Fiul pierdut – încrederea

  Dar tatăl a zis robilor săi: „Aduceţi repede haina cea mai bună şi îmbrăcaţi-l cu ea; puneţi-i un inel în deget şi încălţăminte în picioare.” (Luca 15:22)

  Cele trei parabole spuse de Isus vorbesc despre căutarea celor pierduți, cât și despre bucuria care este în ceruri cu ocazia găsirii lor.

  Prima parabolă vorbește despre oaia pierdută (Luca 15:3-7), a doua despre drahma pierdută (v. 8-10), a treia este o copleșitoare întâmplare despre fiul pierdut(v. 11-32). De fapt, aceste întâmplări sunt despre noi, dar au și o dimensiune divină, pe care o lăsăm în general neexplorată. Aceasta este „dragostea risipitoare a Tatălui”, manifestată în permanență față de noi.

  Această dragoste a Tatălui nu poate să rămână indiferentă față de nevoile noastre. El cunoaște lipsa noastră de cunoștință (nu cunoaștem drumul spre acasă), incapacitatea noastră (nu știm că suntem pierduți, cu atât mai puțin cum să ajungem acasă). Nu am fi cunoscut profunzimea, existența veșnică, neschimbătoare a dragostei divine, dacă nu le-am fi văzut manifestate în această dragoste risipitoare a Tatălui.

  El a manifestat înțelegere și atunci când ne-a oferit libertatea de alegere, iar noi am ales să plecăm de acasă, cerându-ne partea ce ni se cuvine. O, cu cât de puțin ne mulțumim câteodată, deși totul este al nostru! Aceeași dragoste a manifestat-o față de noi atunci când, risipind totul, ne-am întors acasă.

  El manifestă una dintre componentele dragostei divine față de noi: încrederea. „Aduceţi repede haina cea mai bună şi îmbrăcaţi-l cu ea; puneţi-i un inel în deget şi încălţăminte în picioare.” Ne-a pus la dispoziție partea care ni se cuvine, ca și când noi am ști cum să o folosim. Nici măcar un sfat nu ne-a dat: „Fiule, ai grijă ce faci cu ea!” A manifestat aceeași încredere și atunci când am risipit totul: ne-a încredințat tot ce avea, reabilitându-ne pe deplin.

  Încrederea este o componentă importantă a dragostei. În fond, dragostea nici nu există fără încredere, iar când ne încredem în oameni, îi iubim, deoarece dragostea se manifestă prin încredere. Nimic nu putem face fără dragoste. Fratele mai mare a fost incapabil să manifeste dragoste față de fratele risipitor. Comportamentul lui denotă faptul că el, dacă ar fi fost în locul tatălui, nici nu l-ar fi primit acasă.

  Dumnezeu manifestă o încredere fără margini față de toți oamenii. El ne iubește și pe noi, deși nu suntem cu nimic mai buni. Din această atitudine a lui Dumnezeu față de noi trebuie să învățăm că este mai bine să avem încredere în oameni, chiar dacă ne-au înșelat așteptările, decât să evităm relațiile interumane.

  Tiberiu Szasz, pastor, Conferința Transilvania de Nord

  Fiul pierdut - încrederea - 2018. Dumnezeu manifestă o încredere fără margini față de toți oamenii. El ne iubește și pe noi, deși nu suntem cu nimic mai buni. Din această atitudine a lui Dumnezeu față de noi trebuie să învățăm că este mai bine să avem încredere în oameni, chiar dacă ne-au înșelat așteptările, decât să evităm relațiile interumane.
  365 repere
  Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...