Profetul Mica

  Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele, Dumnezeul meu mă va asculta. (Mica 7:7)

  Ţăran din localitatea Moreşet, contemporan cu profetul Isaia, Mica şi-a dat mărturia în vremuri tulburi, fiind martor al decăderii lui Israel, care s-a afundat în idolatrie. Cu toate că a trăit într-un cadru rural, profetul a fost familiarizat cu caracterul corupt al societăţii din acele vremuri. El a condamnat corupţia exagerată care exista printre liderii religioşi din zilele lui (2:11), încălcările grosolane ale justiţiei săvârşite de cei care aveau datoria să apere legea (3:10) şi fărădelegile răspândite între contemporanii săi (7:2-6). Faptul că toate acestea s-au întâmplat într-o atmosferă de falsă religiozitate (3:11) a fost poate cea mai mare insultă.

  În contrast cu această apostazie generalizată, profetul (Mi-ka-Ya „Cine este ca Yahwé?”) era expresia vie a mesajului său (1:8), ilustrând plânsul şi ruşinea de care urma să aibă parte poporul lui Dumnezeu. De asemenea, el profetizează naşterea unui conducător al Israelului în insignifiantul Betleem (5:2). Evanghelistul Matei, bineînţeles, citează acest verset cu referire la Isus Mesia.

  Spre acest conducător promis şi mult aşteptat privea profetul (7:7) în acele vremuri fără speranţă, arătând că mai rămâne totuşi un loc unde îşi poate îndrepta privirea. Omul poate privi la Domnul şi poate spera în El, deoarece Domnul este iniţiatorul, autorul, fondatorul mântuirii. Omul poate vorbi cu El, iar El îl ascultă. „Când ispitele te asaltează, când grijile şi nedumeririle te înconjoară, când, deprimat şi descurajat eşti gata să te laşi cuprins de disperare, priveşte la Isus şi întunericul care te învăluie va fi risipit de strălucirea puternică a prezenţei Sale. Când păcatul se luptă pentru a stăpâni sufletul tău şi îţi împovărează conştiinţa, priveşte către Mântuitorul. ” (Divina vindecare, p. 85)

  Mesajul de bază este foarte clar: Dumnezeu urăşte şi condamnă păcatul – indiferent dacă este religios, economic sau social. Din pricina păcatului, Dumnezeu trebuie să-Şi judece şi să-Şi pedepsească poporul. Nenorocirea este gata să cadă asupra lui. Pe de altă parte, există speranţă, întrucât Dumnezeu este milos, înţelegător şi iertător cu cel care priveşte spre El.

  Silvestru Ciornei, pastor, Conferinţa Oltenia

  365 repere
  Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Ellen G. White (1827–1915)

  Doamne, ajută-ne să prețuim descoperirea profetică și să fim preocupați de voia Ta descoperită prin profeții Tăi! PROVOCARE: Oferă-i unui tânăr o carte scrisă de Ellen White! Ajută-l să înțeleagă de ce aceste scrieri ale ei sunt atât de importante!

  Redeșteptarea din Țara Galilor (1904)

  Roagă-te lui Dumnezeu să îți dea și astăzi Duhul Sfânt! PROVOCARE: Povestește-i unui tânăr experiența convertirii tale!

  A doua mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să te ajute să simți astăzi puterea cuvântului Său! PROVOCARE: Fă-i cadou unui tânăr o carte cu biografia unuia dintre pionierii adventiști de ziua a șaptea!

  A doua mare redeșteptare religioasă din SUA (I)

  Roagă-te pentru tinerii bisericii! PROVOCARE: Sugerează comitetului bisericii să organizeze o campanie evanghelistică în care vorbitorii să fie tinerii din biserică!

  Publicate astăzi

  Covrigul în formă de opt

  Cine nu caută decât exteriorul lucrurilor va descoperi că în interior nu primește nimic. Ceea ce face ca lucrurile să fie strălucitoare și ispititoare dispare odată cu lumina reflectoarelor, iar ceea ce rămâne este golul desenat de fosta lor strălucire, de cele mai multe ori un gol imens.

  După ce nu voi mai fi

  Concentrează-te mai puțin pe stresul care îți stă în față și scoate ce poți mai bun din tine. Lasă urme bune oriunde mergi. Despre tine să se spună cuvinte bune. Țintește excelența tot timpul. La final, tot ceea ce facem transmite ceva despre noi. Fă tot ce ține de tine ca să transmiți pozitivitate oriunde te conduce Dumnezeu.

  Eu n-o să mă las dominat

  Ţine minte, mai ales în timpul ispitei, că Dumnezeu însuşi te va întări, te va ajuta şi te va susţine cu mâna Sa neprihănită!

  Ellen G. White (1827–1915)

  Doamne, ajută-ne să prețuim descoperirea profetică și să fim preocupați de voia Ta descoperită prin profeții Tăi! PROVOCARE: Oferă-i unui tânăr o carte scrisă de Ellen White! Ajută-l să înțeleagă de ce aceste scrieri ale ei sunt atât de importante!

  Az egyetlen valódi kincs: az igaz jellem

  „Korall és kristály említni sem való, a bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél.” (Jób 28,18)„Az isteni...