A dărui, un principiu născut din dragoste

  Fiecare din voi să pună deoparte, acasă, ce va putea, după câștigul lui. (1 Corinteni 16:2)

  Dăruirea face parte din religia Evangheliei. Temelia planului de mântuire a constat în sacrificiu. Domnul Isus a părăsit curțile regale cerești și S-a făcut sărac pentru ca noi, prin sărăcia Lui, să putem deveni bogați. Viața Sa de pe pământ a fost lipsită de egoism, dar plină de umilință și sacrificiu. Este oare slujitorul mai mare decât Stăpânul său? Să refuzăm noi oare, cei care avem parte de mântuirea cea măreață pe care a înfăptuit-o pentru noi, mădularele trupului Său, să-L urmăm pe Domnul nostru, dând dovadă de lepădare de sine? Când Mântuitorul nostru a suferit atât de mult pentru noi, să ne complăcem în îngăduire de sine egoistă? Nu; tăgăduirea de sine constituie o condiție esențială a uceniciei. (…)
  Domnul Hristos, în calitate de conducător al nostru, a pregătit marea lucrare a mântuirii, însă El a încredințat această lucrare urmașilor Săi de pe pământ. Aceasta nu poate fi realizată fără mijloacele necesare, și El a dat poporului Său un plan pentru adunarea de resurse care să ajute la înaintarea cauzei Sale. Sistemul zecimii, instituit în acest scop, provine din vechime, de pe vremea lui Moise. Chiar din vremea lui Adam, cu mult timp înainte ca un sistem anume să fie dat, oamenilor li s-a cerut să aducă lui Dumnezeu daruri în scopuri religioase. (…)

  Dumnezeu nu ne obligă să dăruim pentru cauza Sa. Acțiunea noastră trebuie să fie benevolă. El nu dorește ca vistieria Sa să se umple cu daruri care nu sunt aduse de bunăvoie. Scopul Său în planul dăruirii sistematice a fost acela de a ne aduce într-o relație mai strânsă cu Creatorul nostru și, prin simpatie și iubire, și cu semenii noștri, punând astfel asupra noastră responsabilități care să contracareze egoismul și să impulsioneze faptele generoase, dezinteresate. Suntem înclinați să fim egoiști și să ne închidem inimile nefăcând fapte generoase. Prin cerința de a aduce daruri în momente dinainte stabilite, Domnul a avut în vedere ca dăruirea să devină un obicei, și acesta să fie considerat o datorie creștină. Inima, deschizându-se prin dăruire, nu trebuia să se închidă și să devină egoistă, rece. (…)

  Fiecare bărbat, femeie și copil poate deveni un trezorier pentru Domnul. (…)

  Este spre binele nostru acest plan, ca și noi să luăm parte la înaintarea cauzei Sale. Făcându-ne conlucrători în planul Său, El ne-a onorat. El a rânduit că este necesară cooperarea în cadrul poporului Său, pentru ca ei să-și cultive și să-și exercite sentimentele de binefacere. – Signs of the Times, 18 martie 1886

  A dărui, un principiu născut din dragoste - 2019. Suntem înclinați să fim egoiști și să ne închidem inimile nefăcând fapte generoase. Prin cerința de a aduce daruri în momente dinainte stabilite, Domnul a avut în vedere ca dăruirea să devină un obicei, și acesta să fie considerat o datorie creștină. Inima, deschizându-se prin dăruire, nu trebuia să se închidă și să devină egoistă, rece.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...