Grecii

  Nişte greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileei, l-au rugat şi au zis: „Domnule, am vrea să vedem pe Isus.” (Ioan 12:20-21)

  Activitatea Domnului Isus poate fi încadrată ca timp între cele trei ocazii de Paşte. Pe această axă ne aflăm la ultimul Paşte serbat de Mântuitorul, chiar cu trei zile înainte de moartea Sa. Evenimentul din Ioan 12 este precedat de învierea lui Lazăr (Ioan 11), când fariseii şi preoţii se sfătuiesc să-L omoare pe Isus: „Unul din ei, Caiafa, care era mare-preot în anul acela, le-a zis: «Voi nu ştiţi nimic; oare nu vă gândiţi că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod şi să nu piară tot neamul?»” (Ioan 11:49). În Ioan 12, Maria toarnă mir pe picioarele lui Isus, pentru ziua îngropării Sale. Apoi Domnul intră în Ierusalim în osanalele mulţimii care-I aşternea ramuri de finic în cale. Grecii vin la praznic tocmai din Atena şi Îl recunosc pe Isus ca fiind Mielul lui Dumnezeu, în timp ce iudeii îşi împietreau inimile „măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor” (Ioan 12:37). Grecii vin de la Apus ca să-L vadă pe Isus Hristos, aşa cum, pe vremuri, haldeii au venit din Răsărit ca să vadă Pruncul născut. Aceşti goim (neamuri) vor face parte dintre cei aleşi: „Dar vă spun că vor veni mulţi de la Răsărit şi de la Apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor” (Matei 8:11).

  „Marele eveniment, care îi interesa nu numai pe iudei, ci şi lumea întreagă, era gata să aibă loc. Când Hristos a auzit cererea stăruitoare: «Vrem să vedem pe Isus», ca un ecou al lumii flămânde, faţa Lui s-a luminat şi a zis: «A sosit ceasul ca să fie proslăvit Fiul omului.» În cererea grecilor, El a văzut primele roade aduse de jertfa Sa cea mare. Când cererea a fost adusă la Isus, El Se afla în acea parte a templului unde numai iudeii aveau voie să intre, dar El a mers la greci, în curtea exterioară, şi a vorbit personal cu ei.” (Hristos, Lumina lumii, pp. 621, 622).

  Recunoşti glasul lui Isus, care revine, în evenimentele care se precipită pe pământ? În ce curte te afli? Vei fi un Filip, sau un Andrei, care să-i conducă pe semeni la Mântuitorul? Sau un grec credincios?

  Daniel Niţulescu, pastor, Conferinţa Muntenia

  Grecii - 2018. Recunoşti glasul lui Isus, care revine, în evenimentele care se precipită pe pământ? În ce curte te afli? Vei fi un Filip, sau un Andrei, care să-i conducă pe semeni la Mântuitorul? Sau un grec credincios?
  365 repere
  Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...