Vă voi da o minte nouă

  Vă voi da o inimă nouă. (Ezechiel 36:26)

  Voia lui Dumnezeu este descoperită în Biblie. Această carte trebuie să stea în toate timpurile ca o revelație a lui Iehova. Profețiile divine au fost încredințate ființelor omenești ca fiind puterea lui Dumnezeu. Adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu nu reprezintă doar niște puncte de vedere, ci ele constituie declarațiile Celui Preaînalt. Acela care își însușește aceste adevăruri devine din toate punctele de vedere o nouă ființă. Nu i se dau noi puteri mentale, ci este îndepărtat întunericul care le-a întunecat înțelegerea prin ignoranță și păcat.

  Cuvintele: „Vă voi da o inimă nouă” înseamnă, de fapt: „Vă voi da o minte nouă.” Această schimbare a inimii este întotdeauna însoțită de o înțelegere clară în ce privește datoria creștină, o înțelegere a adevărului. Punctele noastre de vedere cu privire la adevăr vor fi atât de clare precum este înțelegerea pe care o avem a Cuvântului lui Dumnezeu. Aceia care acordă Scripturilor atenție deosebită, studiindu-le cu rugăciune, vor beneficia de o înțelegere clară și vor avea o judecată sănătoasă, întrucât, întorcându-se spre Dumnezeu, ei au dobândit un grad mai mare de inteligență.

  Cuvântul lui Dumnezeu, dacă va fi studiat așa cum trebuie și dacă ne supunem lui, ne va da lumină și cunoștință. Prin contactul cu cele mai curate, cele mai înălțătoare adevăruri, mintea se va dezvolta, iar gusturile vor deveni rafinate.

  Suntem dependenți de Biblie pentru a afla istoria lumii noastre, a creării vieții omenești, și cea a păcatului. Dacă îndepărtăm Cuvântul lui Dumnezeu, la ce ne așteptăm decât să fim lăsați în voia unor mituri și presupuneri și la acea slăbire a intelectului care constituie urmarea sigură a susținerii erorii.

  Avem nevoie să cunoaștem istoria autentică a originii pământului, pe cea a căderii lui Lucifer și a pătrunderii păcatului în lume. Fără Biblie, suntem derutați de teorii false.

  Mintea va fi supusă tiraniei superstiției și minciunilor… Oriunde s-ar afla creștinii, ei pot intra în comuniune cu Dumnezeu. Și ei se pot bucura de informațiile științei sfințite. (…)

  Rămâneți credincioși cuvântului „stă scris”. Înlăturați din minte teoriile periculoase, impertinente, care, dacă sunt întreținute, vor ține mintea în robie și nu vom putea deveni ființe noi în Hristos. – Review and Herald, 10 noiembrie 1904

  Vă voi da o minte nouă - 2019. Suntem dependenți de Biblie pentru a afla istoria lumii noastre, a creării vieții omenești, și cea a păcatului. Dacă îndepărtăm Cuvântul lui Dumnezeu, la ce ne așteptăm decât să fim lăsați în voia unor mituri și presupuneri și la acea slăbire a intelectului care constituie urmarea sigură a susținerii erorii.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...