Secretul vieții spirituale

  Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. (Ioan 3:5)

  Se ridică adesea întrebarea: De ce nu este mai multă putere în biserică? De ce nu există mai multă evlavie autentică? Motivul este că nu există conformare față de cerințele Cuvântului lui Dumnezeu; nu există iubire adevărată față de Dumnezeu, față de semeni și față de noi înșine. Acestea sunt motivele de bază. În aceste două porunci sunt cuprinse toată Legea și Prorocii. Dacă am da ascultare acestor două porunci ale lui Dumnezeu, nu ar mai fi discordie în biserică, nu ar mai exista note discordante în familii. În dreptul multora, lucrarea este prea superficială. Forme exterioare iau locul lucrării lăuntrice a harului… Teoria adevărului a convertit mintea, dar templul sufletului nu a fost curățat de idolii lui.
  Când porunca a ajuns la mintea și la inima lui Pavel, el a spus: „Păcatul a reînviat, și eu am murit.” În aceste vremuri în care predomină prefăcătoria, există multe convertiri false. Convingerea autentică cu privire la păcat, întristarea reală a inimii din cauza păcătoșeniei, moartea eului, biruirea zilnică a defectelor de caracter și nașterea din nou – acestea fiind reprezentate ca lucrurile cele vechi, Pavel spune că au trecut, s-au dus și toate lucrurile au devenit noi. Despre o asemenea lucrare, mulți nu au habar. Ei altoiesc adevărul în inima lor firească și apoi continuă ca înainte, dând pe față aceleași trăsături regretabile de caracter. (…)

  Dacă pomul este bun, roadele vor fi bune. Lucrarea Duhului lui Dumnezeu asupra inimii este esențială pentru evlavie. Acesta trebuie să fie primit în inimile acelora care acceptă adevărul pentru a crea în ei inimi curate; în felul acesta ei vor putea ține poruncile Sale și vor putea fi împlinitori ai Cuvântului Său. (…)

  Biblia nu este studiată atât cât ar trebui: ea nu este făcută regula vieții. Dacă preceptele ei ar fi urmate cu conștiinciozitate și ar fi făcute temelia caracterului, ar exista mai multă credincioșie în scopuri pe care niciun demers omenesc și niciun fel de speculație nu ar putea-o influența. Un caracter format în acest fel și susținut prin Cuvântul lui Dumnezeu va putea sta în ziua încercării, a greutăților și primejdiilor. Conștiința trebuie luminată, iar viața trebuie sfințită prin dragostea de adevăr primită în inimă, în felul acesta influența va fi mântuitoare asupra lumii. – Review and Herald, 28 august 1879

  Secretul vieții spirituale - 2019. Biblia nu este studiată atât cât ar trebui: ea nu este făcută regula vieții. Dacă preceptele ei ar fi urmate cu conștiinciozitate și ar fi făcute temelia caracterului, ar exista mai multă credincioșie în scopuri pe care niciun demers omenesc și niciun fel de speculație nu ar putea-o influența.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...