Aquila și Priscila

  Spuneți sănătate Priscilei și lui Aquila, tovarășii mei de lucru în Hristos Isus. Romani 16:3

  Astăzi, avem privilegiul să poposim într-o familie-model, unită, armonioasă, ospitalieră și de încredere, așa cum bunul Dumnezeu dorește să fie și familiile noastre. Intrăm împreună cu apostolul Pavel, aflat în timpul primei sale vizite la Corint, și facem cunoștință cu Aquila și Priscila. Exilați din Roma de către împăratul Claudiu, împreună cu toți iudeii, ei se stabilesc la Corint, unde apostolul rămâne pentru un timp, mai ales că au aceeași meserie: facerea corturilor, și unde ei se convertesc la credința creștină.

  După un efort evanghelistic îndelungat în Corint, apostolul Pavel împreună cu Priscila și Aquila pornesc cu corabia spre Siria (Faptele 18:18,19). Faptul că numele Priscilei este menționat aici înaintea soțului ei arată că ea este o femeie cu o cultură și o educație deosebite, plină de râvnă în lucrarea de câștigare de suflete. Acești lucrători neobosiți, apreciați pentru zelul și devoțiunea lor, apar întotdeauna împreună, fie la facerea corturilor, fie în activitatea misionară. Tu pui în slujba lui Dumnezeu talentele și resursele tale pentru salvarea semenilor tăi?

  Când Apolo, un tânăr iudeu cu darul vorbirii, vizitează Efesul, Aquila și Priscila apreciază „duhul său înfocat” și elocvența cu care proclamă tot ce învățase din solia lui Ioan Botezătorul, dar își dau seama că mai are de învățat despre Mesia. Așa că îl iau la ei, în „biserica din casa lor” (Romani 16:5) și îi arată mai amănunțit calea Domnului (Faptele 18:24-26). Sunt casa mea și a ta temple de rugăciune și torțe de lumină pentru timpul acesta de întuneric spiritual?

  „Prin învățătura lor, el [Apolo] a câștigat o înțelegere mai clară a Scripturilor și a devenit unul dintre cei mai pricepuți vestitori ai credinței creștine” (Faptele apostolilor, p. 270). Ne preocupăm cu iubire și înțelepciune, eu și cu tine, de pregătirea celor tineri pentru a deveni misionari destoinici?

  În finalul Epistolei sale către romani, Pavel își exprimă înalta sa apreciere și recunoștință pentru această prețioasă familie, care „și-a pus capul în joc ca să-i scape viața” (Romani 16:3,4). Învățăm de la ei să fim gata oricând de a ocroti viața slujitorilor lui Dumnezeu, nu numai de atacul prigonitorilor, dar și de săbiile criticii, judecării și ale desconsiderării.

  Îți doresc să ai o familie-model, ca Aquila și Priscila, și să te dedici cu toată ființa în slujba lui Dumnezeu și a salvării celor din jur pentru Împărăția Sa!

  Magdalena Toma, Arad

  365 repere
  Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Ellen G. White (1827–1915)

  Doamne, ajută-ne să prețuim descoperirea profetică și să fim preocupați de voia Ta descoperită prin profeții Tăi! PROVOCARE: Oferă-i unui tânăr o carte scrisă de Ellen White! Ajută-l să înțeleagă de ce aceste scrieri ale ei sunt atât de importante!

  Redeșteptarea din Țara Galilor (1904)

  Roagă-te lui Dumnezeu să îți dea și astăzi Duhul Sfânt! PROVOCARE: Povestește-i unui tânăr experiența convertirii tale!

  A doua mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să te ajute să simți astăzi puterea cuvântului Său! PROVOCARE: Fă-i cadou unui tânăr o carte cu biografia unuia dintre pionierii adventiști de ziua a șaptea!

  A doua mare redeșteptare religioasă din SUA (I)

  Roagă-te pentru tinerii bisericii! PROVOCARE: Sugerează comitetului bisericii să organizeze o campanie evanghelistică în care vorbitorii să fie tinerii din biserică!

  Publicate astăzi

  Covrigul în formă de opt

  Cine nu caută decât exteriorul lucrurilor va descoperi că în interior nu primește nimic. Ceea ce face ca lucrurile să fie strălucitoare și ispititoare dispare odată cu lumina reflectoarelor, iar ceea ce rămâne este golul desenat de fosta lor strălucire, de cele mai multe ori un gol imens.

  După ce nu voi mai fi

  Concentrează-te mai puțin pe stresul care îți stă în față și scoate ce poți mai bun din tine. Lasă urme bune oriunde mergi. Despre tine să se spună cuvinte bune. Țintește excelența tot timpul. La final, tot ceea ce facem transmite ceva despre noi. Fă tot ce ține de tine ca să transmiți pozitivitate oriunde te conduce Dumnezeu.

  Eu n-o să mă las dominat

  Ţine minte, mai ales în timpul ispitei, că Dumnezeu însuşi te va întări, te va ajuta şi te va susţine cu mâna Sa neprihănită!

  Ellen G. White (1827–1915)

  Doamne, ajută-ne să prețuim descoperirea profetică și să fim preocupați de voia Ta descoperită prin profeții Tăi! PROVOCARE: Oferă-i unui tânăr o carte scrisă de Ellen White! Ajută-l să înțeleagă de ce aceste scrieri ale ei sunt atât de importante!

  Az egyetlen valódi kincs: az igaz jellem

  „Korall és kristály említni sem való, a bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél.” (Jób 28,18)„Az isteni...