Văduva stăruitoare

  Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. (Luca 18:1)

  Mi-e drag să stau lângă ucenici și să ascult pildele cu lecții valoroase pe care Domnul Hristos ni le spune, să le înțeleg mesajul și să-l trăiesc în propria mea viață.

  În această parabolă, El ne povestește un episod din viața unei femei văduve, căreia judecătorul nu-i făcea dreptate. „Se pare că soțul acestei femei încredințase altora proprietatea ei, poate chiar le-o ipotecase, iar aceștia refuzau să i-o retrocedeze la timpul prevăzut de lege” (Comentariul biblic AZȘ). Rămasă văduvă, neavând nici bani, nici pe cineva cunoscut care să-i susțină drepturile, ea insistă pe lângă judecător. Dar acesta „de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina” (Luca 18:2). O, ce contrast față de Dumnezeul nostru iubitor, bun și drept!

  Stăruinţa era unica armă pe care văduva o avea la îndemână și această stăruinţă l-a înduplecat pe judecător.

  Înțeleg lecția: dacă rugămintea insistentă a acestei văduve a putut determina chiar și pe un judecător nedrept, în cele din urmă, să-i rezolve cazul, oare „Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei” (Luca 18:7)? „Tatăl nostru ceresc așteaptă să-Și reverse asupra noastră plinătatea binecuvântărilor Sale. Adu înaintea Lui nevoile, bucuriile, necazurile, grijile și temerile tale. Tu nu Îl vei putea face să Se simtă împovărat, nici nu Îl vei face să Se simtă obosit… Inima Sa iubitoare este mișcată de necazurile noastre și ne ascultă când Îi vorbim despre ele. Să aducem la El orice dificultate cu care ne confruntăm. Nimic nu este prea greu pentru El.” (Calea către Hristos, ed. 2013, p. 70, 74–75)

  Pentru mine și pentru tine, Domnul Hristos ne mai adresează o întrebare cercetătoare: „Dar când va veni, va găsi El credință la noi?” (text actualizat după Luca 18:8)

  Treci astăzi printr-o grea încercare? Ai vreo suferință fizică sau psihică, vreo nedreptate care ți-a întunecat orizontul vieții? Roagă-te necurmat! Stăruiește în rugăciune și lasă-L pe Dumnezeu să hotărască soluția cea mai bună de rezolvare a problemelor tale! Într-o zi Îi vei mulțumi!

  Magdalena Toma, Arad

  Văduva stăruitoare - 2018. Treci astăzi printr-o grea încercare? Ai vreo suferință fizică sau psihică, vreo nedreptate care ți-a întunecat orizontul vieții? Roagă-te necurmat! Stăruiește în rugăciune și lasă-L pe Dumnezeu să hotărască soluția cea mai bună de rezolvare a problemelor tale! Într-o zi Îi vei mulțumi!
  365 repere
  Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...