Fecioarele înțelepte

  „Atunci, Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechibzuite, și cinci înțelepte.” (Matei 25:1-2)

  Învățături strălucite se ascund în pilda fecioarelor înțelepte. Mi-așdori să ne regăsim în ea, ca având vasul plin cu untdelemn.

  „Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare oarecare. Deci, dacă cineva se curățește de aceasta, va fi un vas de cinste sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 2: 20-21)

  „Uleiul este simbolul Duhului Sfânt.” (Parabolele Domnului Hristos, p. 283)

  „Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri?”(1 Corinteni 6:19)

  „Dacă într-adevăr ți-ai început viața de credință, dacă te-ai predat Domnului cu adevărat ca să fii al Lui pe deplin, El te va lua în mâna Sa pentru a te forma și modela după planul Său, ca să devii un vas de cinste.” (Ellen White, Ye Shall Receive Power, p. 102).

  „Ne-am golit vasele pentru a primi ploaia cerească? Înnoirea care vine de la fața Domnului nu va pătrunde niciodată într-o inimă necurățită.” (Ibidem, p. 295)

  „Ce vase sunt potrivite pentru lucrarea Maestrului? Vasele goale. Atunci când aruncăm din inima noastră tot gunoiul, vom fi pregătiți pentru a ne lăsa folosiți de El.” (Ibidem, p. 111)

  Toate cele zece fecioare aveau vas și ulei, dar nu toate aveau vasul plin. Dumnezeu ne avertizează: „Fiți plini de Duh.” (Efeseni 5:18)

  În timp ce Hristos privea la mulțimea adunată în așteptarea mirelui, a spus ucenicilor pilda celor zece fecioare, ilustrând prin cele văzute de ei, ceea ce biserica va trăi chiar înainte de a doua Sa venire.

  „Astăzi trebuie să vă predați lui Dumnezeu, ca să vă goliți de eu – de invidie, de gelozie, defăimare, competiție și de orice lucru care este o nelegiuire în ochii lui Dumnezeu. Astăzi trebuie să vă curățați vasul, ca să fiți pregătiți pentru roua cerească, pentru revărsarea ploii târzii.” (Ellen White, Solii alese, cartea 1, p. 192, în orig.)

  Gyéresi József, pastor, Conferința Transilvania de Sud

  Fecioarele înțelepte - 2018. Astăzi trebuie să vă predați lui Dumnezeu, ca să vă goliți de eu – de invidie, de gelozie, defăimare, competiție și de orice lucru care este o nelegiuire în ochii lui Dumnezeu. Astăzi trebuie să vă curățați vasul, ca să fiți pregătiți pentru roua cerească, pentru revărsarea ploii târzii.
  365 repere
  Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Ștafeta credinței

  Tată ceresc, condu-ne acasă la Tine, alături de familiile noastre, generație lângă generație! PROVOCARE: Ia-ți în mod regulat timp să le povestești copiilor și nepoților tăi experiențele din viața ta în care ai avut parte de călăuzirea lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...