O biserică vie

  De la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său. (1 Tesaloniceni 1:9-10)

  O biserică vie va fi o biserică lucrătoare. Creștinismul practic va da naștere la lucrători serioși pentru înaintarea cauzei adevărului… Tânjim să vedem caracterul creștin autentic manifestându-se în biserică. Tânjim să-i vedem pe membri liberi de un spirit frivol, lipsit de respect; și dorim cu ardoare să vedem că înalta chemare în Isus Hristos este adusă la îndeplinire. Unii dintre cei care Îl mărturisesc pe Hristos fac tot ce le stă în putință ca să trăiască și să acționeze astfel încât credința lor religioasă să fie atrăgătoare înaintea oamenilor ce prețuiesc valorile morale, astfel ca ei să accepte adevărul. Însă există mulți care nu simt nicio responsabilitate, nici măcar pentru a-și păstra propriile suflete în dragostea lui Dumnezeu și care, în loc de a-i binecuvânta pe alții prin influența lor, constituie o povară pentru cei pentru care ar trebui să lucreze, să vegheze și să se roage.
  Cei care caută cu umilință să înalțe adevărul lui Hristos prin viața lor exemplară sunt asemănați în Cuvântul lui Dumnezeu cu aurul curat, pe când cei al căror gând și preocupare este propria etalare sunt ca arama sunătoare și ca un chimval zăngănitor. (…)

  Cei care au o relație cu Dumnezeu să se roage stăruitor și cu credință și să nu se oprească aici, ci să lucreze tot atât cât se roagă pentru curățirea bisericii. Timpul prezent are nevoie de oameni consecvenți în privința scopurilor pe care le au, de bărbați și femei care nu vor fi afectați și nu se vor supune niciunei influențe nesfinte. (…)

  Niciun bărbat și nicio femeie nu poate avea succes în a-L sluji pe Dumnezeu dacă nu-și pune tot sufletul în lucrare și dacă nu socotește toate lucrurile doar o pierdere față de cunoașterea lui Hristos. Cei care au anumite rezerve, care refuză să dea tot ce au, nu pot fi ucenici ai lui Hristos, cu atât mai puțin să fie colaboratorii Săi. Consacrarea trebuie să fie deplină. (…)

  Domnul Isus S-a dus să pregătească locașuri pentru cei care așteaptă și veghează în vederea revenirii Sale. Acolo îi vor întâlni pe îngerii cei sfinți și oștirea răscumpărată și își vor uni laolaltă cântecele în laudă și glorie. Acolo iubirea Mântuitorului înconjoară pe poporul Său, iar cetatea lui Dumnezeu strălucește de lumina feței Sale – o cetate ale cărei ziduri mari și înalte sunt împodobite cu tot felul de pietre prețioase, ale cărei porți sunt din mărgăritare și ale cărei străzi sunt din aur curat, ca sticla transparentă. – Review and Herald, 3 iunie 1880

  O biserică vie - 2019. Cei care au o relație cu Dumnezeu să se roage stăruitor și cu credință și să nu se oprească aici, ci să lucreze tot atât cât se roagă pentru curățirea bisericii. Timpul prezent are nevoie de oameni consecvenți în privința scopurilor pe care le au, de bărbați și femei care nu vor fi afectați și nu se vor supune niciunei influențe nesfinte.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Eu sau el

  Doamne, învață-ne să Te iubim mai mult și să căutăm mai întâi Împărăția Ta! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii fraților tăi de credință care au fost cândva în biserică și acum nu mai sunt! Dacă ai ocazia, reamintește-le un moment frumos din biserică!

  Unul dintre noi

  PROVOCARE: Îndepărtează prejudecățile și gândurile negative față de cei din comunitate pentru a lăsa loc empatiei să acționeze!

  Ștefan

  PROVOCARE: Găsește-l pe Ștefan în jurul tău și oferă-i ce ți-ai dori tu să primești!

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...