanghelistul Vechiului Testament”. Numele său sonor, Yesayahu („Yahwé este mântuire” sau „Yahwé este sursa salvării”) exprimă foarte bine dispoziţia sa de a colabora cu Dumnezeu. Cartea lui poartă peceţile unui om cu o educaţie aleasă și este pe drept numit „Prinţul prorocilor”. Are o îndelungată activitate profetică în vremea împăraţilor Ozia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, în anii 740–680 î.Hr. Isaia a fost cronicar (2 Cronici 26:22; 32:32), secretar regal, perceptor al lui Ezechia, poate chiar şi medic al curţii (2 Împăraţi 20:7) şi consilier de stat, având acces la curte chiar şi pe vremea nelegiuitului Ahaz. A trăit până la vârsta de 90 de ani, potrivit tradiţiei evreieşti care spune că a încheiat viaţa ca martir, sub domnia regelui Manase şi a fost tăiat în două cu fierăstrăul în trunchiul scorburos al unui copac, unde se ascunsese. Folosindu-se de evenimente selectate din istoria pe care el a trăit-o, Isaia şi-a propus să-L creioneze înaintea contemporanilor săi pe Dumnezeu în toată frumuseţea dreptăţii şi îndurării Lui. Isaia a vorbit în numele Dumnezeului care l-a trimis: „Eu, Eu sunt Domnul şi afară de Mine nu este niciun Mântuitor” (Isaia 43:11). Isaia îmbină realităţi istorice din viitorul imediat (căderea Samariei) sau mai îndepărtat (întoarcerea din robia babiloniană) cu cele mesianice (Isaia 53) şi escatologice (Isaia 66). Deşi profetul se adresează unor realităţi istorice concrete, punctul focal al fiecărei profeţii rămâne Dumnezeu. Cartea Isaia străluceşte prin tema „Robul Meu”, care introduce primul dintre cele patru pasaje din Isaia, cunoscute sub numele de „Cântarea Robului Domnului” (Isaia 49:1-13; 50:4-11; 52:13 – 53:12; 61:1-3). Isaia a dorit să îndrepte privirea generaţiei lui şi a generaţiilor viitoare spre adevăratul Dumnezeu, ca să ne înduplece să acceptăm soluţia mântuirii Lui. Profetul ne arată gravitatea rănilor produse de păcat – „din tălpi până-n creştet, nimic nu-i sănătos” – şi ne spune că „El era străpuns pentru păcatele noastre”, ca prin rănile Lui să fim vindecaţi. Acceptaţi astăzi să renunţaţi la păcat şi să primiţi o mântuire atât de minunată?

  Gabriel Alban, pastor, Conferinţa Moldova

  Isaia - 2018. Profetul ne arată gravitatea rănilor produse de păcat – „din tălpi până-n creştet, nimic nu-i sănătos” – şi ne spune că „El era străpuns pentru păcatele noastre”, ca prin rănile Lui să fim vindecaţi. Acceptaţi astăzi să renunţaţi la păcat şi să primiţi o mântuire atât de minunată?
  365 repere
  Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...