Sfințire contrafăcută

  Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol”. (Apocalipsa 3:17)

  Stimate frate, suntem mâhniți să aflăm de starea fratelui B [A.W. Bartlett] și să constatăm că Satana îl împinge să provoace nemulțumiri în Conferința Indiana, sub mantia pioasă a sfințeniei creștine. Și tu, și noi credem cu toată convingerea că sfințirea vieții este necesară pentru moștenirea sfinților în lumină. Susținem că la această stare trebuie să ajungem în modul în care ne învață Biblia. Domnul Hristos S-a rugat ca ucenicii Săi să fie sfințiți prin adevăr, iar apostolii au predicat despre curățirea inimii noastre prin ascultarea de adevăr.
  Cea care susține a fi biserica lui Hristos este plină de prefăcătorie. (…) Mulți dintre cei care se opun pe față Sabatului lui Dumnezeu, întreitei solii îngerești și reformei sănătății fac parte dintre cei care se consideră sfințiți. Unii dintre ei au atins deja acea stare aproape deznădăjduită în care susțin că ei nu pot să păcătuiască. Aceștia, desigur, nu mai au de ce să folosească rugăciunea Tatăl nostru, care ne învață că păcatele noastre pot fi iertate, și nu folosesc decât puțin Biblia, dar în același timp susțin că sunt călăuziți de Duhul. (…)

  Ce decepție teribilă! Ei socotesc că sunt desăvârșiți în Hristos și nu știu că sunt ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi. (…)

  Avertizăm pe frații noștri din Indiana și de pretutindeni: Poziția noastră a fost întotdeauna că adevărata sfințire, care va sta în fața testului judecății, este aceea care vine prin ascultarea de adevăr și de Dumnezeu. (…)

  Dumnezeu ne conduce ca popor, însă dintotdeauna efortul lui Satana a fost de a-i determina pe unii dintre noi să așeze judecata proprie împotriva celei a corpului unit al bisericii și în felul acesta să îi facă să se îndepărteze de biserică spre ruină sigură. În felul acesta au căzut multe suflete amăgite pe parcursul istoriei întreitei solii îngerești. Cei care sunt stăpâniți de fanatism, treptat, vor ajunge să aibă aceeași atitudine ca cei care resping total adevărul și, dacă nu vor fi opriți din calea lor, mai curând sau mai târziu se vor număra printre cei mai înverșunați oponenți. (Semnat atât de James, cât și de Ellen White). – Review and Herald, 6 iunie 1878

  Sfințire contrafăcută - 2019. Dumnezeu ne conduce ca popor, însă dintotdeauna efortul lui Satana a fost de a-i determina pe unii dintre noi să așeze judecata proprie împotriva celei a corpului unit al bisericii și în felul acesta să îi facă să se îndepărteze de biserică spre ruină sigură. În felul acesta au căzut multe suflete amăgite pe parcursul istoriei întreitei solii îngerești.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Publicate astăzi

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Crede și nu te îndoi niciodată!

  Câteva săptămâni mai târziu, El a trimis un cec pe care nu îl așteptam. Dumnezeu Își ține făgăduințele, însă noi suntem „puțin credincioși”!

  Beneficiul încercării

  Dacă ai de-a face cu greutăți în viață, gândește-te la aceste texte și subscrie la ideea că nici încercarea, nici îngrijorarea, nici persecuția, nici foamea, nici lipsa hainelor, niciun pericol și nici sabia nu te va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:35-39).

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...