Să-i recâștigăm pe cei greșiți

  Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. (Matei 18:15)

  Dacă ești întristat pentru că semenii sau prietenii tăi fac ce este rău spre paguba lor, dacă ei sunt surprinși în timp ce comit greșeala, urmează regula biblică: „Du-te și mustră-l între tine și el singur.” Când te duci la acela despre care știi că a făcut răul, caută să îi vorbești cu un spirit blând și smerit, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Cel greșit nu poate fi readus pe calea cea bună decât cu duhul blândeții, cu bunătate și iubire. Fii atent în felul cum procedezi. Evită complet în priviri, gesturi, cuvinte sau tonul vocii orice ar avea vreo urmă de mândrie sau îngâmfare. Ferește-te de cuvinte sau priviri care ar înălța eul sau ar pune în contrast bunătatea și neprihănirea ta cu eșecul lui. Ferește-te de o abordare de sus, distantă, arogantă sau disprețuitoare. Evită, cu grijă, orice aparență de mânie și, deși cuvintele tale trebuie să fie clare, ai grijă să nu existe reproșuri, ocări, acuzații, lipsă de căldură, ci dragoste sinceră. Mai presus de orice, să nu fie nicio umbră de ură sau rea-voință, niciun fel de amărăciune sau o exprimare acră. (…)
  Fii conștient că succesul mustrării depinde mult de spiritul în care este adresată. Nu neglija rugăciunea sinceră ca să poți fi smerit și ca îngerii lui Dumnezeu să poată lucra asupra inimii la care vrei să ajungi, pe care s-o înmoi prin expresii cerești, astfel ca eforturile tale să fie de folos. (…)

  Poate că te-ai scuzat că ai vorbit de rău pe fratele tău, pe sora ta sau pe aproapele tău în fața altora înainte de a merge la ei și nu ai parcurs pașii pe care Domnul i-a poruncit categoric. Poate spui: „Nu am vorbit cu nimeni până ce am devenit atât de împovărat că nu m-am putut înfrâna.” Ce te-a împovărat? A fost simpla neglijare a propriei tale datorii, a unui „așa zice Domnul”? Simțeai de fapt vinovăția păcatului pentru că nu te-ai dus la el să-i spui despre greșeala lui între tine și el singur. (…)

  Uneori chiar mustrarea cea mai blândă și duioasă nu are rezultate bune. În astfel de cazuri, binecuvântarea pe care ai dorit ca celălalt s-o primească urmând calea neprihănirii, încetând a face răul și învățând a face binele se va întoarce în inima ta. Dacă cel greșit persistă în păcat, tratează-l cu bunătate și lasă-l în seama Tatălui tău ceresc. – Review and Herald, 17 iulie 1879

  Să-i recâștigăm pe cei greșiți - 2019. Evită complet în priviri, gesturi, cuvinte sau tonul vocii orice ar avea vreo urmă de mândrie sau îngâmfare. Ferește-te de cuvinte sau priviri care ar înălța eul sau ar pune în contrast bunătatea și neprihănirea ta cu eșecul lui. Ferește-te de o abordare de sus, distantă, arogantă sau disprețuitoare.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...