Vă voi da o minte nouă

  Vă voi da o inimă nouă. (Ezechiel 36:26)

  Voia lui Dumnezeu este descoperită în Biblie. Această carte trebuie să stea în toate timpurile ca o revelație a lui Iehova. Profețiile divine au fost încredințate ființelor omenești ca fiind puterea lui Dumnezeu. Adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu nu reprezintă doar niște puncte de vedere, ci ele constituie declarațiile Celui Preaînalt. Acela care își însușește aceste adevăruri devine din toate punctele de vedere o nouă ființă. Nu i se dau noi puteri mentale, ci este îndepărtat întunericul care le-a întunecat înțelegerea prin ignoranță și păcat.

  Cuvintele: „Vă voi da o inimă nouă” înseamnă, de fapt: „Vă voi da o minte nouă.” Această schimbare a inimii este întotdeauna însoțită de o înțelegere clară în ce privește datoria creștină, o înțelegere a adevărului. Punctele noastre de vedere cu privire la adevăr vor fi atât de clare precum este înțelegerea pe care o avem a Cuvântului lui Dumnezeu. Aceia care acordă Scripturilor atenție deosebită, studiindu-le cu rugăciune, vor beneficia de o înțelegere clară și vor avea o judecată sănătoasă, întrucât, întorcându-se spre Dumnezeu, ei au dobândit un grad mai mare de inteligență.

  Cuvântul lui Dumnezeu, dacă va fi studiat așa cum trebuie și dacă ne supunem lui, ne va da lumină și cunoștință. Prin contactul cu cele mai curate, cele mai înălțătoare adevăruri, mintea se va dezvolta, iar gusturile vor deveni rafinate.

  Suntem dependenți de Biblie pentru a afla istoria lumii noastre, a creării vieții omenești, și cea a păcatului. Dacă îndepărtăm Cuvântul lui Dumnezeu, la ce ne așteptăm decât să fim lăsați în voia unor mituri și presupuneri și la acea slăbire a intelectului care constituie urmarea sigură a susținerii erorii.

  Avem nevoie să cunoaștem istoria autentică a originii pământului, pe cea a căderii lui Lucifer și a pătrunderii păcatului în lume. Fără Biblie, suntem derutați de teorii false.

  Mintea va fi supusă tiraniei superstiției și minciunilor… Oriunde s-ar afla creștinii, ei pot intra în comuniune cu Dumnezeu. Și ei se pot bucura de informațiile științei sfințite. (…)

  Rămâneți credincioși cuvântului „stă scris”. Înlăturați din minte teoriile periculoase, impertinente, care, dacă sunt întreținute, vor ține mintea în robie și nu vom putea deveni ființe noi în Hristos. – Review and Herald, 10 noiembrie 1904

  Vă voi da o minte nouă - 2019. Suntem dependenți de Biblie pentru a afla istoria lumii noastre, a creării vieții omenești, și cea a păcatului. Dacă îndepărtăm Cuvântul lui Dumnezeu, la ce ne așteptăm decât să fim lăsați în voia unor mituri și presupuneri și la acea slăbire a intelectului care constituie urmarea sigură a susținerii erorii.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Eu sau el

  Doamne, învață-ne să Te iubim mai mult și să căutăm mai întâi Împărăția Ta! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii fraților tăi de credință care au fost cândva în biserică și acum nu mai sunt! Dacă ai ocazia, reamintește-le un moment frumos din biserică!

  Unul dintre noi

  PROVOCARE: Îndepărtează prejudecățile și gândurile negative față de cei din comunitate pentru a lăsa loc empatiei să acționeze!

  Ștefan

  PROVOCARE: Găsește-l pe Ștefan în jurul tău și oferă-i ce ți-ai dori tu să primești!

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...