Creșteți în har

  Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Isus! (2 Timotei 2:1)

  Ținta și scopul vieții noastre trebuie să fie căutarea Împărăției lui Dumnezeu și a neprihănirii Sale. Nu este o joacă de copil îndeplinirea acestei porunci, dar, oricâtă lepădare de sine ar necesita acest lucru, este în interesul nostru și pentru viața aceasta, și pentru viața viitoare să ne supunem acestei cerințe. Trebuie să avem ochii ațintiți numai asupra slavei lui Dumnezeu și astfel să creștem în harul și cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Cu cât căutăm cu mai multă stăruință și seriozitate înțelepciunea divină, cu atât vom fi mai puternic întemeiați în adevăr. (…)
  Nu trebuie să rămânem copii în ce privește cunoașterea și experiența noastră spirituală. Nu trebuie să ne exprimăm mereu în limbajul unuia care abia L-a primit pe Hristos, ci rugăciunile și sfaturile noastre trebuie să dovedească o creștere în inteligență pe măsură ce creștem în experimentarea adevărului… Pentru că nu este nimic interesant în a fi martorul unei exprimări copilărești din partea unei persoane aflate la maturitate. (…)

  Tânărul care are deja o experiență de mai mulți ani în viața creștină nu ar trebui să aibă limbajul nesigur al unuia care este prunc în Hristos. Adevărații creștini doresc să crească continuu. Aceia care nu cresc până la statura deplină de bărbați și femei în Hristos Isus dau pe față acest lucru în felul în care vorbesc despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. (…)

  Mărturia multora dintre așa-zișii urmași ai lui Hristos dovedește cât de pipernicită este viața lor creștină. Lasă atât de mult de dorit limbajul unei experiențe autentice, profunde, inteligente. (…)

  Noi nu trebuie să cultivăm limbajul celor lumești, astfel ca acesta să ne fie atât de familiar încât limbajul Canaanului să ne fie nou și necunoscut. (…)

  Creștinii trebuie să fie elevi silitori în școala lui Hristos, să învețe continuu tot mai multe despre cer, tot mai multe din cuvintele și voia lui Dumnezeu, mai mult despre adevăr și cum să folosească cu credincioșie cunoștințele pe care le-au dobândit pentru a-i învăța pe alții și a-i conduce să caute mai întâi Împărăția cerurilor și neprihănirea Sa. Trebuie să dobândim o cunoaștere inteligentă a Scripturilor pentru că altfel cum am putea cunoaște voia lui Dumnezeu și calea Sa dacă nu am cerceta comorile neprihănirii lui Dumnezeu din Cuvântul Său cel sfânt? Trebuie să cunoaștem adevărul pentru noi înșine și să înțelegem atât profețiile, cât și învățăturile practice ale Domnului. – Youth’s Instructor, 28 iunie 1894

  Creșteți în har - 2019. Creștinii trebuie să fie elevi silitori în școala lui Hristos, să învețe continuu tot mai multe despre cer, tot mai multe din cuvintele și voia lui Dumnezeu, mai mult despre adevăr și cum să folosească cu credincioșie cunoștințele pe care le-au dobândit pentru a-i învăța pe alții și a-i conduce să caute mai întâi Împărăția cerurilor și neprihănirea Sa.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Publicate astăzi

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Crede și nu te îndoi niciodată!

  Câteva săptămâni mai târziu, El a trimis un cec pe care nu îl așteptam. Dumnezeu Își ține făgăduințele, însă noi suntem „puțin credincioși”!

  Beneficiul încercării

  Dacă ai de-a face cu greutăți în viață, gândește-te la aceste texte și subscrie la ideea că nici încercarea, nici îngrijorarea, nici persecuția, nici foamea, nici lipsa hainelor, niciun pericol și nici sabia nu te va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:35-39).

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...