Articolul precedentIacov – calea lui Dumnezeu
  Articolul următorIacov – lupta cu Dumnezeu

  Un timp pentru rugăciune biruitoare

  Este vremea ca Domnul să lucreze, căci ei calcă Legea Ta. (Psalmii 119:126)

  Domnul vine curând. Nelegiuirile și răzvrătirile, violența și crimele umplu lumea. Strigătele celor în suferință și ale celor oprimați se înalță către Dumnezeu pentru dreptate. În loc să fie sensibilizați de răbdarea și îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, cei nelegiuiți devin tot mai puternici în răzvrătire încăpățânată. Timpul în care trăim este unul de depravare teribilă. Constrângerile religioase sunt îndepărtate, iar oamenii resping Legea lui Dumnezeu ca fiind nedemnă de atenția lor. Această lege sfântă este tratată cu mult dispreț.

  Dumnezeu ne mai acordă cu multă mărinimie o clipă de răgaz. Toată puterea care ne-a fost împrumutată de cer trebuie s-o folosim pentru a face lucrarea desemnată nouă de Domnul pentru cei care pier în ignoranță. Solia de avertizare trebuie să răsune în toate părțile lumii. Nu trebuie să existe nicio întârziere. Adevărul trebuie proclamat în locurile în care este întuneric pe pământ. Trebuie să întâmpinăm obstacolele și să le depășim. Trebuie făcută o mare lucrare, și această lucrare este încredințată acelora care cunosc care este adevărul pentru acest timp.

  Acum este timpul ca noi să ne prindem de brațul tăriei noastre. Rugăciunea lui David trebuie să devină atât rugăciunea pastorilor, cât și a laicilor: „Este vremea pentru Tine, Doamne, ca să lucrezi; căci ei calcă Legea Ta.” Fie ca slujitorii lui Dumnezeu să plângă între tindă și altar, spunând: „Cruță-Ți poporul, o, Doamne, și nu lăsa de ocară moștenirea Ta.” Dumnezeu a intervenit întotdeauna în favoarea adevărului Său. Planurile celor nelegiuiți, vrăjmașii bisericii, sunt supuse puterii Sale și providenței Sale supreme. El poate mișca inimile oamenilor de stat; mânia celor care urăsc adevărul Său și pe poporul Său poate fi dată la o parte așa cum apele unui râu au putut fi date la o parte atunci când El a poruncit acest lucru.

  Rugăciunea pune în mișcare brațul Celui Atotputernic. Acela care face ca stelele cerului să se miște în ordine, al cărui cuvânt controlează valurile marelui adânc – același Creator infinit va lucra în favoarea poporului Său dacă Îl vor chema prin credință. El va ține în frâu toate forțele întunericului până ce avertizarea va fi dată în toată lumea, și toți aceia care îi vor da atenție vor fi pregătiți pentru venirea Sa. – Review and Herald, 14 decembrie 1905

  Un timp pentru rugăciune biruitoare - 2019. Dumnezeu a intervenit întotdeauna în favoarea adevărului Său. Planurile celor nelegiuiți, vrăjmașii bisericii, sunt supuse puterii Sale și providenței Sale supreme. El poate mișca inimile oamenilor de stat; mânia celor care urăsc adevărul Său și pe poporul Său poate fi dată la o parte așa cum apele unui râu au putut fi date la o parte atunci când El a poruncit acest lucru.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...