Odihna creștinului

  Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară. (Matei 11:28-30)

  Lumea este plină de tulburare, încercări și greutăți. Este un teren al vrăjmașului, și pretutindeni suntem asaltați de ispite. „În lume”, spune Domnul Isus, „veți avea necazuri, dar îndrăzniți căci Eu am biruit lumea” și „vă dau pacea Mea”.
  Mântuitorul nostru aseamănă cerințele Sale cu un jug, iar viața creștinului, cu una în care trebuie să fie purtate poveri. Și totuși, punându-le în contrast cu poverile impuse de păcat, El declară: „Jugul Meu este bun și povara Mea este ușoară.” Când încercăm să trăim o viață creștină, să-i împlinim responsabilitățile și să ne îndeplinim datoriile fără ajutorul Domnului Hristos, jugul acesta ne roade, iar povara este insuportabil de grea. Însă Domnul Isus nu dorește ca noi să facem astfel. (…)

  Mulți susțin că au venit la Hristos, însă ei se agață încă de propriile lor căi, care constituie un jug dureros. Egoismul, lăcomia, ambiția, iubirea de lume și alte păcate îndrăgite le distrug pacea și bucuria. (…)

  Creștinul trebuie să-și reprezinte Stăpânul prin orice faptă, să facă astfel ca slujirea Lui să fie atractivă. Nimeni să nu facă din religie ceva respingător, fiind mereu mohorât, vorbind numai despre încercările și greutățile lui, despre lepădarea de sine și sacrificiile pe care le face. (…)

  Să se vadă în jurul vostru că dragostea lui Hristos este un motiv statornic; că religia voastră nu este ca o haină pe care o pui și o scoți când vrei, după cum cer circumstanțele, ci ea este un principiu ce necesită calm, seriozitate, consecvență – unul care vă conduce întreaga viață. (…)

  Oricare vă este soarta în viață, aduceți-vă aminte că sunteți în serviciul lui Hristos și dați pe față un spirit de mulțumire și recunoștință. Oricare v-ar fi povara sau crucea, purtați-o în numele lui Isus, prin puterea Sa.

  Iubirea față de Domnul Isus nu poate fi ascunsă, ci ea se va face văzută și simțită… Ea îl face pe cel timid, îndrăzneț, pe cel leneș, harnic, pe cel neștiutor, înțelept. Limba care se bâlbâie devine elocventă, iar intelectul ce dormitează este trezit la viață și la o putere nouă… Pacea lui Hristos este de mai mare valoare decât toate comorile pământului. – Signs of the Times, 17 decembrie 1885

  Odihna creștinului - 2019. Creștinul trebuie să-și reprezinte Stăpânul prin orice faptă, să facă astfel ca slujirea Lui să fie atractivă. Nimeni să nu facă din religie ceva respingător, fiind mereu mohorât, vorbind numai despre încercările și greutățile lui, despre lepădarea de sine și sacrificiile pe care le face.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...