Articolul precedentIacov – calea lui Dumnezeu
  Articolul următorIacov – lupta cu Dumnezeu

  Un timp pentru rugăciune biruitoare

  Este vremea ca Domnul să lucreze, căci ei calcă Legea Ta. (Psalmii 119:126)

  Domnul vine curând. Nelegiuirile și răzvrătirile, violența și crimele umplu lumea. Strigătele celor în suferință și ale celor oprimați se înalță către Dumnezeu pentru dreptate. În loc să fie sensibilizați de răbdarea și îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, cei nelegiuiți devin tot mai puternici în răzvrătire încăpățânată. Timpul în care trăim este unul de depravare teribilă. Constrângerile religioase sunt îndepărtate, iar oamenii resping Legea lui Dumnezeu ca fiind nedemnă de atenția lor. Această lege sfântă este tratată cu mult dispreț.

  Dumnezeu ne mai acordă cu multă mărinimie o clipă de răgaz. Toată puterea care ne-a fost împrumutată de cer trebuie s-o folosim pentru a face lucrarea desemnată nouă de Domnul pentru cei care pier în ignoranță. Solia de avertizare trebuie să răsune în toate părțile lumii. Nu trebuie să existe nicio întârziere. Adevărul trebuie proclamat în locurile în care este întuneric pe pământ. Trebuie să întâmpinăm obstacolele și să le depășim. Trebuie făcută o mare lucrare, și această lucrare este încredințată acelora care cunosc care este adevărul pentru acest timp.

  Acum este timpul ca noi să ne prindem de brațul tăriei noastre. Rugăciunea lui David trebuie să devină atât rugăciunea pastorilor, cât și a laicilor: „Este vremea pentru Tine, Doamne, ca să lucrezi; căci ei calcă Legea Ta.” Fie ca slujitorii lui Dumnezeu să plângă între tindă și altar, spunând: „Cruță-Ți poporul, o, Doamne, și nu lăsa de ocară moștenirea Ta.” Dumnezeu a intervenit întotdeauna în favoarea adevărului Său. Planurile celor nelegiuiți, vrăjmașii bisericii, sunt supuse puterii Sale și providenței Sale supreme. El poate mișca inimile oamenilor de stat; mânia celor care urăsc adevărul Său și pe poporul Său poate fi dată la o parte așa cum apele unui râu au putut fi date la o parte atunci când El a poruncit acest lucru.

  Rugăciunea pune în mișcare brațul Celui Atotputernic. Acela care face ca stelele cerului să se miște în ordine, al cărui cuvânt controlează valurile marelui adânc – același Creator infinit va lucra în favoarea poporului Său dacă Îl vor chema prin credință. El va ține în frâu toate forțele întunericului până ce avertizarea va fi dată în toată lumea, și toți aceia care îi vor da atenție vor fi pregătiți pentru venirea Sa. – Review and Herald, 14 decembrie 1905

  Un timp pentru rugăciune biruitoare - 2019. Dumnezeu a intervenit întotdeauna în favoarea adevărului Său. Planurile celor nelegiuiți, vrăjmașii bisericii, sunt supuse puterii Sale și providenței Sale supreme. El poate mișca inimile oamenilor de stat; mânia celor care urăsc adevărul Său și pe poporul Său poate fi dată la o parte așa cum apele unui râu au putut fi date la o parte atunci când El a poruncit acest lucru.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Eu sau el

  Doamne, învață-ne să Te iubim mai mult și să căutăm mai întâi Împărăția Ta! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii fraților tăi de credință care au fost cândva în biserică și acum nu mai sunt! Dacă ai ocazia, reamintește-le un moment frumos din biserică!

  Unul dintre noi

  PROVOCARE: Îndepărtează prejudecățile și gândurile negative față de cei din comunitate pentru a lăsa loc empatiei să acționeze!

  Ștefan

  PROVOCARE: Găsește-l pe Ștefan în jurul tău și oferă-i ce ți-ai dori tu să primești!

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...