O biserică vie

  De la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său. (1 Tesaloniceni 1:9-10)

  O biserică vie va fi o biserică lucrătoare. Creștinismul practic va da naștere la lucrători serioși pentru înaintarea cauzei adevărului… Tânjim să vedem caracterul creștin autentic manifestându-se în biserică. Tânjim să-i vedem pe membri liberi de un spirit frivol, lipsit de respect; și dorim cu ardoare să vedem că înalta chemare în Isus Hristos este adusă la îndeplinire. Unii dintre cei care Îl mărturisesc pe Hristos fac tot ce le stă în putință ca să trăiască și să acționeze astfel încât credința lor religioasă să fie atrăgătoare înaintea oamenilor ce prețuiesc valorile morale, astfel ca ei să accepte adevărul. Însă există mulți care nu simt nicio responsabilitate, nici măcar pentru a-și păstra propriile suflete în dragostea lui Dumnezeu și care, în loc de a-i binecuvânta pe alții prin influența lor, constituie o povară pentru cei pentru care ar trebui să lucreze, să vegheze și să se roage.
  Cei care caută cu umilință să înalțe adevărul lui Hristos prin viața lor exemplară sunt asemănați în Cuvântul lui Dumnezeu cu aurul curat, pe când cei al căror gând și preocupare este propria etalare sunt ca arama sunătoare și ca un chimval zăngănitor. (…)

  Cei care au o relație cu Dumnezeu să se roage stăruitor și cu credință și să nu se oprească aici, ci să lucreze tot atât cât se roagă pentru curățirea bisericii. Timpul prezent are nevoie de oameni consecvenți în privința scopurilor pe care le au, de bărbați și femei care nu vor fi afectați și nu se vor supune niciunei influențe nesfinte. (…)

  Niciun bărbat și nicio femeie nu poate avea succes în a-L sluji pe Dumnezeu dacă nu-și pune tot sufletul în lucrare și dacă nu socotește toate lucrurile doar o pierdere față de cunoașterea lui Hristos. Cei care au anumite rezerve, care refuză să dea tot ce au, nu pot fi ucenici ai lui Hristos, cu atât mai puțin să fie colaboratorii Săi. Consacrarea trebuie să fie deplină. (…)

  Domnul Isus S-a dus să pregătească locașuri pentru cei care așteaptă și veghează în vederea revenirii Sale. Acolo îi vor întâlni pe îngerii cei sfinți și oștirea răscumpărată și își vor uni laolaltă cântecele în laudă și glorie. Acolo iubirea Mântuitorului înconjoară pe poporul Său, iar cetatea lui Dumnezeu strălucește de lumina feței Sale – o cetate ale cărei ziduri mari și înalte sunt împodobite cu tot felul de pietre prețioase, ale cărei porți sunt din mărgăritare și ale cărei străzi sunt din aur curat, ca sticla transparentă. – Review and Herald, 3 iunie 1880

  O biserică vie - 2019. Cei care au o relație cu Dumnezeu să se roage stăruitor și cu credință și să nu se oprească aici, ci să lucreze tot atât cât se roagă pentru curățirea bisericii. Timpul prezent are nevoie de oameni consecvenți în privința scopurilor pe care le au, de bărbați și femei care nu vor fi afectați și nu se vor supune niciunei influențe nesfinte.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...