Adunând și înmulțind

  Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos! (2 Petru 1:2)

  Noi nu trebuie să ne încredem în credința noastră, ci în făgăduințele lui Dumnezeu. Când ne pocăim de călcările de lege din trecut și ne hotărâm să fim supuși în viitor, noi trebuie să credem că Dumnezeu, în virtutea meritelor Domnului Hristos, ne acceptă și ne iartă păcatele.
  Uneori întunericul și descurajarea învăluie sufletul și amenință să ne copleșească, însă noi nu trebuie să ne pierdem încrederea. Trebuie să ne ațintim privirea la Domnul Isus cu toată convingerea. Trebuie să căutăm să ne îndeplinim cu credincioșie orice datorie cunoscută, iar apoi, cu calm, să ne odihnim bizuindu-ne pe făgăduințele lui Dumnezeu. (…)

  Poate că astăzi nu simțim pacea și bucuria pe care le-am simțit ieri, însă prin credință trebuie să prindem mâna Domnului Hristos și să ne încredem în El pe deplin și atunci când suntem înconjurați de negură, și când suntem în lumină.

  Satana poate că șoptește: „Ești prea păcătos ca să te salveze Hristos.” Deși recunoști că ești într-adevăr păcătos și nevrednic, poți să-l întâmpini pe ispititor cu strigătul: „În virtutea ispășirii, fac apel la Domnul Hristos ca Mântuitor al meu.”

  Dacă am permite minții noastre să zăbovească mai mult asupra lui Hristos și asupra lumii cerești, am găsi un stimulent și un sprijin puternic atunci când purtăm bătăliile Domnului… Când minții i s-a îngăduit prea mult timp să zăbovească asupra lucrurilor pământești, va fi dificil de schimbat obiceiurile legate de gândire. Ceea ce ochiul vede și urechea aude prea adesea atrage atenția și absoarbe interesul. Însă dacă vrem să intrăm în cetatea lui Dumnezeu și să privim la Domnul Isus în slava Sa, trebuie să ne obișnuim să privim la El prin ochii credinței încă de aici. (…)

  Sfințirea este o lucrare progresivă. Succesiunea pașilor pe care trebuie să îi facem este prezentată prin cuvintele lui Petru: „De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta; cu fapta, cunoștința; cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de frați; și cu dragostea de frați, iubirea de oameni.” Este o direcție pe care, dacă vom apuca, avem asigurarea că nu vom cădea niciodată. Cei care lucrează în acest fel, folosind adunarea pentru a obține îndurare, au asigurarea că Dumnezeu va lucra folosind înmulțirea atunci când le acordă darurile Duhului Său. – Review and Herald, 15 noiembrie 1887

  Adunând și înmulțind - 2019. Noi nu trebuie să ne încredem în credința noastră, ci în făgăduințele lui Dumnezeu. Când ne pocăim de călcările de lege din trecut și ne hotărâm să fim supuși în viitor, noi trebuie să credem că Dumnezeu, în virtutea meritelor Domnului Hristos, ne acceptă și ne iartă păcatele.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Publicate astăzi

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Crede și nu te îndoi niciodată!

  Câteva săptămâni mai târziu, El a trimis un cec pe care nu îl așteptam. Dumnezeu Își ține făgăduințele, însă noi suntem „puțin credincioși”!

  Beneficiul încercării

  Dacă ai de-a face cu greutăți în viață, gândește-te la aceste texte și subscrie la ideea că nici încercarea, nici îngrijorarea, nici persecuția, nici foamea, nici lipsa hainelor, niciun pericol și nici sabia nu te va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:35-39).

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...