O biserică vie

  De la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său. (1 Tesaloniceni 1:9-10)

  O biserică vie va fi o biserică lucrătoare. Creștinismul practic va da naștere la lucrători serioși pentru înaintarea cauzei adevărului… Tânjim să vedem caracterul creștin autentic manifestându-se în biserică. Tânjim să-i vedem pe membri liberi de un spirit frivol, lipsit de respect; și dorim cu ardoare să vedem că înalta chemare în Isus Hristos este adusă la îndeplinire. Unii dintre cei care Îl mărturisesc pe Hristos fac tot ce le stă în putință ca să trăiască și să acționeze astfel încât credința lor religioasă să fie atrăgătoare înaintea oamenilor ce prețuiesc valorile morale, astfel ca ei să accepte adevărul. Însă există mulți care nu simt nicio responsabilitate, nici măcar pentru a-și păstra propriile suflete în dragostea lui Dumnezeu și care, în loc de a-i binecuvânta pe alții prin influența lor, constituie o povară pentru cei pentru care ar trebui să lucreze, să vegheze și să se roage.
  Cei care caută cu umilință să înalțe adevărul lui Hristos prin viața lor exemplară sunt asemănați în Cuvântul lui Dumnezeu cu aurul curat, pe când cei al căror gând și preocupare este propria etalare sunt ca arama sunătoare și ca un chimval zăngănitor. (…)

  Cei care au o relație cu Dumnezeu să se roage stăruitor și cu credință și să nu se oprească aici, ci să lucreze tot atât cât se roagă pentru curățirea bisericii. Timpul prezent are nevoie de oameni consecvenți în privința scopurilor pe care le au, de bărbați și femei care nu vor fi afectați și nu se vor supune niciunei influențe nesfinte. (…)

  Niciun bărbat și nicio femeie nu poate avea succes în a-L sluji pe Dumnezeu dacă nu-și pune tot sufletul în lucrare și dacă nu socotește toate lucrurile doar o pierdere față de cunoașterea lui Hristos. Cei care au anumite rezerve, care refuză să dea tot ce au, nu pot fi ucenici ai lui Hristos, cu atât mai puțin să fie colaboratorii Săi. Consacrarea trebuie să fie deplină. (…)

  Domnul Isus S-a dus să pregătească locașuri pentru cei care așteaptă și veghează în vederea revenirii Sale. Acolo îi vor întâlni pe îngerii cei sfinți și oștirea răscumpărată și își vor uni laolaltă cântecele în laudă și glorie. Acolo iubirea Mântuitorului înconjoară pe poporul Său, iar cetatea lui Dumnezeu strălucește de lumina feței Sale – o cetate ale cărei ziduri mari și înalte sunt împodobite cu tot felul de pietre prețioase, ale cărei porți sunt din mărgăritare și ale cărei străzi sunt din aur curat, ca sticla transparentă. – Review and Herald, 3 iunie 1880

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Tăria capului limpede

  Vezi ce te supără la cei mai tineri! Cu siguranță, vei putea găsi o rezolvare dacă vei gândi curat și limpede. PROVOCARE: Arată-i simpatie unui tânăr care a făcut alegeri greșite! Ajută-l să înțeleagă că, deși nu ești de acord cu ce a făcut, îl iubești și ești gata să îl ajuți cu ce poți!

  O singură variantă

  Când te vei ruga, pune în balanță moștenirea pregătită de tine pentru cei din generația tânără! PROVOCARE: Ia-ți un angajament în fața Cerului că nu vei lăsa să treacă nicio zi fără să le vorbești celor tineri despre Calea lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  A unsprezecea poartă – de Iacint

  La rândul nostru, și noi putem fi o reflexie a luminii care vine de la Dumnezeu spre cei ce trăiesc anonim sau ascunși de rușine ori de teamă. Dacă ei încă nu Îl văd pe Dumnezeu, noi am putea să le arătăm măcar puțin din ceea ce este El pentru viața noastră. Cu un mic efort și cu puțină bunăvoință, am putea să-i punem pe ceilalți în valoare mai mult decât o facem acum sau decât facem pentru noi înșine.

  Îngerii le-au păzit „coșul”

  Dumnezeu Și-a trimis îngerii să vegheze asupra „coșului” mătușilor mele la fel cum au vegheat asupra lui Moise pe fluviul Nil, cu mult timp în urmă. Slujim unui Dumnezeu uimitor! Va fi minunat să auzim în ceruri povestiri despre cum ne-au salvat îngerii noștri păzitori.

  De la bocet la bucurie

  Dumnezeu poate şi vrea să ne ia tristeţea, descurajarea şi amărăciunea, ca noi să ne putem bucura de viaţă şi să fim pregătiţi să-L primim cu bucurie. Domnul ne va binecuvânta dacă îi dăm voie.

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Isten minden cselekedetet megítél

  „Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen...