Formarea unui caracter asemenea lui Dumnezeu

  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. (Galateni 5:22:23)

  Oamenii pot fi exact ceea ce aleg să fie. Caracterul nu se obține dobândind o educație. Caracterul nu se obține prin adunarea de bogății sau onoruri lumești. Caracterul nu se dobândește încercând să-i facem pe alții să ducă lupta vieții în locul nostru. Pentru caracter trebuie să depunem efort, să luptăm pentru el; și, pentru formarea acestuia, este nevoie de un scop, de voință și hotărâre. Pentru a obține un caracter pe care Domnul să îl aprobe, este nevoie de efort susținut. Este nevoie de o continuă împotrivire față de puterile întunericului pentru a sta sub steagul cel însângerat al Prințului Emanuel, ca să fim acceptați în ziua judecății și să avem numele scrise în cartea vieții. Nu merită mai degrabă să avem numele noastre înscrise în această carte, să devină nemuritoare printre îngerii cei sfinți, decât să li se aducă elogii pe tot pământul? Dacă știu că Domnul Isus privește cu bucurie asupra mea, dacă știu că El aprobă faptele și căile mele, atunci să vină orice ar veni, necazuri oricât de mari, mă voi resemna în fața sorții mele și mă voi bucura în Domnul. (…)
  Ați aprins focul de pe altar? Dacă da, lăsați-l să strălucească prin fapte bune pentru cei din jurul vostru. Mobilizați-vă și, prin influență divină și eforturi stăruitoare, răspândiți lumina. (…)

  Trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu, trebuie să lucrăm pentru ceruri cu toată puterea și credința pe care le avem. Nu vă lăsați amăgiți de lucrurile trecătoare ale acestei vieți. Aveți în vedere lucrurile cu valoare veșnică. Eu doresc o comuniune mai strânsă cu Dumnezeu. Eu doresc să cânt cântecul mântuirii în împărăția slavei. Doresc să fie așezată pe fruntea mea cununa nemuririi. Doresc să aduc neîncetat laude Aceluia care Și-a părăsit slava și a venit pe acest pământ ca să-i salveze pe cei care erau pierduți. Doresc să-L preamăresc pe El. Vreau să-I aduc Lui slavă. Doresc moștenirea cea veșnică și bogățiile veșnice. Și vă întreb pe voi, ce răspundere am dacă mă preocupă lucrurile lumii și pierd sau câștig cerul în final? Sau la ce îmi vor folosi acestea? Însă dacă mă prind de Cer, voi putea avea o influență potrivită asupra semenilor mei; voi putea avea o influență care se va putea opune continuu valului de rele care există în această lume și va conduce sufletele spre corabia unde vor fi în siguranță. – Review and Herald, 21 decembrie 1886

  Formarea unui caracter asemenea lui Dumnezeu - 2019. Caracterul nu se obține dobândind o educație. Caracterul nu se obține prin adunarea de bogății sau onoruri lumești. Caracterul nu se dobândește încercând să-i facem pe alții să ducă lupta vieții în locul nostru. Pentru caracter trebuie să depunem efort, să luptăm pentru el.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...