Elisabeta

  Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. (Luca 1:6)

  Vă invit să poposim astăzi în casa luminoasă și primitoare a unei familii în care încă nu se auzise „cântec dulce de copil”. Iată, ne întâmpină în prag Zaharia și Elisabeta și, cu un zâmbet larg și cordial, ne invită înăuntru. Aflăm că el era preot, „din ceata lui Abia” și slujea „la rândul cetei lui” (a opta din cele douăzeci și patru) în Templul din Ierusalim. Elisabeta era din fetele lui Aaron, provenind, de asemenea, din familie preoțească. „Prin viața lor liniștită și sfântă, lumina credinței strălucea ca o stea în mijlocul întunericului acelor vremuri rele” (Viața lui Iisus, ed. 2015, p. 72). Amândoi făceau parte din acel mic grup care studia cu râvnă profețiile și aștepta venirea lui Mesia. Pentru ei, neprihănirea era mai mult decât o strictă conformare exterioară față de Lege; era o închinare „în duh și adevăr” și cuprindea toate aspectele vieții lor, o neprihănire aprobată de Cer. Din acest cerc mic, ales, mai făceau parte Iosif și Maria (Matei 1:19; Luca 1:38) și Simeon și Ana (Luca 2:25-26,37-38). Eu și tu facem astăzi parte dintre cei consacrați Domnului în totul totului tot?

  Elisabeta și Zaharia s-au rugat an după an pentru venirea Răscumpărătorului. Arde necurmat flacăra rugăciunii noastre astăzi pentru revenirea în slavă a acestui minunat Răscumpărător?

  Dar calea pentru acest eveniment trebuie pregătită acum și trebuia pregătită și acum două milenii. Elisabeta a fost rânduită de Cer să dea naștere lui Ioan, „glasul celui ce strigă în pustie: «Neteziți calea Domnului!»” Pentru că un astfel de sol trebuia să fie sfânt, Elisabeta i-a dat o educație aleasă și „din copilărie i-a arătat fără încetare lucrarea pe care o avea de făcut” (Ibidem, p. 76). S-a rugat cu el și pentru el. I-a repetat adeseori chemarea lui de nazireu și condițiile ca Duhul Sfânt să locuiască în templul vieții sale și să-l inspire în transmiterea soliilor Lui. Ce fel de educație oferi copiilor tăi? Vor deveni ei soli neînfricați ai revenirii Domnului Hristos, plini de Duhul Sfânt?

  Îți doresc să fii o nobilă „Elisabeta” a acestui timp și, împreună cu alesul inimii tale, „să păziți fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului!”

  Magdalena Toma, Arad

  Elisabeta - 2018. Elisabeta s-a rugat cu Ioan și pentru el. I-a repetat adeseori chemarea lui de nazireu și condițiile ca Duhul Sfânt să locuiască în templul vieții sale și să-l inspire în transmiterea soliilor Lui. Ce fel de educație oferi copiilor tăi? Vor deveni ei soli neînfricați ai revenirii Domnului Hristos, plini de Duhul Sfânt?
  365 repere
  Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Exemple mici, lecții mari

  Doamne, Te rog să mă ajuți să mă văd așa cum mă vezi Tu și să pot să văd lecțiile Tale și în cei mai mici! PROVOCARE: Caută astăzi să descoperi ce poți învăța de la un copil sau de la un tânăr!

  Ce cadou mi-ai adus?

  Tată ceresc, arată-ne cum să ne bucurăm de timpul petrecut împreună cu nepoții noștri! Învață-ne să ne exprimăm creativ dragostea față de ei și să le oferim lecții bogate de înțelepciune și experiență a credinței! PROVOCARE: Meditează astăzi la moștenirea pe care o lași celor ce vin după tine!

  Samuel

  Roagă-te pentru părinții care, asemenea lui Eli, neglijează educația copiilor lor! PROVOCARE: Îndrumă un tânăr să își consacre viața lui Dumnezeu asemenea lui Samuel!

  Publicate astăzi

  Dublă comandă

  Ceea ce trebuie să știm se rezumă la următorul adevăr, cel puțin în ce Îl privește pe Dumnezeu. El vrea să facem propriile noastre alegeri și să ne bucurăm de tot, dar nu dorește să fim nefericiți după bucuria de moment a deciziilor noastre. Pe El asta Îl preocupă foarte mult: fericirea noastră și înainte, și în timpul, și după ce facem ceva.

  În tandem către eternitate

  Atât timp cât bărbații și femeile nu se privesc reciproc așa cum îi privește Isus, ei vor rata posibilitățile unei lucrări unite. Dar atunci când încetează să se opună și să se trateze rău unii pe alții, ei lucrează în tandem ca împreună moștenitori, mergând spre eternitate și având beneficiul ajutorării reciproce.

  Nevoia de disciplină

  Dacă trebuie să-ţi pedepseşti copiii, evită pedeapsa fizică; în schimb, interzice-le anumite privilegii, aceasta fiind o opţiune mai eficientă. Dar cel mai important lucru este să nu-l pedepseşti pe copil cu mânie, ci cu dragoste.

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Ne dolgozzunk az ördögnek!

  „Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és...