Sfințenie în Domnul

  Vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate s-o sufere? (Ioan 6:60)

  
 
Unii dintre cei care susțin a fi urmași ai lui Hristos ar putea fi înclinați să spună, ca ucenicii la un moment dat, în timp ce ascultau adevărurile de mare importanță ieșite de pe buzele divinului Învățător: „Vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate s-o sufere?” Mulți consideră că se pune prea mult accent pe anumite lucruri. Când vorbim de abnegație și sacrificiu de sine pentru Hristos, ei consideră că zăbovim prea mult asupra acestor lucruri. Ar prefera să audă mai multe despre răsplata creștinului. Știm că cei care sunt credincioși vor moșteni toate lucrurile, dar marea problemă care se ridică este: Cine va rezista în ziua venirii Sale? Cine va putea sta în picioare când va veni El? Cine va fi socotit vrednic să primească marea și prețioasa răsplată ce va fi dată biruitorilor? Cei care au parte de suferințele Domnului Hristos vor avea parte și de slava Sa.
  Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nimeni nu va putea vedea pe Dumnezeu dacă nu va fi sfânt. Dacă nu avem o viață curată, este imposibil să corespundem și să fim pregătiți spre a locui împreună cu îngerii cei sfinți și fără de păcat din cerul cel sfânt și curat. Păcatul nu poate fi prezent acolo. Nimic întinat nu poate intra pe porțile de mărgăritar ale cetății lui Dumnezeu. Și chestiunea cu care ne confruntăm este dacă ne vom întoarce de la toate păcatele noastre și dacă ne vom supune condițiilor puse de Dumnezeu ca să putem deveni fiii și fiicele Sale. Pentru a deveni membri ai familiei Sale regești, El cere de la noi să ne despărțim de lume. (…)

  Credem fără șovăire că Domnul Hristos va veni curând și, crezând lucrul acesta, simțim nevoia să spunem oamenilor să se pregătească pentru venirea Fiului omului… Vrem ca și ei să facă parte din acea mulțime care se va închina înaintea tronului lui Dumnezeu spunând: „Vrednic, vrednic, vrednic este Mielul care a fost junghiat pentru noi.” (…)

  Când veți fi cu toții gata, biruind toate păcatele, îndepărtându-vă de orice nelegiuire, veți fi în starea potrivită de a putea primi nemurirea. (…)

  Nu prezintă siguranță așteptarea unui timp mai potrivit. Timpul cel mai potrivit este astăzi. Dacă aude cineva glasul Său, să nu-și împietrească inima. Să asculte astăzi invitația harului. Să se lepede de mândrie, de nesăbuință, de orgoliu și să-și predea cu totul inima lui Dumnezeu. Veniți astăzi la El cu toți talanții voștri și cu influența pe care o aveți și depuneți-le fără rezervă la picioarele Aceluia care a murit pe crucea de pe calvar pentru a vă răscumpăra. – Review and Herald, 12 aprilie 1870

  Sfințenie în Domnul - 2019. Credem fără șovăire că Domnul Hristos va veni curând și, crezând lucrul acesta, simțim nevoia să spunem oamenilor să se pregătească pentru venirea Fiului omului.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...