Rugăciunea – model

  Doamne, învață-ne să ne rugăm… (Luca 11:1)

  Mântuitorul lumii Se retrăgea adesea în singurătate pentru a Se ruga. Într-o anumită ocazie, ucenicii Săi nu erau prea departe, așa că I-au putut auzi cuvintele. Au fost adânc mișcați de rugăciunea Sa, căci aceasta era plină de putere și le-a atins inimile. Se deosebea foarte mult de rugăciunile pe care le rosteau ei și de orice rugăciune pe care o auziseră rostită vreodată. După ce Domnul Isus li S-a alăturat din nou, ei I-au spus: „Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui.” (…)

  Este de mare importanță să ne rugăm Tatălui nostru ceresc. Ajungem să ne depunem tributul imperfect al recunoștinței la picioarele Sale, recunoscând iubirea și harul Său, de care suntem cu totul nevrednici. Ajungem să ne facem cunoscute nevoile și să-I prezentăm făgăduințele Lui. (…)

  Domnul Isus ne-a lăsat o rugăciune în care fiecare expresie este plină de semnificație, o rugăciune care trebuie studiată și trăită în viața practică… Este o rugăciune care exprimă subiectele esențiale pe care noi trebuie să le prezentăm înaintea Tatălui nostru din ceruri. (…)

  În Rugăciunea Domnească, tăria, puterea și sinceritatea sunt unite cu blândețea și reverența. Ea este o expresie a caracterului divin al Autorului ei. (…)

  Rugăciunile lungi rostite în adunări sunt plictisitoare pentru cei care ascultă și nu pregătesc inimile oamenilor pentru predica ce urmează. Rugăciunea Domnului Hristos este în contrast vădit cu acest fel de rugăciuni lungi, în care sunt multe repetări de cuvinte. Fariseii credeau că vor fi auziți dacă vor vorbi mult și de acea făceau rugăciuni lungi, monotone și însoțite de plecăciuni.

  Rugăciunea-model a Domnului Hristos este în vădit contrast cu rugăciunile păgânilor. În toate religiile false, ceremoniile și formele au luat locul evlaviei autentice și practice. (…)

  Domnul Hristos i-a mustrat pe cărturari și farisei din cauza rugăciunilor lor pline de îndreptățire de sine… Rugăciunile de acest fel, care sunt făcute pentru a fi auzite de oameni, nu atrag nicio binecuvântare din partea lui Dumnezeu… În schimb, umilința este prețuită de Acela care a spus: „Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide.” – Review and Herald, 28 mai 1895

  Rugăciunea - model - 2019. Rugăciunea Domnului Hristos este în contrast vădit cu rugăciunile lungi, în care sunt multe repetări de cuvinte. Fariseii credeau că vor fi auziți dacă vor vorbi mult și de acea făceau rugăciuni lungi, monotone și însoțite de plecăciuni.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Ștafeta credinței

  Tată ceresc, condu-ne acasă la Tine, alături de familiile noastre, generație lângă generație! PROVOCARE: Ia-ți în mod regulat timp să le povestești copiilor și nepoților tăi experiențele din viața ta în care ai avut parte de călăuzirea lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...