Secretul vieții spirituale

  Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. (Ioan 3:5)

  Se ridică adesea întrebarea: De ce nu este mai multă putere în biserică? De ce nu există mai multă evlavie autentică? Motivul este că nu există conformare față de cerințele Cuvântului lui Dumnezeu; nu există iubire adevărată față de Dumnezeu, față de semeni și față de noi înșine. Acestea sunt motivele de bază. În aceste două porunci sunt cuprinse toată Legea și Prorocii. Dacă am da ascultare acestor două porunci ale lui Dumnezeu, nu ar mai fi discordie în biserică, nu ar mai exista note discordante în familii. În dreptul multora, lucrarea este prea superficială. Forme exterioare iau locul lucrării lăuntrice a harului… Teoria adevărului a convertit mintea, dar templul sufletului nu a fost curățat de idolii lui.
  Când porunca a ajuns la mintea și la inima lui Pavel, el a spus: „Păcatul a reînviat, și eu am murit.” În aceste vremuri în care predomină prefăcătoria, există multe convertiri false. Convingerea autentică cu privire la păcat, întristarea reală a inimii din cauza păcătoșeniei, moartea eului, biruirea zilnică a defectelor de caracter și nașterea din nou – acestea fiind reprezentate ca lucrurile cele vechi, Pavel spune că au trecut, s-au dus și toate lucrurile au devenit noi. Despre o asemenea lucrare, mulți nu au habar. Ei altoiesc adevărul în inima lor firească și apoi continuă ca înainte, dând pe față aceleași trăsături regretabile de caracter. (…)

  Dacă pomul este bun, roadele vor fi bune. Lucrarea Duhului lui Dumnezeu asupra inimii este esențială pentru evlavie. Acesta trebuie să fie primit în inimile acelora care acceptă adevărul pentru a crea în ei inimi curate; în felul acesta ei vor putea ține poruncile Sale și vor putea fi împlinitori ai Cuvântului Său. (…)

  Biblia nu este studiată atât cât ar trebui: ea nu este făcută regula vieții. Dacă preceptele ei ar fi urmate cu conștiinciozitate și ar fi făcute temelia caracterului, ar exista mai multă credincioșie în scopuri pe care niciun demers omenesc și niciun fel de speculație nu ar putea-o influența. Un caracter format în acest fel și susținut prin Cuvântul lui Dumnezeu va putea sta în ziua încercării, a greutăților și primejdiilor. Conștiința trebuie luminată, iar viața trebuie sfințită prin dragostea de adevăr primită în inimă, în felul acesta influența va fi mântuitoare asupra lumii. – Review and Herald, 28 august 1879

  Secretul vieții spirituale - 2019. Biblia nu este studiată atât cât ar trebui: ea nu este făcută regula vieții. Dacă preceptele ei ar fi urmate cu conștiinciozitate și ar fi făcute temelia caracterului, ar exista mai multă credincioșie în scopuri pe care niciun demers omenesc și niciun fel de speculație nu ar putea-o influența.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Publicate astăzi

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Crede și nu te îndoi niciodată!

  Câteva săptămâni mai târziu, El a trimis un cec pe care nu îl așteptam. Dumnezeu Își ține făgăduințele, însă noi suntem „puțin credincioși”!

  Beneficiul încercării

  Dacă ai de-a face cu greutăți în viață, gândește-te la aceste texte și subscrie la ideea că nici încercarea, nici îngrijorarea, nici persecuția, nici foamea, nici lipsa hainelor, niciun pericol și nici sabia nu te va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:35-39).

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...