Articolul precedentCa zorile dimineții
  Articolul următorTrebuie să privim continuu la Isus

  Filip și Etiopianul

  Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus. (Faptele 8:35)

  În cartea Faptele apostolilor este descrisă cea mai frumoasă istorie a poporului lui Dumnezeu. Niciodată biserica n-a fost atât de aproape de Dumnezeu. Niciodată biserica n-a avut atât de multă putere. Rezultatele prezenţei ei în lume au însemnat atât de mult în vremea aceea!

  Primele opt capitole din cartea Faptele apostolilor ne prezintă două faze din istoria bisericii apostolice din Ierusalim.

  Prima fază este marcată de puterea primită cu ocazia Cincizecimii, manifestată în cuvânt și fapte care mărturiseau că apostolii preţuiau sufletele oamenilor, considerându-le mai valoroase decât bogăţiile pământeşti.

  Scriptura vorbeşte însă și despre o fază dureroasă. Oameni motivaţi de spiritul celui rău au întărâtat norodul, pe bătrâni şi pe cărturari. Ştefan a fost ucis cu pietre și „s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Şi toţi, în afară de apostoli, s-au împrăştiat prin părţile Iudeei şi ale Samariei” (8:1).

  Filip, unul dintre cei şapte diaconi, se afla printre creștinii din Ierusalim. El „s-a coborât în cetatea Samariei şi le-a propovăduit pe Hristos” (8:5). Lucrarea lui în Samaria este caracterizată printr-un mare succes, o mare binecuvântare, o mare bucurie pentru cei slujiţi prin Cuvântul lui Dumnezeu şi o mare bucurie şi binecuvântare pentru cel ce slujeşte.

  Pe când Filip se afla încă în Samaria, a fost îndrumat de un sol ceresc să se ducă „spre miazăzi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza… Filip s-a sculat şi a plecat” (8:26-27). El a fost îndemnat să se îndrepte spre un etiopian şi să-i lămurească acestuia profeţia pe care o citea.

  „Un înger l-a călăuzit pe Filip la acela care căuta lumina şi care era gata să primească Evanghelia. Și astăzi, îngerii vor conduce paşii acelor lucrători care vor îngădui Duhului Sfânt să le sfinţească limba, să le cureţe şi să le înnobileze inima. Îngerul trimis la Filip ar fi putut face singur lucrarea pentru etiopian, dar nu acesta este modul lui Dumnezeu de a lucra. Planul Său este acela ca oamenii să lucreze pentru semenii lor.” (Faptele apostolilor, p. 81)

  Lucrarea lui Dumnezeu depinde de copiii Săi, de dispoziţia lor de a lucra prin credinţă. Domnul are nevoie de instrumente prin care să-Și manifeste puterea fără margini. Are nevoie astăzi de noi. Vom răspunde chemării Sale?

  George Toncu, Editura Viață și Sănătate

  Filip și Etiopianul - 2018. Lucrarea lui Dumnezeu depinde de copiii Săi, de dispoziţia lor de a lucra prin credinţă. Domnul are nevoie de instrumente prin care să-Și manifeste puterea fără margini. Are nevoie astăzi de noi. Vom răspunde chemării Sale?
  365 repere
  Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Roagă-te ca un părinte!

  Doamne, Îți mulțumesc pentru copiii din familia mea și din biserica mea! Ajută-mă să prețuiesc acest dar și să îi port mereu în rugăciune către Tine! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii din familia ta și din biserica ta! Îi știi pe toți pe nume? Amintește fiecare nume înaintea lui Dumnezeu! Propune-ți ca măcar o dată pe săptămână să te rogi pentru fiecare în parte!

  Disciplina ca semn al iubirii

  Doamne, învață-ne să iubim atunci când disciplinăm și să fim drepți când iubim! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la felul în care Dumnezeu aplică disciplina în viața ta! Ce principii observi care te-ar putea ajuta în relația cu ceilalți?

  Mă vor cunoaște

  Doamne, dă-ne cuvinte potrivite pentru a le vorbi în fiecare zi copiilor din jurul nostru despre Tine! PROVOCARE: Vorbește-i astăzi unui copil despre iubirea lui Dumnezeu! Roagă-L pe Dumnezeu să îți dea înțelepciune ca să o faci cât mai frumos cu putință!

  Copiii noștri – ucenicii Lui

  Doamne, ajută-ne să nu uităm că toți copiii din familia noastră și din jurul nostru sunt ai Tăi! Ajută-ne să le arătăm dragoste și bunătate! PROVOCARE: Oferă-le copiilor din jurul tău o carte care să le vorbească despre Dumnezeu! Spune-le că El îi iubește și este interesat de ei!

  Publicate astăzi

  Primul pas pe lună

  Isus a rămas țintuit pe cruce pentru ca noi să putem păși în Împărăția cerurilor. Dacă El ar fi manifestat chiar și cea mai mică urmă de egoism, noi toți am fi fost pierduți. Tu ai vrea să susții astăzi pe cineva de lângă tine, făcând un mic sacrificiu pentru acea persoană?

  Gustă să vezi bunătatea Sa!

  Da, Dumnezeu onorează credința simplă. Domnul nostru este răbdător în dragostea Sa pentru noi. El dorește să împlinească dorința inimilor noastre. Fiecare dintre noi este prețios pentru El. Dumnezeu este bun.

  Vocea care mă îndrumă

  Dacă te simţi dezorientat sau crezi că nu eşti în stare să iei decizii, ascultă atent glasul lui Dumnezeu. Astfel îţi vei putea conduce nava vieţii în direcţia corectă şi vei ajunge la destinaţia pe care Dumnezeu a stabilit-o chiar pentru tine.

  Roagă-te ca un părinte!

  Doamne, Îți mulțumesc pentru copiii din familia mea și din biserica mea! Ajută-mă să prețuiesc acest dar și să îi port mereu în rugăciune către Tine! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii din familia ta și din biserica ta! Îi știi pe toți pe nume? Amintește fiecare nume înaintea lui Dumnezeu! Propune-ți ca măcar o dată pe săptămână să te rogi pentru fiecare în parte!

  Vallási türelmetlenség és üldözés

  „Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál....
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis