Formarea unui caracter asemenea lui Dumnezeu

  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. (Galateni 5:22:23)

  Oamenii pot fi exact ceea ce aleg să fie. Caracterul nu se obține dobândind o educație. Caracterul nu se obține prin adunarea de bogății sau onoruri lumești. Caracterul nu se dobândește încercând să-i facem pe alții să ducă lupta vieții în locul nostru. Pentru caracter trebuie să depunem efort, să luptăm pentru el; și, pentru formarea acestuia, este nevoie de un scop, de voință și hotărâre. Pentru a obține un caracter pe care Domnul să îl aprobe, este nevoie de efort susținut. Este nevoie de o continuă împotrivire față de puterile întunericului pentru a sta sub steagul cel însângerat al Prințului Emanuel, ca să fim acceptați în ziua judecății și să avem numele scrise în cartea vieții. Nu merită mai degrabă să avem numele noastre înscrise în această carte, să devină nemuritoare printre îngerii cei sfinți, decât să li se aducă elogii pe tot pământul? Dacă știu că Domnul Isus privește cu bucurie asupra mea, dacă știu că El aprobă faptele și căile mele, atunci să vină orice ar veni, necazuri oricât de mari, mă voi resemna în fața sorții mele și mă voi bucura în Domnul. (…)
  Ați aprins focul de pe altar? Dacă da, lăsați-l să strălucească prin fapte bune pentru cei din jurul vostru. Mobilizați-vă și, prin influență divină și eforturi stăruitoare, răspândiți lumina. (…)

  Trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu, trebuie să lucrăm pentru ceruri cu toată puterea și credința pe care le avem. Nu vă lăsați amăgiți de lucrurile trecătoare ale acestei vieți. Aveți în vedere lucrurile cu valoare veșnică. Eu doresc o comuniune mai strânsă cu Dumnezeu. Eu doresc să cânt cântecul mântuirii în împărăția slavei. Doresc să fie așezată pe fruntea mea cununa nemuririi. Doresc să aduc neîncetat laude Aceluia care Și-a părăsit slava și a venit pe acest pământ ca să-i salveze pe cei care erau pierduți. Doresc să-L preamăresc pe El. Vreau să-I aduc Lui slavă. Doresc moștenirea cea veșnică și bogățiile veșnice. Și vă întreb pe voi, ce răspundere am dacă mă preocupă lucrurile lumii și pierd sau câștig cerul în final? Sau la ce îmi vor folosi acestea? Însă dacă mă prind de Cer, voi putea avea o influență potrivită asupra semenilor mei; voi putea avea o influență care se va putea opune continuu valului de rele care există în această lume și va conduce sufletele spre corabia unde vor fi în siguranță. – Review and Herald, 21 decembrie 1886

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Nevoia de prieteni

  Ne rugăm ca aceia care își aleg acum drumul în viață să găsească frumusețea în oamenii lui Dumnezeu. PROVOCARE: Fă o listă cu toți tinerii și copiii din biserica ta pe care îi cunoști! Roagă-te săptămâna aceasta pentru fiecare dintre ei!

  Mai arzi?

  Doamne, lasă-mă să ard pentru Tine! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți un psalm sau măcar câteva versete!

  Înțelegere și sprijin

  Doamne, dă-ne blândețea și iubirea Ta! PROVOCARE: Dacă ai în familie sau în biserică un tânăr care se luptă cu viciile, sună-l și spune-i că îi ești alături și roagă-te pentru el!

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Publicate astăzi

  Al doisprezecelea ucenic

  Poate că ai și tu uneori sentimentul că locurile sunt ocupate, că alții au fost deja chemați, că ei știu deja totul. Nu lăsa descurajarea sau resemnarea să aibă controlul; acceptă atitudinea de voluntar. Implică-te acolo unde se ivește ocazia; fii prezent la acțiunile bisericii și ale familiei tale! Echipa lui Dumnezeu fie se va completa, fie se va lărgi și atunci vei primi legitimația de titular. Nu e nevoie să faci spectacol, ci slujește cu discreție; El va ști!

  Răbdarea este o roadă

  Dacă îi permitem lui Hristos să ne dea puterea de a exercita răbdarea atunci când avem nevoie ea, vom descoperi adevărata libertate care ne scoate de sub stăpânirea propriilor emoții, pentru a trăi ca aceia care au fost schimbați după asemănarea cu Hristos.

  Rugăciunea şi mulţumirea

  Dacă treci prin dificultăţi, în mod deosebit din cauza insultelor, a urii, a invidiei, a resentimentelor sau asprimii în relaţiile cu ceilalţi, citeşte, reciteşte, memorează şi roagă-te. Copiază acest text pe ceva şi poartă-l la tine pentru a-l folosi când eşti ispitit. Mai presus de toate, roagă-te tot timpul, aşa cum te învaţă apostolul Pavel.

  Nevoia de prieteni

  Ne rugăm ca aceia care își aleg acum drumul în viață să găsească frumusețea în oamenii lui Dumnezeu. PROVOCARE: Fă o listă cu toți tinerii și copiii din biserica ta pe care îi cunoști! Roagă-te săptămâna aceasta pentru fiecare dintre ei!

  „Csak az Úrban van minden igazság és erő”

  „Magamra esküdtem és igazság jött ki számból, egy szó, mely vissza nem tér: hogy minden...