Vă voi da o minte nouă

Vă voi da o inimă nouă. (Ezechiel 36:26)

Voia lui Dumnezeu este descoperită în Biblie. Această carte trebuie să stea în toate timpurile ca o revelație a lui Iehova. Profețiile divine au fost încredințate ființelor omenești ca fiind puterea lui Dumnezeu. Adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu nu reprezintă doar niște puncte de vedere, ci ele constituie declarațiile Celui Preaînalt. Acela care își însușește aceste adevăruri devine din toate punctele de vedere o nouă ființă. Nu i se dau noi puteri mentale, ci este îndepărtat întunericul care le-a întunecat înțelegerea prin ignoranță și păcat.

Cuvintele: „Vă voi da o inimă nouă” înseamnă, de fapt: „Vă voi da o minte nouă.” Această schimbare a inimii este întotdeauna însoțită de o înțelegere clară în ce privește datoria creștină, o înțelegere a adevărului. Punctele noastre de vedere cu privire la adevăr vor fi atât de clare precum este înțelegerea pe care o avem a Cuvântului lui Dumnezeu. Aceia care acordă Scripturilor atenție deosebită, studiindu-le cu rugăciune, vor beneficia de o înțelegere clară și vor avea o judecată sănătoasă, întrucât, întorcându-se spre Dumnezeu, ei au dobândit un grad mai mare de inteligență.

Cuvântul lui Dumnezeu, dacă va fi studiat așa cum trebuie și dacă ne supunem lui, ne va da lumină și cunoștință. Prin contactul cu cele mai curate, cele mai înălțătoare adevăruri, mintea se va dezvolta, iar gusturile vor deveni rafinate.

De același autor

Cerul jos și cerul sus

Pregătirea pentru ceruri

Suntem dependenți de Biblie pentru a afla istoria lumii noastre, a creării vieții omenești, și cea a păcatului. Dacă îndepărtăm Cuvântul lui Dumnezeu, la ce ne așteptăm decât să fim lăsați în voia unor mituri și presupuneri și la acea slăbire a intelectului care constituie urmarea sigură a susținerii erorii.

Avem nevoie să cunoaștem istoria autentică a originii pământului, pe cea a căderii lui Lucifer și a pătrunderii păcatului în lume. Fără Biblie, suntem derutați de teorii false.

Mintea va fi supusă tiraniei superstiției și minciunilor… Oriunde s-ar afla creștinii, ei pot intra în comuniune cu Dumnezeu. Și ei se pot bucura de informațiile științei sfințite. (…)

Rămâneți credincioși cuvântului „stă scris”. Înlăturați din minte teoriile periculoase, impertinente, care, dacă sunt întreținute, vor ține mintea în robie și nu vom putea deveni ființe noi în Hristos. – Review and Herald, 10 noiembrie 1904

Comentariile sunt închise

Devotionale Audio

Vă voi da o minte nouă - 2019. Suntem dependenți de Biblie pentru a afla istoria lumii noastre, a creării vieții omenești, și cea a păcatului. Dacă îndepărtăm Cuvântul lui Dumnezeu, la ce ne așteptăm decât să fim lăsați în voia unor mituri și presupuneri și la acea slăbire a intelectului care constituie urmarea sigură a susținerii erorii. pe e-mail">
Primește devoționalele
pe e-mail
Abonează-te pentru a primi devoționalele pe e-mail în fiecare zi.
Te poți dezabona oricând prin link-ul de dezabonare din fiecare mesaj trimis.